Головна / Освітні програми / Мікрокредитні програми

Мікрокредитні програми

Мікрокредитна освітня програма 

«Бізнес у цифровому середовищі»

Культура навчання впродовж життя (lifelong learning) є ключем до того, щоб кожен мав знання, навички та компетенції, необхідні для розвитку особистого та професійного життя.

Мікрокредитні програми засвідчують результати короткострокового навчання, наприклад короткого курсу або тренінгу. Вони пропонують гнучкий, цілеспрямований спосіб для задоволення нових потреб у суспільстві та на ринку праці, а також дозволяють людям заповнювати прогалини в навичках, необхідних для досягнення успіху в середовищі, що швидко змінюється.

На економічному факультеті створена проєктна група з розробки першої мікрокредитної програми «Бізнес у цифровому середовищі»

ОП  «Бізнес у цифровому середовищі» — це новаторська програма, суть якої полягає в поглибленому навчанні з бізнесу та технологій на основі короткострокового навчання. Дидактична концепція програми, яка зосереджена на навчанні та наставництві і проектно-орієнтованій роботі в командах, є також інноваційною. Студенти разом розвиватимуть свої цифрові бізнес-ідеї та навички підприємницького мислення. Крім того, вони отримують знання у сферах цифрових бізнес-моделей, сервісної інженерії та цифрових технологій.

З робочою версією ОП «Бізнес у цифровому середовищі» можна ознайомитись за посиланням:

https://docs.google.com/document/d/1c8q-_N43IbeECRRqACDbBqMVImkZA8E-/edit?usp=share_link&ouid=100458390434885942092&rtpof=true&sd=true

Створення програми здійснюється в межах проєкту програми Еразмус+ Розбудова потенціалу у сфері вищої освіти (Capacity Building in Higher Education)

 

 

Цей проект отримав фінансування від Європейського Союзу (ERASMUS-EDU-2023-CBHE) згідно грантової угоди № 101129315 (This project has received funding from the European Union (ERASMUS-EDU-2023-CBHE) under grant agreement No 101129315)

 

Назва проєкту: Реакція університетів на великі перешкоди: створення стійкої вищої освіти для реагування та управління суспільними кризами (The Universities’ Reaction to Big Obstructions: Building resilient higher education to respond and manage societal crises)

 Коротка назва проєкту: TURBO

 Серед основних завдань TURBO – покращення спроможності українських ЗВО надавати більш гнучкі освітні пропозиції, що відповідають потребам ринку праці та орієнтовані на практику, у сфері бізнесу та менеджменту, для швидшої інтеграції в освітній простір ЄС, а також сприяння реінтеграції ВПО в нові місцеві громади через перекваліфікацію та соціальну адаптацію.

Детальніше про проєкт TURBO можна дізнатися за наступними посиланнями:

  • на офіційній сторінці проєкту на сайті Університету Норд (Норвегія)

https://site.nord.no/turbo/

  • на сайті Відділу міжнародних зв’язків Київського національного університету імені Тараса Шевченка

https://international.knu.ua/reakcziya-universytetiv-na-velyki-pereshkody-stvorennya-stijkoyi-vyshhoyi-osvity-dlya-reaguvannya-ta-upravlinnya-suspilnymy-kryzamy/