Наукові керівники

Перелік потенційних наукових керівників

економічного факультету

07 «Управління та адміністрування»

051 Облік і оподаткування

 

Гура Надія Олександрівна – професор кафедри обліку та аудиту, д.е.н, професор

Тематики виконуваних досліджень:

Теоретико-методологічні засади бухгалтерського обліку, облік на підприємствах житлово-комунального господарства та інших видів економічної діяльності, на підприємствах малого бізнесу, в неприбуткових організаціях, в об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків.

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій):

216 наукових та навчально-методичних праць:

7 монографій

13 підручників та навчальних посібників.

2 Scopus, та Web of Science

7 публікацій в газеті «Урядовий кур’єр»

h-index 13 (scholar.google)

i10-індекс 19 (scholar.google)

h-index 1 (Scopus)

Досвід наукового керівництва аспірантами – 14 років

Захищено 7 кандидатських дисертацій, у т.ч. іноземного аспіранта з Лівії

Керує підготовкою 1 аспіранта.

 

Засадний Богдан Андрійович – завідувач кафедри обліку та аудиту, д.е.н, доцент

Тематики виконуваних досліджень:

Теорія, методологія та організації обліку, звітності та контролю діяльності підприємств в умовах евроінтеграційних процесів та застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій):

Понад 100 наукових та навчально-методичних праць:

3 монографії, 2 навчальних посібники.

1 Scopus

h-index 6 (scholar.google)

i10-індекс 1 (scholar.google)

Досвід наукового керівництва аспірантами – 4 роки

Керує підготовкою 4 аспірантів.

 

Мельник Тетяна Григорівна – доцент кафедри обліку та аудиту, к.е.н, доцент

Тематики виконуваних досліджень:

Облік, оподаткування, аналіз і контроль управління персоналом.

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій):

103 наукових та навчально-методичних праць:

4 монографії

8 підручників та навчальних посібників.

4 Scopus та Web of Science

h-index 10 (scholar.google)

i10-індекс 12 (scholar.google)

h-index 1 (Scopus)

Досвід наукового керівництва аспірантами – 4 роки

Керує підготовкою 1 аспіранта.

 

Дерун Іван Анатолійович – доцент кафедри обліку та аудиту, к.е.н, доцент

Тематика наукових досліджень:

Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством.

Складання та аналіз нефінансової звітності та звітності сталого розвитку.

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій):

75 наукових та навчально-методичних праць

5  підручників, навчальних посібників і  практикумів, монографія,

8 Scopus

4 Web of Science

3 Scopus та Web of Science

h-index 9 (scholar.google)

i10-індекс 10 (scholar.google)

h-index  3 (Scopus)

h-index  2 (Web of Science)

Досвід наукового керівництва аспірантами: відсутній