Головна / Кафедри / Кафедра обліку та аудиту

Кафедра обліку та аудиту

Новини

Спецiальність та освiтня программа, за якими кафедра здійснює підготовку та випуск бакалаврiв:
07 Управління та адміністрування : 071 Облік і оподаткування : Облік і аудит

Спецiальність та освiтня програма, за якими кафедра здійснює підготовку та випуск магістрів:
07 Управління та адміністрування : 071 Облік і оподаткування : Облік і аудит

Спеціалізації кафедри:
Облік і звітність:
• Бухгалтерський облік
• Фінансовий облік
• Облік видів економічної діяльності
• Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку і звітності у Євросоюзі
• Звітність підприємств
• Міжнародні стандарти фінансової звітності
• Облік і аудит в зарубіжних країнах
Аналіз:
• Основи економічного аналізу
• Економічний аналіз
Контроль:
• Державний фінансовий контроль
• Внутрішньогосподарський контроль
Аудит:
• Теорія аудиту
• Внутрішній аудит у банку
• Методика і організація аудиту.

Науковi напрямки кафедри:
• Наукова школа д.е.н., проф. Швеця В.Г. з методології та організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні
• Стратегія реалізації МСФЗ (Міжнародних стандартів фінансової звітності) як напряму розвитку національної системи бухгалтерського обліку та звітності в Україні.
• Стандартизація та гармонізація обліку і звітності в бюджетних установах України.

Контакти:
03022, Україна, м. Київ, вул. Васильківська, 90-А, кім. 309
Тел.: +38(044) 431-04-65
kaf_oa@ukr.net