Склад кафедри

Ігнатюк Анжела Іванівна

д.е.н., професор

декан  факультету

Заслужений економіст України

Ходжаян Аліна Олександрівна

д.е.н, професор

Завідувач кафедри

Гражевська Надія Іванівна

д.е.н., професор

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреат премії імені М.І. Туган-Барановського НАН України, Заслужений працівник освіти України

Гайдай Тетяна Вікторівна

д.е.н., професор

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреат премії імені М.І.Туган-Барановського НАН України

Ільїн Володимир Васильович

д. філос.н., професор, чл.-кор. НАПН України

Лауреат Державної премії України в галузі освіти, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Коваленко Оксана Ярославівна

к.е.н., Заступник декана з навчальної та виховної роботи

Маслов Анатолій Олександрович

д.е.н., професор

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Нестеренко Олена Петрівна

д.е.н, доцент

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Осецький Валерій Леонідович

д.е.н., професор

Заслужений працівник освіти України

Куліш Вікторія Анатоліївна

асистент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки