Кирильчук Ольга Валеріївна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Дата народження: 11 серпня 1982 року

Навчання

 • 1999–2004 рр. – студентка Полтавського університету споживчої кооперації України.
 • 2005–2008 рр. – аспірант кафедри економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Інституціоналізація інноваційного розвитку в умовах ринкової трансформації”.

Трудова діяльність

 • 2004 – 2005 рр. – асистент кафедри економіки підприємства Полтавського університету споживчої кооперації України.
 • 2008 – 2014 рр. – асистент кафедри економічної теорії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З 2014 р. – доцент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2017 – 2020 рр. – вчений секретар вченої ради економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає навчальні дисципліни

“Мікроекономіка”, “Теорія та політика ціноутворення”, “Інфраструктура товарного ринку”, “Економічна теорія”.

Наукові інтереси
Розвиток інноваційних процесів в трансформаційній економіці. Інституційний механізм національної інноваційної системи. Теорія ціноутворення. Інфраструктура товарного ринку.

Відзнаки та нагородження:

 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2008).
 • Подяка Міністерства освіти і науки України, НАН України, Національного центру “МАН України” “За високий рівень професіоналізму і наукове забезпечення всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії наук України” (2013).
 • Грамота Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка “За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди відзначення професійного свята Дня науки наукових і науково-педагогічних працівників Університету” (2018).

Автор та співавтор понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

Основні наукові праці

 1. Катигробова О.В. Інституціональний механізм забезпечення інноваційної діяльності в сучасній економіці // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 6 (150). – С. 169-172.
 2. Катигробова О.В. Сутнісна характеристика понять “інститут” та “інституція” в теорії інновацій / Катигробова О.В. // Сборник научных трудов SWorld. По материалам научно-практической конференции «Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития ‘2011». Том 14. Экономика. – Одесса: Черноморье, 2011. – С. 95-100 с. (РИНЦ)
 3. Осецький В.Л., Катигробова О.В. Інноваційна інфраструктура аграрного ринку в умовах інституційних змін // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 6 (березень). – С. 4-7.
 4. Катигробова О.В. Система інституціоналізації інноваційних процесів в умовах ринкової трансформації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 143/2012. – С. 34-37.
 5. Катигробова О.В. Система фінансового забезпечення інноваційного розвитку України // Інноваційна економіка. – 2/2013 [40]. – С. 281-285.
 6. Катигробова О.В. Розвиток теорії інновацій в контексті інституціоналізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 146/2013. – С. 39-42.
 7. Катигробова О.В. Інституційні зміни як основа подолання суперечностей інноваційного розвитку // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 13 (липень). – С. 32-35.
 8. Катигробова О.В. Навчально-методичний комплекс з курсу “Економічна теорія” (“Політична економія”) для студентів заочної форми навчання неекономічних спеціальностей – К.: Наук. світ, 2013. – 31 с.
 9. Катигробова О.В. Навчально-методичний комплекс з курсу “Історія економіки та економічної думки” для студентів економічних спеціальностей  – К.: Наук. світ, 2013. – 36 с.
 10. Катигробова О.В. Институциональные элементы инновационной инфраструктуры аграрного рынка // Zbior raportow naukowych. “Nauka I Utworzenie ХХІ Stulecia: Teoria, Praktyka, Innowacje”. (29.11.2013 – 30.11.2013 ) – Opole: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – С. 93-97
 11. Катигробова О.В. Институциональные барьеры развития инновационной деятельности в Украине // Regional socio-humanistic researches. History and contemporaneity : materials of the IV international scientififi c conference on January 25–26, 2014. – Prague : Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ». – 214 с. – С. 39-43
 12. Осецький В.Л., Кирильчук О.В. Стратегічні напрями інноваційної політики держави // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія і практика”14 – 15 травня 2015 року. – Полтава: ПП «Астрая», 2015. – С. 109 – 111.
 13. Кирильчук О.В. Інституційні зміни в умовах трансформації економіки // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.”15-16 жовтня 2015 року: в 2-томах. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. Том 2. – С. 171-173 [Електронний ресурс] // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Режим доступу : http://www.econom.univ.kiev.ua/paradigm_et/materials2015.pdf
 14. Кирильчук О.В. Институциональные изменения как условие повышения конкурентоспособности экономики // Теория и практика общественного развития. – 2015. – № 8. – С. 53-55.
 15. Кирильчук О.В. Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Теорія ціноутворення” для студентів напряму підготовки “Економічна теорія”  – К. : Наук. світ, 2015. – 36 с.
 16. Кирильчук О.В. Теорія ціноутворення: навч. посіб. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2015. – 196 с.
 17. Базилевич В.Д., Гражевська Н.І., Кирильчук О.В. Олімпіада з навчальної дисципліни «Економічна теорія» як стимул творчого зростання студентської молоді // Вища школа. – 2016. – № 2 (139). – С. 67-78.
 18. Кирильчук О.В. Противоречия экономического развития Украины в условиях евроинтеграции // Actual Problems of Social Sciences. Materials of XXVIII International Scientific Conference (12.10.2017). – Tbilisi: International Publishing House “Progress”, 2017. – P. 51– 53.
 19. Кирильчук О.В., Савчук Н.В. Ціноутворення на ринку природного газу // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.”2-3 листопада 2017 року. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 363 – 367 [Електронний ресурс] // – Режим доступу : http://econom.univ.kiev.ua/science/conferences/paradigm_et/third_2017/
 20. Кирильчук О.В., Савчук Н.В. Стратегія інноваційного розвитку економіки України в умовах європейської інтеграції // Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 25 травня 2018 року. – К.: «Прінт Сервіс», 2018. – 267 с.– С. 91 – 95.
 21. Кирильчук О.В., Савчук Н.В. Фінансові чинники інноваційного розвитку економіки України // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Зовнішні та внутрішні фактори впливу на розвиток міжнародних економічних відносин». – Львівська економічна фундація, м. Львів, 27 квітня 2019 р. – С. 8 – 11.
 22. Кирильчук О.В. Стан і перспективи розвитку енергетичного ринку в Україні // Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління, матеріали І Міжнародного економічного форуму / За заг. ред. проф. А.І. Ігнатюк. – К., ФОП Ямчинський О.В., 2019. – Вип. І, част. І. – С. 38.