Головна / Departments / Department of Economic Theory, Macro- and Microeconomics / Staff / Ігнатюк Анжела Іванівна

Ігнатюк Анжела Іванівна

Посада: декан факультету, професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Навчання

 • 1987 – 1992 рр. – студентка економічного факультету Київського державного університету ім. Т.Шевченка, спеціальність “Політична економія”.
 • 1993 – 1996 рр. – аспірантка економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • У 1996 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Формування конкурентного середовища та механізми протидії монополізму в економіці України”.
 • 2004 р. – рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєне вчене звання доцента кафедри економічної теорії.
 • 2007 – 2010 рр. – докторант економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • У 2010 р. захистила докторську дисертацію на тему “Розвиток галузевих ринків в умовах глобалізації”
 • 2013 р. – рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєне вчене звання професора кафедри економічної теорії.
 • У 2018 р. стажувалася в Університеті Бат Спа (Велика Британія) в межах програми академічної мобільності Erasmus + Staff Training Mobility KA107.

Трудова діяльність

 • 1997–2002 рр. – асистент кафедри економічної теорії та господарської практики економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2002 – 2012 рр. – доцент кафедри економічної теорії економічного факультету.
 • 2002 – 2007 рр. – виконувала обов’язки заступника декана економічного факультету з навчальної та виховної роботи.
 • 2010 – 2016 рр. – заступник декана економічного факультету з наукової роботи.
 • З 2012 р. – професор кафедри економічної теорії (з 2014 р. кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки) економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2016 р. – 2018 рр. заступник декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за посадою).
 • 2017 – 2018 рр. – в.о. декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З 2018 р. – декан економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає навчальні дисципліни

«Мікроекономіка», «Економіка галузевих ринків», «Industrial Organization».

Наукові інтереси

Галузеві ринки в умовах глобалізації, мережева економіка, конкурентні стратегії компаній на глобальних галузевих ринках.

Під керівництвом д.е.н., проф. Ігнатюк А.І. захищено 6 кандидатських та 1 докторська дисертації.

Керує підготовкою 1 аспіранта.

Нагороди та відзнаки

 • Подяка Київського міського голови за активну участь та вагомі результати в роботі щодо організації та проведення міського огляду студентських гуртожитків «Київ – наш дім» (2003 р.).
 • Подяка Київського міського голови за вагомий особистий внесок у розвиток освіти в м. Києві та високий професіоналізм (2003 р.).
 • Почесна грамота МОН України за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність (2004 р.).
 • Почесна грамота МОН України за плідну роботу з обдарованою студентською молоддю та значний внесок у підготовку і проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2005/2006 н.р. (2006 р.).
 • Кращий викладач економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2006 р.).
 • Грамота Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за значні успіхи у навчальній, науковій і виховній роботі (2012 р.).
 • Нагрудний знак «Відмінник освіти» (2016 р.).
 • Почесне звання «Заслужений економіст України» (2019 р.).

Громадська та наукова робота

 • Вчений секретар координаційної ради Комплексної наукової програми «Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації» Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2011 – 2017 рр.);
 • член Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка (з 2013 р.);
 • член вченої ради економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (з 2015 р.);
 • голова вченої ради економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (з 2017 р.);
 • член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.13 Київського національного університету імені Тараса Шевченка (з 2013 р.);
 • голова спеціалізованої вченої ради Д 26.001.13 Київського національного університету імені Тараса Шевченка (з 2017 р.);
 • гарант PhD програми підготовки докторів філософії зі спеціальності 051 “Економіка” економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • член редакційних колегій журналів “«Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка», «Економіка України», «Studia Securitatis» (Romania);
 • член Галузевої експертної ради НАЗЯВО з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності 051 Економіка;
 • робота у складі понад 30 організаційних комітетів та журі.

Основні наукові праці

Більше 160 наукових та навчально-методичних праць.

 1. Ігнатюк А. І. Галузеві ринки: теорія, практика, напрями регулювання: Монографія. – К.: ННЦ ІАЕ, 2010. – 465 с.
 2. Найдьонов І.М., Ігнатюк А.І. Методика викладання фінансово-економічних дисциплін: Навч. посібник. – 2-ге вид., пероб. і доп. — К., 2005. – 484 с.
 3. Мікроекономіка: Підручник / За ред. В.Д.Базилевича. – 2-ге вид., пероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 680 с. – (Класичний університетський підручник)
 4. Практикум з мікроекономіки: навчальний посібник / За ред. В.Д. Базилевича. – 2-ге вид., перероб. і доповн. – К.: Знання, 2010. – 491 с.
 5. Ігнатюк А.І. Економіка галузевих ринків: Навч. посібник. – К: ВПЦ “Київський університет”, 2015. – 448 с.
 6. Ігнатюк А. І. Методологія дослідження функціонування галузевих ринків // Економічна теорія. − 2009. − № 3. − С. 60−74.
 7. Ігнатюк А.І. Концентрація капіталу та ринків в умовах глобалізації // Банківська справа. – 2011. – № 6. – С. 54-77.
 8. Ігнатюк А. І. Інституційно-організаційна система регулювання світових галузевих ринків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2011. – №123. – С. 18-23.
 9. Ігнатюк А.І. Стратегії набуття та підтримки монопольної влади фірми на ринку// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. − 2012. − № 132. − С. 9-12.
 10. Ігнатюк А.І. Формування мережевих зв’язків між суб’єктами економіки в умовах глобалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 27, Т.2. – С. 12 – 19.
 11. Игнатюк А.И., Ковтун Н.В. Многомерная оценка потенциала и уровня развития экономики Украины в разрезе видов экономической деятельности // Вопросы статистики. – 2012. – № 4. – С. 62-74.
 12. Ігнатюк А.І., Ковтун Н.В. Моделювання розвитку національної економіки на сучасному етапі на основі позиціонування видів економічної діяльності // Оцінка потенціалу та моделювання розвитку економіки України за видами діяльності // Статистика України. – 2012. – № 1 (56) – С. 28-34.
 13. Игнатюк А.И. Эволюция теоретико-методологических подходов к исследованию отраслевых рынков / Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. − 2013. − № 144. − С .16-20.
 14. Ігнатюк А.І. Роль глобальних ланцюгів нарахування вартості у підвищенні конкурентоспроможності економіки / Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. праць. – 2013. – Вип.28, т.1. – С.53-59.
 15. Ігнатюк А.І. Конкурентні стратегії компаній на глобальних галузевих ринках // Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. праць. – 2014. – Вип.28, т.2. – С. 36-50.
 16. Ігнатюк А.І., Кульпінський С.В. Експансійна монетарна політика і можливості відновлення інвестиційного зростання в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2014. – №164. – С.33-38.
 17. Kovtun N., Ignatyuk A. Multidimensional Assessment of Globalization at the Level of a Company (Sectors) // Procedia Economics and Finance. – 2014. – Volume 16. – P. 690-702. – Режим доступу: http://ac.els-cdn.com/S2212567114008570/1-s2.0-S2212567114008570-main.pdf?_tid=bcb75a20-d5ff-11e4-82b0-00000aab0f6c&acdnat=1427625688_a3e192758253749b9aadafdfa3301f77 (Web of Science)
 18. Ignatyuk A., Kovtun N. Quantitative measurement and modeling of globalization of companies and markets // 10th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Cracow University of Economics Press, 2016. – С. 82-91 (Web of Science)
 19. Ковтун Н.В., Ігнатюк А.І. Кількісний вимір та оцінка наслідків глобалізації компаній та ринків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2015. – №11(176). – С. 16-26.
 20. Ігнатюк А.І., Якимчук Б.Б. Бар’єри входження на ринки асиметричної олігополії // Вісник Одеського національного університету. Серія Економіка. – 2017. – № 22. – С. 13-17.
 21. Базилевич В.Д., Ігнатюк А.І., Гражевська Н.І. Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХI ст. // Вища школа. – 2018. – № 2. – С. 101-125.
 22. Базилевич В.Д., Ігнатюк А.І., Гражевська Н.І. Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХI ст. // Вища школа. – 2018. – № 3. – С. 71-90.
 23. Ігнатюк А.І., Шолойко А.С. Тенденції розвитку страхових ринків після світової фінансової кризи // Фінанси України. – 2018. – № 8. – С. 7-19.
 24. Ігнатюк А.І., Шолойко А.С. Безпека страхового ринку України в умовах фінансової глобалізації: загрози та напрями регулювання // Економіка України. – 2019. – № 4. – С. 18-28.
 25. Ignatyuk, A., Liubkina, O., Murovana, T., Magomedova, A. FinTech as an innovation challenge: from big data to sustainable development. Іnternational Workshop “Fintech, Greener Economy & Finance (FGE&F-WS’2020) E3S Web of Conferences, EDP Sciences, 2020, Volume 166.  https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016613027. (Scopus).
 26. Ignatyuk, A., Osetskyi, V., Makarenko, M., Artemenko A. Ukrainian hryvnia under the floating exchange rate regime: diagnostics of the USD/UAH exchange rate dynamics. Banks and Bank Systems, 2020, Volume 15, Issue 3, pp. 129-146. (Scopus).
 27. Ignatyuk, A., Honcharuk, I., Yakymchuk, B. Price optimization model for platform’s goods and services in multi-sided markets. Baltic Journal of Economic Studies, 2020, Vol. 6 (2020), No. 5. рр. 89-95. (Web of Science).
 28. Ігнатюк А.І., Соболєва М.В. Ринкова влада та суспільний добробут: вплив реклами. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка, 2020, №1(208), c. 6-11. (Фахове видання).
 29. Ignatyuk, A.,Petlenko, Yu., Shevtsiv, L., Klymash, N., Dukhnovska, L., Zaitsev, O. Model of the dynamics of the company’s value taking into account the ownership structure. International Journal of Management (IJM), 2020, Volume 11, Issue 6, June2020, pp. 323-333.
 30. Ignatyuk, A., Kupalova, H., Bazylevych, V., Goncharenko, N., Andrusiv, U., Tapenova, G. Collaboration of higher education institutions and business as a tool quality training and protection of specialists. International Journal of Management (IJM), 2020, Volume 11, Issue 6, June 2020, pp. 1590-1602.
 31. Khodzhaian, A.A., Ignatyuk, A.I., Korneev, V.V., Khodzhaian, A.R. Modeling of the structuralshift impact on economic dynamics of Ukraine’s development. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2021, (2), pp. 170–177. (Scopus).
 32. Ignatyuk, A., Sholoiko, A., Syzenko, A. Assessment of infrastructure entities’ activity on the insurance market. Investment Management and Financial Innovations, 2021, 18(1), pp. 76–89. (Scopus).
 33. Ignatyuk, A., Dikiy, A., Shevtsiv, L., Klymash, N., Zaitsev, O. Determination of the company’s value under the influence of various factors. Journal of Optimization in Industrial Engineering, 2021, 14(1), pp. 151–157. (Scopus).