Головна / Кафедри / Кафедра менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності

Кафедра менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності

Новини

Спеціальності та освітні програми, за якими кафедра здійснює підготовку та випуск бакалаврів:
073 «Менеджмент» за освітньою програмою «Менеджмент організацій»

Спеціальності та освітні програми, за якими кафедра здійснює підготовку та випуск магістрів:
073 «Менеджмент» за освітньою програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» для студентів денної і заочної форм навчання;
073 «Менеджмент» за освітньою програмою «Менеджмент інноваційної діяльності» для студентів денної форми навчання

Спеціалізації кафедри:
* Менеджмент та його функціональні сфери менеджмент, історія менеджменту, менеджмент організацій, управління персоналом, операційний менеджмент, прийняття управлінських рішень, антикризове управління, стратегічний менеджмент, управління проектами, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, методика викладання менеджменту, формування системи прикладних методів менеджменту, кадровий менеджмент, консалтинг, управління якістю, логістичний менеджмент, організація управлінської праці, менеджмент у туризмі, маркетинг у туризмі, управлінська культура, самоменеджмент, організація командної роботи, сучасні концепції лідерства,тайм-менеджмент).
* Менеджмент та маркетинг інноваційної діяльності (національні інноваційні системи, основи науково-технічної та інноваційної політики, системна організація та управління нововведеннями, маркетинг нововведень, маркетингові дослідження, хай-тек маркетинг, методи інноваційного менеджменту, управління інтелектуальною власністю, управління інноваційними проектами, управління патентно-ліцензійною діяльністю, методологія та організація економічних наукових досліджень (з основами інтелектуальної власності), економічне прогнозування управлінських рішень, управління знаннями, стратегічний контролінг, інтернет-маркетинг, реклама та рекламна діяльність,бренд-менеджмент нових товарів).
* Менеджмент інвестиційної діяльності (інвестування, інвестиційний менеджмент, ризик-менеджмент інвестиційної діяльності, інвестиційний аналіз, управління інвестиційним портфелем, венчурне інвестування).

Наукові напрямки кафедри:
• 07 Управління та адміністрування: 073 Менеджмент: Менеджмент організацій і адміністрування
• 07 Управління та адміністрування: 073 Менеджмент: Менеджмент інноваційної та інвестиційної діяльності
• 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством: Інноваційний розвиток. Державна науково-технічна та інноваційна політика
• 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Контакти:
03022, Україна
м. Київ
вул. Васильківська, 90-а, кімн. 811
Тел: (38044) 257-34-40
kafedra_miid@ukr.net

Facebook

Telegram