Staff

Базилевич Віктор Дмитрович

проф., чл.-кор. НАН України

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреат премії імені М.І.Туган-Барановського НАН України

Ігнатюк Анжела Іванівна

д.е.н., професор

декан  факультету

Заслужений економіст України

Гражевська Надія Іванівна

д.е.н., професор

завідувач кафедри, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреат премії імені М.І. Туган-Барановського НАН України

Гайдай Тетяна Вікторівна

д.е.н., професор

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреат премії імені М.І.Туган-Барановського НАН України

Гончарук Інна Василівна

к.е.н., асистент

Ільїн Володимир Васильович

д. філос.н., професор, чл.-кор. НАПН України

Лауреат Державної премії України в галузі освіти, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Маслов Анатолій Олександрович

д.е.н., доцент

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Нестеренко Олена Петрівна

к.е.н, доцент

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Осецький Валерій Леонідович

д.е.н., професор

Заслужений працівник освіти України