Наукові керівники

Перелік потенційних наукових керівників

економічного факультету

 

07 «Управління та адміністрування

075 Маркетинг

 

 

Старостіна Алла Олексіївна –  завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингу, доктор економічних наук, професор, почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2009 р.), «Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки України» за комплекс підручників  з маркетингу у 7 книгах (2011), «Відмінник освіти» (1997р.), Нагрудний знак МОН України » За наукові та освітні досягнення» (2019 р.), «Кращий викладач КНУ імені Тараса Шевченка» (2020-2021 рр.).

 

Тематики виконуваних досліджень:

 • Маркетингові дослідження
 • Стратегічний аналіз національних та міжнародних ринків
 • Стратегії міжнародного економічного співробітництва
 • Діяльність підприємницьких університетів
 • Стратегічний аналіз міжнародних і національних ринків
 • Механізм та моделі діяльності підприємницьких університетів
 • Управління міжнародним бізнесом і маркетингове консультування
 • Розробка стратегії ринково-продуктової діяльності суб’єктів господарювання
 • Діагностика ринкового стану суб’єктів господарювання в умовах турбулентного ринкового середовища

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Всього 305, з них 6 статтей у виданнях, що входять до МНБД Scopus -3, Web of Science – 3.

h-index 1 (Scopus)

h-index (scholar.google) 20 -индекс (scholar.google)

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами – 26 років

3 доктори наук,

22 кандидати наук

2 докторів філософії (PhD)

Керує 4 аспірантами

 

 

Каніщенко Олена Леонідівна – професор кафедри міжнародної економіки та маркетингу, доктор економічних наук, професор

Тематики виконуваних досліджень:

 • Теоретичні і практичні аспекти управління міжнародною маркетинговою діяльністю
 • Стратегії міжнародного економічного співробітництва
 • Міжнародна логістика
 • Маркетингові дослідження національних і міжнародних ринків

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Всього 145, з них:

1 Scopus

них 1 стаття у виданні, що входять до МНБД Scopus

h-index 1 (Scopus)

h-index (scholar.google) 7

-индекс (scholar.google)

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами – 24 роки

8 захистів кандидатів економічних наук,

1 докторів економічних наук

 

Біловодська Олена Анатоліївна – д.е.н. професор, професор кафедри маркетингу і бізнес адміністрування

 

Тематика виконуваних досліджень:

 • Методологічні і практичні засади маркетингу інновацій
 • Управління дистрибуційними процесами на ринку
 • Управління інноваційним розвитком сучасних підприємств

 

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій):

Понад 400 публікацій,

19 підручників і посібників, 50 монографій, 159 статей в українських і закордонних виданнях, 19 Scopus, 16 Web of Science

 

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами

Кількість захищених:

3 кандидати наук

Керує 1 аспірантом

 

Длігач Андрій Олександрович – доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, доктор економічних наук, доцент

Тематики виконуваних досліджень:

 • Національні економічні стратегії; міжнародні економічні стратегії держав;
 • Стратегії розвитку МСБ
 • Стратегічне і системно-рефлексивне управління;
 • Бренд-менеджмент;
 • Стратегії впровадження інновацій

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Всього 64, з них 4 статті у виданнях, що входять до МНБД Scopus -1, Web of Science – 3.

h-index = 11 (scholar.google)

i10-index = 13 (scholar.google)

Цитованість = 349 (scholar.google)

Цитованість = 58 (Research Gate)

RG Score = 2.75 (Research Gate)