Головна / Кафедри / Кафедра страхування, банківської справи та ризик-менеджменту

Кафедра страхування, банківської справи та ризик-менеджменту

Новини

Спеціальність та освітні програми, за якими кафедра здійснює підготовку та випуск бакалаврів:

07 Управління та адміністрування : 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціальності та освiтнi програми, за якими кафедра здійснює підготовку та випуск магістрів:

07 Управління та адміністрування: 072 Фінанси, банківська справа та страхування: освітня програма “Фінансові інститути та ризик-менеджмент”

07 Управління та адміністрування: 072 Фінанси, банківська справа та страхування: освітня програма “Фінансові ринки та ризик-менеджмент” (з можливістю подвійного дипломування разом з Масариковим ініверситетом, Чеська республіка)

Спеціалізації кафедри:

 • • Фінансовий ризик-менеджмент: макро- та мікрорівень. Сучасні практики інвестиційного ризик-менеджменту
 • • Ринки фінансових послуг
 • • Банківська справа
 • • Страхування
 • • Страховий та банківський менеджмент
 • • Сучасні бізнес-процеси фінансових установ

Наукові напрямки кафедри:

 • • Ризик-менеджмент як інтегрований процес управління ризиками суб’єктів господарювання
 • • Розвиток ринку фінансових послуг на інноваційній основі
 • • Страхування і його роль у ринковій економіці
  Соціальне страхування в системі соціального захисту населення
 • • Модернізація страхової та банківської систем. Ефективність функціонування фінансових посередників
 • • Центральні банки: забезпечення фінансової стабільності та регулювання
 • • Трансмісія фінансових шоків та фінансове посередництво. Фінансові кризи в країнах з ринками, що формуються
 • • Фінансова доларизація та її наслідки для економічних суб’єктів.

Контакти:
03022, Україна
м. Київ
вул. Васильківська, 90-а, кімн. 223/2
Тел: (38044) 521-33-96
kaf.insurance.knu@gmail.com
Facebook сторінка