Засадний Богдан Андрійович

Посада – завідувач кафедри обліку та аудиту

Науковий ступінь – доктор економічних наук

Вчене звання – доцент

Дата народження – 11 лютого 1978 року

ORCID ID: 0000-0002-5308-7248

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=BifnUW8AAAAJ&hl=ru

Навчання:

 • – 1995-2000 рр. – студент обліково-економічного факультету Київського національного економічного університету
 • – 2000-2003 рр. – аспірант кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • – У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств»
 • – 2015-2018 рр. – докторант кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • – У 2021 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Обліково-контрольне забезпечення управління діяльністю підприємств в умовах застосування МСФЗ»

Трудова діяльність:

 • – 2003-2010 рр. – асистент кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • – 2010-2011 рр. – доцент кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • – 2011-2015 рр., 2018 – 2019рр. – в.о. завідувача кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • – З 2019 р. – по теперішній час –завідувач кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Стажування:

 • – 2012 р. – стажування в галузі бухгалтерського обліку, аудиту та Міжнародних стандартів, тренінг «Практика організації переходу українських компаній на ведення обліку відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності». Проект виконувався компанією «Ernst and Young» та Українською асоціацією з розвитку менеджменту та бізнес-освіти» (м. Київ)
 • – 2012 р. – сертифікований курс вивчення та практичного застосування інформаційної системи SAPERP6.0 модуль «Фінансовий облік» (м. Київ)
 • – 2012 р. – сертифікований курс використання прикладного рішення «1С:Бухгалтерія 8 для України. Редакція 1.2» (м. Київ)
 • – 2014-2020 рр. – стажування в рамках проекту Центру реформ фінансової звітності Світового Банку для освітян-практиків у галузі обліку і аудиту «Освіта можливостей: підтримка університетів країн Східного партнерства у досягненні високої якості викладання» (Молдова, Грузія, Азербайджан, Вірменія, Білорусь).
 • – 2016 р. – стажування за програмою Світового Банку «МСФЗ для малого та середнього бізнесу» (Відень, Австрія).
 • – 2017 р. – сертифікаційний курс АССА з підготовки міжнародної фінансової звітності DipIFR (м. Київ).
 • – 2017 р. – сертифікаційний курс «Англійська мова для професійних цілей» (м. Київ, Сертифікат рівня В2) 

Викладає навчальні дисципліни:

«Роль бухгалтера у бізнес-середовищі», «Облік і аналіз ЗЕД», «International Financial Reporting Standards», «Accounting», «Корпоративна та професійна етика»

Нагороди та відзнаки:

 • 2009 р. – Подяка декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 2014 р. – Подяка ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Громадська діяльність:

член Вченої ради економічного факультету

 Наукові інтереси:

Методологія, методика та організації бухгалтерського обліку, звітності та контролю діяльності підприємств в умовах евроінтеграційних процесів та застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні.

Основні праці:

Автор та співавтор 82 наукових та навчально-методичних праць, з них 1 одноосібний навчальний посібник, 1 одноосібна монографія, 2 монографії у співавторстві, 28 статей у фахових виданнях, 4 статті іноземною мовою.

Монографії, підручники, навчальні посібники:

 1. Засадний Б.А. Розвиток бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю в умовах застосування МСФЗ : монографія. Київ : Видавництво «Кондор», 2018. 304 с.
 2. Розвиток національної системи бухгалтерського обліку і контролю в Україні в умовах євроінтеграції : монографія / Засадний Б. А., Швець В.Г. та ін.; за заг. ред. Т. Г. Мельник. Київ : Кондор-Видавництво, 2017. 226 с.
 3. Нормативно-методичне забезпечення бухгалтерського обліку в умовах застосування МСФЗ : монографія / Канцуров О.О., Засадний Б.А. та ін.; за заг. ред. Л.Г. Ловінської. Київ : ДННУ «Академія фінансового управління», 2013. 294 с.
 4. Засадний Б.А. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. Київ : Кондор-Видавництво, 2015. 248 с.

 

Наукові публікації:

 1. Засадний Б.А., Кононогова І.Ю. Сучасний стан системи оподаткування прибутку підприємств України. Інфраструктура ринку. 2021. №52. С. 186–189. URL: http://market-infr.od.ua/uk/. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct52-33
 2. Засадний Б.А., Ткаченко А.В. Система бюджетування як провідна ланка фінансового планування бізнес-процесів підприємства. Науковий Вісник Ужгородського національного університету. Сер: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. №35. С. 33–37. DOI: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2021-35-6
 3. Zasadnyi B., Mohammed Ahmed Khudkhur. Accounting of Indirect Manufacturing Cost Based on Activity-based Costing (ABC) and Analysis of Their Effects on Pricing. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Сер: економіка і управління. Т. 32(71). №2. С. 33–37. DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/71-2-14
 4. Засадний Б.А. Перспективи розвитку національної системи бухгалтерського обліку в умовах евроінтеграційних процесів. Економіка та суспільство. 2019. №20. URL: http://economyandsociety.in.ua.
 5. Засадний Б. А. Внутрішній контроль бухгалтерських ризиків в умовах застосування МСФЗ. Бізнес-навігатор (Index Copernicus). 2018. №2-2 (45). С.128–132.
 6. Zasadnyi B. Methodology for Assessing the Impact of IFRS on the Company’s Financial Position. Бізнес Інформ. 2018. №6. С. 52–
 7. Засадний Б.А. Взаємодія компонентів внутрішнього контролю відповідно до концепції COSO. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. 2018. №30– С. 102–106.
 8. Засадний Б.А. Особливості документування операцій суб’єктів господарювання в умовах застосування МСФЗ. Інтелект ХХІ. 2018. №2. С. 163–
 9. Засадний Б.А. Сутність обліково-контрольного забезпечення управління діяльністю підприємств. Інфраструктура ринку. 2018. №21. URL: http://market-infr.od.ua/uk/.
 10. Засадний Б.А. Ризики системи бухгалтерського обліку в умовах застосування МСФЗ. Науковий Вісник Ужгородського національного університету. Сер: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. №14. Ч.1. С. 111–115.
 11. Засадний Б.А. Ідентифікація витрат та доходів відповідно до МСФЗ для прийняття управлінських рішень. Науковий вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. № 2 (55). Т.22. С. 162–167.
 12. Засадний Б.А. Комплексне оцінювання якості облікової інформації. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип.11. С. 849–853. URL: http://global-national.in.ua/issue-11-2016/19-vipusk-11-cherven-2016-r/2221-zasadnij-b-a-kompleksna-otsinka-yakosti-oblikovoji-informatsiji.
 13. Засадний Б.А. Вдосконалення системи нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку в Україні. Економіка та суспільство. 2016. Вип.7. URL: http://economyandsociety.in.ua/.
 14. Засадний Б.А. Сучасний стан застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. Економіка. № 9 (186). С. 22–30.
 15. Засадний Б. А. Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління підприємством. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. № 17. С. 146–149.