Біловодська Олена Анатоліївна

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: професор кафедри маркетингу і бізнес-адміністрування

Контактна пошта: alenabel79@gmail.com

 

Навчання:

 

 • 2019 р. –  диплом доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
 • 2001-2004 рр. – аспірантура зі спеціальності 08.07.01 – економіка промисловості, диплом кандидата економічних наук зі спеціальності 08.02.02 – економіка та управління НТП), Сумський державний університет;
 • 1996-2001 рр. – спеціальність «Фінанси», Сумський державний університет, диплом з відзнакою (кваліфікація економіста)

Трудова діяльність:

 

 • професор кафедри міжнародної економіки та маркетингу Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 2021 р. до тепер;
 • професор кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну (економічної кібернетики та маркетингу) Київського національного університету технологій та дизайну з 2019 по 2021 рр.;
 • доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю (маркетингу) Сумського державного університету з 2005 по 2019 рр.;
 • заступник завідувача кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сумського державного університету з 2012 по 2015 рр.;
 • старший         викладач        кафедри маркетингу Сумського     державного університету у 2005 р.;
 • асистент кафедри маркетингу Сумського державного університету з 2004 по 2005 рр.;
 • економіст другої категорії управління бухгалтерського обліку, звітності і контролю ВАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе» з 2001 по 2004 рр.

Громадська діяльність:

 • 2020 р. до тепер – експерт Національного фонду досліджень України;
 • 2020 р. до тепер – член Української асоціації логістики;
 • 2020 р до тепер – член Громадської організації  “Об’єднання маркетологів України”;
 • 2020 р. до тепер – експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;  
 • 2019 р. до тепер – член Галузевої експертної ради 07 “Управління та адміністрування”, спеціальність 075 “Маркетинг” Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;
 • 2020 до тепер – рецензент фахового наукового журналу «Studies of Applied Economics» (Іспанія, індексується SCOPUS, Web of Science, EconLit, RePec, Isoc, Latindex, Dialnet та ін.);
 • 2019 р. – рецензент фахового наукового журналу “International Marketing and Management of Innovations” (Польща, індексується БД Index Copernicus, EconLit, CEJSH та ін.);
 • 2019 р. – рецензент фахового наукового журналу “The Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law” (Польща, індексується БД Index Copernicus, DOAJ, MEDRA та ін.);
 • 2017 р. до тепер – рецензент фахових наукових журналів  “Problems and Perspectives in Management” (Україна, індексується БД SCOPUS, CNKI Scholar, ERIH PLUS, DOAJ, EconBiz та ін.), “Innovative Marketing” (Україна, індексується БД SCOPUS, CNKI Scholar, EconBiz, ZETOC та ін.);
 • 2017 р. до тепер – член редакційних колегій фахових наукових журналів “Problems and Perspectives in Management” (індексується БД SCOPUS, CNKI Scholar, ERIH PLUS, DOAJ, EconBiz та ін.), “Innovative Marketing” (індексується БД SCOPUS, CNKI Scholar, EconBiz, ZETOC та ін.), “Вісник  Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія “Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм” (індексується БД DOAJ та ін.);
 • 2018-2019 рр. – член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Логістика” (м. Харків);
 • 2018 р. – член галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Логістика” (м. Харків);
 • 2017-2018 рр., 2021 р. – член журі Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності “Маркетинг” (м. Хмельницький);
 • 2016-2017 рр. – член журі Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності “Управління інноваційною діяльністю” (м. Кременчук);
 • 2013-2019 рр., 2021 р. – член галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Маркетинг” (м. Харків, м. Тернопіль, м. Дніпро);
 • 2010-2018 рр. – рецензент фахового наукового журналу “Mаркетинг і менеджмент інновацій” (Україна, індексується БД Web of Science, DoaJ, Index Copernicus та ін.);
 • 2010-2012 рр., 2014 р. – член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності  “Маркетинг” (м. Київ, м. Донецьк);
 • 2007-2017 рр. – член організаційного комітету Міжнародної науково-практичної конференції “Маркетинг інновацій та інновації в маркетингу” (м. Суми);
 • 2010-2015 рр. – член організаційного комітету та журі Конкурсу “Знайди себе у маркетингу!” (м. Суми);
 • 2020-2021 рр. – керівник ініціативної НДР Київського національного університету технологій та дизайну;
 • 2018-2020 рр. – відповідальний виконавець держбюджетної наукової теми Сумського державного університету;
 • 2002-2018 рр. – виконавець держбюджетних, господарсько-договірних тем, а також ініціативних досліджень кафедр маркетингу та управління інноваційною діяльністю, економіки та бізнес-адміністрування, економічної теорії Сумського державного університету;
 • 2013-2018 рр., 2020 до тепер – участь у підготовці фахівців вищої освіти в якості офіційного опонента;
 • 2012 р., 2014 р., 2016 р. – захист дисертаційних робіт під науковим керівництвом на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Стажування:

 

 • 2020 р. – Інноваційний університет Collegium Mazovia (Польща, м. Седльці);
 • 2020 р. – Сучавський університет імені Штефана чел Маре (Румунія, м. Сучава)

Відзнаки:

 

 • 2021 р. – вчене звання професора (за кафедрою маркетингу та комунікаційного дизайну), Київський національний університет технологій та дизайну;
 • 2010 р. – лауреат Гранту Президента України для молодих учених GP/F27/0080 “Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком”;
 • 2007 р. – вчене звання доцента (за кафедрою маркетингу), Сумський державний університет;
 • 2006 р., 2012 р. – стипендіат МОН України (для молодих учених);
 • 2007-2019 рр., 2021 р. – подяки, дипломи та грамоти за підготовку переможців Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт, Всеукраїнських конкурсів дипломних робіт, міжнародних конкурсів

Викладає дисципліни:
Маркетингова товарна політика, маркетингова політика розподілу і збуту, маркетинг, міжнародна логістика

Наукові інтереси:
Маркетинг інновацій,  управління інноваційним розвитком, управління розподілом інноваційної продукції, логістика

Основні наукові праці:
Автор понад 450 наукових та навчально-методичних праць, серед яких за останні 5 років –  16 статей у міжнародних виданнях, 23 статей у вітчизняних виданнях, 18 навчальних підручників та посібників, 48 монографій

Найвизначніші конференції, круглі столи, воркшопи:

 1. 2021 р. – «Стійкий розвиток: сучасна теорія та краща практика» (Естонія, м. Таллінн);
 2. 2020 р. – «Маркетинг інновацій. Інновації в маркетингу» (Польща, м. Бєльсько-Бяла);
 3. 2020 р. –  «Маркетинг як основа формування стратегії соціально-економічного розвитку прикордонного регіону» (Україна, м. Чернівці, Румунія, м. Сучава);
 4. 2020 р. – «Інновації стійкого розвитку та нові тенденції у бізнесі та менеджменті» (Греція, м. Афіни);
 5. 2013 р. – Міжнародна літня школа на базі економічного факультету Чорногорського університету у межах міжнародної програми Асоціації економічних університетів Південної та Східної Європи та Чорноморського регіону (Чорногорія, м. Котор);
 6.  2010 р. – «Основні проблеми сучасної науки» (Болгарія, м. Софія);
 7. 2010 р. – «Наука майбутнього» (Казахстан, м. Алмати)