Каніщенко Олена Леонідівна

Науковий ступінь: Доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: професор кафедри маркетингу і бізнес-адміністрування

Контактна пошта: okanisch@ukr.net

Навчання:

 • 1977 – 1982 – Київський Державний університет ім. Т.Г.Шевченка, економічний факультет, диплом з відзнакою.
 • 1982 – 1988 – Київський Державний університет ім. Т.Г.Шевченка, кафедра політичної економії, диплом кандидата економічних наук.
 • 1991 – атестат доцента.
 • 1994 – 1995 – Rensselaer Polytechnic Institute, Центр підприємництва, Трой, Нью-Йорк, США. “Стратегії бізнесу ”, сертифікат.
 • 1999 – SIDA, Стокгольм, Швеція, “TQM”, сертифікат.
 • 1999 – 2000 – Промислова компанія “Celotex Corp.”, Тампа, Флорида, США, стажування (internship).
 • 1999-2000 – Фулбрайт-стипендиат, професор-досдідник, University of South Florida, Тампа, Флорида, США.
 • 2000 – Loyola College of Maryland, Балтимор, Меріленд, США.
  – Інтернет-дизайн, Міжнародний проект “Українська дистанційна освіта”, підготовка online-курсу “Міжнародний маркетинг”, сертифікат.
 • 2004-2007 – докторантура, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
 • 2011 – атестат професора.

Пройдені курси:

2016 – British Council Ukraine, Academic Teaching Excellence – English as the Medium of Instruction Course. Оксфордський Університет. 11-15.01.2016 м. Київ. Сертифікат.

Стажування:

 • 2019 – ISMA University (Вища школа менеджменту інформаційних систем) – Internship (108 hours) “Internationalization of University activities: European experience” April 22-August 30, 2019, Riga, Latvia. Certificate б/н.
 • 2019 – Prometheus: Маркетинг: розробка та продаж пропозиції цінності. Онлайн курс. Україна 07.10.2019.
 • 2019 – Національна агенція з якості бізнес освіти: онлайн тренінг 10.10.19 р. Експерт з акредитації освітніх програм

Трудова діяльність:

 • З серпня 1982 р. працювала викладачем кафедри політичної економії Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, а з грудня 1987 року по вересень 2002 року – викладачем, потім доцентом кафедри промислового маркетингу НТУУ”КПІ”.
 • 2002 – 2004 рр. – обіймала посаду доцента кафедри міжнародної економіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2004 – 2007 рр. – перебувала у докторантурі економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка і у лютому 2008 р. захистила докторську дисертацію на тему “Методологія і практика міжнародного маркетингу в Україні”.
 • З вересня 2007 р. працює на посаді доцента і професора кафедри міжнародної економіки та маркетингу.

Громадська діяльність: 

 • 2010-2019 – Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.001.12 при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
 • 2019- теперешній час – член МНК МОН України
 • 2019 – експерт НАЗЯВО з акредитації освітніх програм ЗВО

Викладає курси:

Блок 1 (Баклавратура)

 • Міжнародний маркетинг
 • Міжнародна логістика
 • Маркетинг
 • Економічне обгрунтування маркетингових проектів

Блок 2: (Магістратура)

 • Управління міжнародним маркетингом
 • Методологічні та практичні аспекти міжнародного маркетингу (англ. мовою, PhD)
 • Методологія та організація економічних наукових досліджень

Наукові інтереси: International Marketing

Основні наукові праці:

Автор 135 наукових та навчально-методичних праць

Монографії:

 1. Каніщенко О.Л., Чуприна Н.М. Маркетингові проекти в системі інноваційного корпоративного управління підприємством. Сучасний маркетинг: тренди, інновації, інструменти; монографія / за заг. ред. Є.В. Ромата та С.Ф. Смерічевського. – Київ: Студцентр, 2021. – 308 с.
 2. Каніщенко О.Л., Чуприна Н.М. Організація технічного сервісу в системі логістичного менеджменту підприємств АПК. Актуальні проблеми логістики та дистрибуції: монографія / за заг. ред. Є.В. Ромата. – Київ: Студцентр, 2021. – 308 с.
 3. Міжнародний маркетинг у діяльності українських підприємств: Монографія. – К.: Знання, 2007. – 448 с.: іл.
 4. Глобальные трансформации международной экономической системы. Коллективная монография / Старостина А.А., Павлинов И.А., Скодорова Л.К. и др. – Киевский нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Приднестр. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко, Рыбниц. филиал – Тирасполь: Изд-во Приднестр. ун-та, 2015. – 348 с. – §1.2., С. 26-67. (особистий внесок Каніщенко О.Л. – 42с.).

Наукові статті:

 1. Problems of Commercialization of Environmental Innovations at Industrial Enterprises (Проблеми комерціалізації екологічних нововведень на промислових підприємствах) / Kanishchenko O., Chupryna N., Bobkova A., ін.- International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878, Volume-8 Issue-4, November 2019. – Р. 11216-11220
 2. Kanishchenko O., Kuznetsova Y. Startup marketing strategy to attract venture capital at the age of digitalization. – Economics&Education 2020. – 05(01). – 2020. p. 23-28 (Латвія).
 3. Каніщенко О.Л. Розвиток міжнародних маркетингових комунікацій в умовах глобалізації товарних ринків. Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ, 2021, №1(13), с.161-167
 4. Економічне обґрунтування використання екологічних розробок: аспекти міжнародного співробітництва / Kanishchenko О., Chuprina N., Jaworska M. – Wspolchesne wizwania teorii i praktyki: gospodarka – swiat – chlowiek. Redakcja naukowa Prof nadzw. Joanna Nowakowska-Grunt i Prof nadzw. Joanna Jasinska – Katowice: Wydawnictwo naukowe sophia. –2018, Str. 150-166. (особистий внесок Каніщенко О.Л. – 6 с.).
 5. Determining Consumer Preferences for Characteristics of Innovative Products / Kanishchenko О., Spivakovsky S., Spivakovska T. – ACBSP Fall 2018 Region 8 Conference in Paris, November 15-17, 2018 (особистий внесок Каніщенко О.Л. – 4 с.).
 6. Marketing Strategies of Companies in Internationalization Process / Kanishchenko О., Spivakovsky S., Spivakovska T., Shahira Elalfy – Journal of Advanced Research in Law and Economics // Quarterly, Volume IX, Issue 6(36), Fall 2018, P. 2155-2163. ISSN: 2068-696X Journal’s DOI: https://doi.org/10.14505/jarle SCOPUS (особистий внесок Каніщенко О.Л. – 3 с.).
 7. Підвищення якості корпоративного управління в державних акціонерних товариствах в Україні / Осецький В.Л., Каніщенко О.Л., Pоссо M.В. – Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, Серія: Економіка і управління, Том 30 (69). – № 1. – 2019. (Київ). – С. 12-19 (особистий внесок Каніщенко О.Л. – 3 с.).
 8. Аналіз впровадження корпоративного управління у світовому економічному просторі / Pоссо M.В., Осецький В.Л., Каніщенко О.Л. – Бізнес-інформ. Науковий журнал. – 2019. – №3 (494). – С. 51-62. (особистий внесок Каніщенко О.Л. – 4 с.)
 9. Kanishchenko O. International marketing under the geopolitical confrontation. //Annales Uniwersitatis Mariae Curie – Skłodowska, Lublin-Polonia. – Vol. XLIX. – Sectio H – 2015. – P. 49-57. – Режим доступу: http://annales.umcs.lublin.pl/sectio_h.php (Index Copernicus)
 10. Каніщенко О.Л. Управління підприємством в умовах посилення нестабільності міжнародного ринкового середовища// «Теоретичні та прикладні питання економіки». Збірник наукових праць, Випуск 1(30). – Київ.: ВПЦ “Київський університет”, 2015. – С.154-162.

Підручники та навчальні посібники:

 1. Каніщенко О.Л., Альошина І.В. Економічне обґрунтування маркетингових проектів : навчально-методичний комплекс. Навчально-методичний комплекс. – Київ : КНУТШ, ЦП «КОМПРИНТ, 2020. – 62 с
 2. Міжнародний маркетинг : Підручник. – К. : Видавничо- поліграфічний центр “Київський університет”, 2016. – 480 с.
 3. Міжнародна економіка: термінологічний словник // За заг. ред. А.О. Старостіної К.: «НВП «Інтерсервіс», 2017. – 248 с. (Старостіна А.О., Каніщенко О.Л., Кузьома О.Ю. та ін.)
 4. Маркетинг: термінологічний словник / За заг. ред. проф. Старостіної А.О. – К.: «НВП «Інтерсервіс», 2017. – 154 с. (Старостіна А.О., Каніщенко О.Л., Кочкіна Н.Ю., Журило В.В. та ін.)
 5. Міжнародна економіка : Практикум // За заг. ред. проф. Старостіної А.О. Навчальний посібник. – К.: «НВП «Інтерсервіс», 2015. – 416 с. (С. 38-53)
 6. Міжнародний маркетинг: навчальні матеріали та господарські ситуації: Навч. Посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – 143 с.
 7. International Marketing: study text and cases : Textbook. – K. : Publishing and polygraph center “Kyiv University”, 2012. – 143 p.
 8. Маркетинг: Розділ 10. Міжнародні аспекти маркетингової діяльності:Підручник К.: Знання, 2009. З грифом МОН України. (Старостіна А.О., Гончарова Н.П., Крикавський Є.В. та ін. (всього – 19 осіб)
 9. Маркетинговий менеджмент. Перше українське видання: Підручник. К.: Видавництво “Хімджест”, 2008. З грифом МОН України (Котлер Ф., Келлер К.Л., Павленко І.Ф. та ін. (всього – 17 осіб)
 10. Маркетинг: Ситуаційні вправи: Навч. посібник. К.: Навч. – метод. Центр Консорціум із удосконалення менеджмент – освіти в Україні”, 2005. (З грифом МОН України) Маркетинг: Методичні вказівки до ситуаційних вправ: Навч. посібник. – К.Навч. – метод. центр “Консорціум із удосконалення менеджмент – освіти в Україні”, 2005.
 11. Міжнародний маркетинг: теорія і господарські ситуації. Навч. посібник. К.: ІВЦ “Вид-во “Політехніка”, 2004. (З грифом МОН України)
 12. Міжнародний маркетинг. Навч. посібник.Київ.: Політехніка, 2003. (З грифом МОН України)
 13. Міжнародний маркетинг / Електронний курс // WebCT, UDL (Українська истанційна освіта), листопад 2000 року

Конференції та круглі столи

 1. Disproportion in development of international business / Диспропорції розвитку свтового господарства Міжнародний економічний форум «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху», 21-24 травня 2019 р., С. 107. Київ (КНУ імені Тараса Шевченка)
 2. Аналіз ринкових можливостей компанії в умовах застосування міжнародних економічних санкцій Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Маркетигнг: виклики та рішення» 17-19 квітня 2019 р., Одеса (Одеський національний економічний університет)
 3. Економічна дипломатія в системі міжнародного маркетингового управління // Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг і логістика в системі менеджменту». 25-27 жовтня 2018 р., м. Львів.
 4. “Determining Consumer Preferences for Characteristics of Innovative Products” ACBSP Fall 2018 Region 8 Conference in Paris, November 15-17, 2018
 5. Міжнародна конкурентоспроможність української вищої економічної освіти ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародні наукові та інноваційно-інвестиційні програми: досвід та результати, 17-18 травня 2017 р. м. Дніпро (ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»)
 6. Економічна дипломатія в системі міжнародного маркетингового управління Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг і логістика в системі менеджменту». 3-5 листопада 2016 р., м. Львів.
 7. Конкурентоспроможність компаній в умовах міжнародних економічних конфронтацій // XVI Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентоспроможність національної економіки»
 8. 2-9 квітня 2016 р., Рас-ель-Хайма, ОАЕ. (7-8 квітня 2016 року, м. Київ, КНУ імені Тараса Шевченка (ОАЕ)
 9. Маркетингові технології в умовах геополітичних конфронтацій // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми
  економіки та управління підприємствами України в умовах європейської інтеграції», 21–22 квітня 2016 р., м. Дніпропетровськ (ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»)
 10. Економічні наслідки адміністративних обмежень у міжнародній торгівлі IV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні виклики розвитку світової економіки» 19-20 листопада 2015 р., Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка 2015. – 261 с. (С. 123-124)
 11. Управління підприємством в умовах посилення нестабільності міжнародного ринкового середовища // ХV Міжнародна науково-практичної конференції «Конкурентоспроможність національної економіки» 26 березня 2015 р., м. Київ, КНУ
 12. International marketing orientation concepts under geopolitical confrontation Концепції управлінської орієнтації міжнародного маркетингу в умовах геополітичних протистоянь Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie Wydział Ekonomiczny Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5 20-031 Lublin, Poland/