Головна / Кафедри / Кафедра економіки підприємства

Кафедра економіки підприємства

Новини

Спеціальність та освітня програма, за якими кафедра здійснює підготовку та випуск бакалаврів:
Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність 051 Економіка
Освітня програма Економіка підприємства

Спеціальність та освітня програма, за якими кафедра здійснює підготовку та випуск магiстрiв:
Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність 051 Економіка
Освітня програма Економіка підприємства

Спеціалізації кафедри:
• Економіка підприємства
• Економіка праці та соціально-трудові відносини
• Вартісно-орієнтоване управління підприємством
• Управління конкурентоздатністю підприємства
• Формування бізнес-моделі підприємства та бізнес-планування
• Корпоративне управління
• Корпоративна соціальна відповідальність

Наукові напрямки кафедри:
• Економіка та організація діяльності підприємства
Трансформації та адаптації підприємств
Організація функціонування інтегрованих корпоративних структур
Формування ефективних маркетингових, логістичних каналів
• Управління конкурентоздатністю підприємства
Стратегічний аналіз конкурентних можливостей підприємств
Удосконалення систем корпоративного управління
Реінжиніринг бізнес-процесів
Корпоративна реструктуризація та формування конкурентних переваг підприємств
Вартісно-орієнтоване управління підприємствами
• Оцінка вартості
Оцінювання бізнесу та формування репутаційного капіталу
Вимірювання результативності діяльності підприємств
Реалізація інвестиційних проектів на підприємствах
• Моделі розвитку підприємств
Розвиток потенціалу підприємств та формування нових ринків
Ринкова капіталізація підприємств
Забезпечення ефективності та інвестиційної привабливості підприємств
Формування корпоративної соціальної відповідальності.

Контакти:
03022, Україна
м. Київ, вул. Васильківська, 90-а, кімната 307
(044) 431-04-79
epef@ukr.net
Facebook сторінка