Коваленко Оксана Ярославівна

Посада: Заступник декана з навчальної та виховної роботи

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Дата народження: 11 лютого 1986 року

Навчання:

 • 2003–2009 рр. – студентка кафедри фінансів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  2009–2012 рр. – аспірантка кафедри економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Зовнішні державні запозичення в системі макроекономічного регулювання в умовах глобалізації»
 • Трудова діяльність:
  З 2007 по 2009 роки – асистент групи нафтопродуктів Центру торгового фінансування Управління торгового фінансування та факторингових послуг Департаменту структурованих рішень ВАТ КБ «Надра»
  З 2012 р. – асистент кафедри економічної теорії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З 2015 року – співзасновниця та креативний директор бренду 2KOLYORY.
 • З вересня 2020 року – заступник декана економічного факультету, асистент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки.

 

Викладає курси:  “Економічна теорія”, “Мікроекономіка”.
Наукові інтереси: Державний кредит, зовнішні державні запозичення, державний борг, макроекономічне регулювання, креативна економіка.

Основні наукові публікації:

 1. Доліновська О. Я. Причини формування та посилення боргової залежності країн світу / О. Я. Доліновська // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 8 (111). – С. 37–43.
 2. Доліновська О. Я. Економічна природа та сутність державного боргу
  / О. Я. Доліновська // Збірник наукових праць Черкаського державного технічного університету. Економічні науки. – 2011. – Вип. 26, ч. 1. – С. 130–135.
 3. Доліновська О. Я. Суперечливий характер впливу державного зовнішнього боргу на розвиток національної економіки / О. Я. Доліновська // Економічні науки. Облік і фінанси : зб. наук. пр. – 2011. – Вип. 8 (29). – С. 119–130.
 4. Доліновська О. Я. Міжнародний кредит: економічна природа, сутність та види / О. Я. Доліновська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2011. – Вип. 128. – С. 51–55.
 5. Доліновська О. Я. Світова практика реструктуризації зовнішніх державних запозичень [Електронний ресурс] / О. Я. Доліновська // Ефективна економіка. – 2011. – № 12. – Режим доступу : http://www.ekonomy.nayka.com.ua.
 6. Доліновська О. Я. Співпраця України з Міжнародним Валютним Фондом та перспективи розвитку економіки держави [Електронний ресурс] / О. Я. Доліновська // Ефективна економіка. – 2012. – № 9. – Режим доступу : http://www.ekonomy.nayka.com.ua.
 7. Доліновська О. Я. Тенденції формування державних запозичень в економічній системі України / О. Я. Доліновська // Культура народів Причорномор`я. – 2012. – № 234. – С. 165–169.
 8. Доліновська О. Я. Співробітництво України та Світового банку
  / О. Я. Доліновська // Культура народів Причорномор`я. – 2012. – № 235. – С. 34–38.
 9. Доліновська О. Я. Інституційно-організаційна система міжнародних кредитних відносин в умовах глобалізації / О. Я. Доліновська // Інноваційна економіка. – 2012. – № 9 (35). – С. 249–254.
 10. Доліновська О. Я. Державні запозичення в системі кредитних відносин / О. Я. Доліновська // Економіка.Фінанси.Право. – 2012. – № 12. – С.51–55.
 11. Ковтун Н.В., Доліновська О. Я. Фактори формування зовнішнього державного боргу / Н.В. Ковтун, О. Я. Доліновська // Фінанси України. – 2013. – № 6. – С. 38–52.
 12. Dolinovska O. World debt crisis / O. Dolinovska // Social aspects of globalization and integration. Proceedings of the international scientific conference. – Prague, 2010. – Vol. III. – P. 52–55.
 13. Долиновская О. Я. Причины формирования и увеличение долговой зависимости стран мира / О. Я. Долиновская // ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПРАВО. – М., 2011. – № 1. – С. 7–14.
 14. Долиновская О. Я. Экономическая природа и сущность государственного долга / О. Я. Долиновская // Финансы и учет. Науч.-практ. журн. – М., 2011. – № 6/7. – С. 8–13.
 15. Dolinovska O. International credit: economic nature, essence and kinds
  / O. Dolinovska // International scientific researches. – Moskow, 2012. – Vol. 4, N 1/2. – P. 49–55.
 16. Dolinovska O.The economic nature and essence of the international credit / O. Dolinovska // Nauka i studia. – Przemysl, 2012. – № 4 (49). – P. 52–56.
 17. Ковтун Н.В., Долиновская О.Я., Игнатюк В.В. Моделирование государственного долга в условиях финансовой нестабильности / Н.В.Ковтун // Вестник университета (Государственный Университет Управления). – М., 2013. – №17. – С. 101–116.