Наукові керівники

Перелік потенційних наукових керівників

економічного факультету

05 «Соціальні та поведінкові науки»

051 Економіка

 

Ігнатюк Анжела Іванівна – декан економічного факультету, д.е.н, професор, Заслужений економіст України

 Тематики виконуваних досліджень:

 • Конкурентні відносини та конкурентна політика
 • Галузеві ринки в умовах глобалізації
 • Багатосторонні ринки: конкурентні відносини та регулювання
 • Мережева економіка

 

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій):

понад 160 наукових та навчально-методичних праць, них: 8 Scopus, 4 Web of Science

h-index 10 (scholar.google)

i10-індекс 10 (scholar.google)

h-index 2 (Scopus)

 

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами – 16 років

кандидатів наук / докторів філософії – 6

докторів наук – 1

Керує підготовкою 1 аспіранта.

Є другим керівником 3-х іноземних студентів.

 

Ходжаян Аліна Олександрівна – завідувач кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки, д.е.н, професор

Тематики виконуваних досліджень:

 • Макроекономіка і макроекономічна політика
 • Індустріалізація економіки
 • Структурна політика
 • Економічна безпека
 • Стратегування розвитку національної економіки

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

136 наукових та навчально-методичних праць, них: 10 монографій, 5 Scopus, 2 Web of Science

h-index 1 (Scopus)

h-index 9 (scholar.google)

i10-индекс 7 (scholar.google)

 Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами – 12 років

кандидатів наук / докторів філософії – 4

докторів наук – 1

 

 

Осецький Валерій Леонідович – професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки, д.е.н, професор, Заслужений працівник освіти України

Тематики виконуваних досліджень:

 • Теорія інвестицій та інновацій
 • Моделі підприємницьких університетів
 • Цифрова економіка
 • Людський капітал
 • Інституціональна економіка

 Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

280 наукових та навчально-методичних праць, з них:

20 монографій,  1 підручник, 9 наукових посібників, 15 Scopus, 12 Web of Science

h-index 4 (Scopus)

h-index 4  (Web of Science)

h-index 15 (scholar.google)

i10-индекс 24 (scholar.google)

6 свідоцтва про реєстрацію авторського права

 

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами – 20 років

кандидатів наук / докторів філософії – 15

 

Маслов Анатолій Олександрович – професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки, д.е.н, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Тематики виконуваних досліджень:

 • Історія економіки та економічної думки
 • Інформаційна економіка
 • Інституціональна економіка

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

140 наукових та навчально-методичних праць, з них: 7 монографій, 6 Scopus, 2 Web of Science

h-index 1 (Scopus)

h-index 10 (scholar.google)

i10-индекс 10 (scholar.google)

3 свідоцтва про реєстрацію авторського права

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами – 18 років

кандидатів наук / докторів філософії – 2

 

Нестеренко Олена Петрівна – професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки, д.е.н., доцент, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Тематики виконуваних досліджень:·

 • Економічна теорія та економічна політика
 • Історія економічних учень
 • Теоретико-методологічні засади відбудови національної економіки
 • Австрійська традиція економічного аналізу

 Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

130 наукових та навчально-методичних праць, з них: 5 монографій, 2 Scopus, 3 Web of Science

h-index 7 (scholar.google)

i10-індекс 6 (scholar.google)

h-index 1  (Scopus)

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами – 13 років

Кандидатів наук / докторів філософії – 2

 

Гайдай Тетяна Вікторівна – професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки, д.е.н, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреат премії імені М.І. Туган-Барановського НАН України

 Тематики виконуваних досліджень:

 • Історія економічних учень
 • Методологія економічної науки
 • Інституційна економіка

 Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

150 наукових та навчально-методичних праць, з них: 5 підручників, 4 навчальні посібники,  7 монографій, 4 Scopus, 3 Web of Science

h-index 2 (Scopus)

h-index 1 (Web of Science)

h-index 14 (scholar.google)

i10-индекс 18 (scholar.google)

 Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами – 20 років,

кандидатів наук / докторів філософії – 3

 

Филюк Галина Михайлівна – завідувач кафедри економіки підприємства, д.е.н., професор

Тематики виконуваних досліджень:

 • Конкурентна політика
 • Конкурентоспроможність
 • Бізнес-моделювання

 Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

160 наукових та навчально-методичних праць, з них: 9 монографій,  4 Scopus, 4 Web of Science

h-index 2  (Scopus)

h-index 15  (scholar.google)

i10-индекс 23 (scholar.google)

 Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами – 14 років

кандидатів наук / докторів філософії – 8

докторів наук – 1

наукове консультування зарубіжних аспірантів – 4, з них захистив дисертацію 1

 

Грішнова Олена Антонівна – професор кафедри економіки підприємства, д.е.н., професор

Тематики виконуваних досліджень:

 • Людський, інтелектуальний, соціальний капітал
 • Соціальна безпека
 • Корпоративна соціальна відповідальність
 • Корпоративна культура
 • Економіка персоналу

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

250 наукових та навчально-методичних праць, з них: 17 монографій, 12  Scopus,  8 Web of Science

h-index 5 (Scopus)

h-index 52 (scholar.google)

i10-индекс 93 (scholar.google)

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами – 20 років

кандидатів наук / докторів філософії – 32 (в т.ч. 2 – громадян Латвії),

докторів наук – 3

аспірантів станом на 2024 рік – 2

2 свідоцтва про реєстрацію авторського права

 

Баюра Дмитро Олександрович – професор кафедри економіки підприємства, д.е.н, професор

Тематики виконуваних досліджень:

 • Програмно-цільове корпоративне управління
 • Корпоративне управління у забезпеченні конкурентних переваг бізнесу
 • Корпоративна реструктуризація на засадах сталого розвитку та формування корпоративної соціальної відповідальності бізнесу

 Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

167 наукових та навчально-методичних праць, з них: 7 монографій, 4 Scopus.

h-index 2 (Scopus)

h-index 14 (scholar.google)

i10-индекс 20 (scholar.google)

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами – 12 років

кандидатів наук / докторів філософії – 3

аспірантів – 2

Гарант ОНП 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування здобувачів ОС доктор філософії

 

Шаульська Лариса Володимирівна – професор кафедри економіки підприємства, д.е.н., професор

Тематика виконуваних досліджень:

 • Економіка територій
 • Стратегічний менеджмент
 • Поведінкова економіка
 • Креативна економіка
 • Ринок праці та освітніх послуг, людський капітал
 • Університетський менеджмент
 • Економічна безпека

 Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

150 наукових та навчально-методичних праць, з них: 26 монографій,  9 Scopus,  3 Web of Science

h-index – 4  (Scopus)

h-index – 17  (scholar.google)

i10-индекс – 39 (scholar.google)

 Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами – 23 роки

кандидатів наук / докторів філософії – 13/5

докторів наук – 3

 

 

Чубук Леся Петрівна – доцент кафедри економіки підприємства, д.е.н., доцент

Тематики виконуваних досліджень:

 • Іпотечне кредитування та фінансування нерухомості
 • Економіка та управління нерухомістю
 • Оцінка вартості

95 наукових та навчально-методичних праць, з них: 1 монографія, 2  Scopus,

1 Web of Science

h-index 0  (Scopus)

h-index 6  (scholar.google)

i10-индекс 6 (scholar.google)

 Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами – 2 роки

аспірантів – 2

кандидатів наук / докторів філософії – 0

докторів наук – 0

1 свідоцтво про реєстрацію авторського права

 

Вірченко Володимир Віталійович – завідувач кафедри міжнародної економіки, д.е.н., доцент

Тематики виконуваних досліджень:

 • Міжнародний ринок об’єктів інтелектуальної власності
 • Ментальні фактори соціально-економічного добробуту та відтворення людського капіталу
 • Комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності та трансфер технологій
 • Поведінкова та експериментальна економіка

 Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

143 наукових та навчально-методичних праць, з них: 3 монографії, 12 публікацій у закордонних та 65 – у вітчизняних фахових виданнях, 4 Scopus, 4 Web of Science у т.ч. 3 Core Collection

h-index 3 (Scopus)

h-index 10 (scholar.google)

i10-индекс 10 (scholar.google)

 Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами – 4 роки

кандидатів наук / докторів філософії – 1

керівництво 4 аспірантами

  

Пащук Лідія Віталіївна – доцент кафедри міжнародної економіки, д.е.н., доцент

Тематики виконуваних досліджень:

 • Розвиток підприємництва та підприємницьких екосистем
 • Креативна економіка, розвиток стартапів
 • Стратегії українських і міжнародних підприємств

 Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

82 наукових та навчально-методичних праць, з них:  14 монографій, 25 публікацій у закордонних та 45 – у вітчизняних фахових виданнях, 3 Scopus, 2 Web of Science.

h-index 1 (Scopus)

h-index 4 (scholar.google)

i10-индекс 1 (scholar.google)

 Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами – 0,5 року

керівництво 2 аспірантами, PhD студентами

 

 

Ковтун Наталія Василівна – завідувач кафедри статистики, інформаційно-аналітичних систем і демографії, д.е.н, професор

 Тематики виконуваних досліджень:

 • Біометрична статистика
 • Статистика охорони здоров’я
 • Соціально-економічна статистика

 

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

190 наукових та навчально-методичних праць, з них: 5 монографій, 7 Scopus, 26 Web of Science у т.ч. 10 Core Collection

h-index 3 (Scopus)

h-index 13 (scholar.google)

i10-индекс 17 (scholar.google)

 Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами – 16 років

кандидатів наук / докторів філософії – 6

 

 

Ляшенко Олена Ігорівна – завідувач кафедри економічної кібернетики, д.б.н., професор

Тематики виконуваних досліджень:

 • Економіко-математичне моделювання
 • Економічна динаміка
 • Динаміка фондових та валютних індексів
 • Фрактальний аналіз
 • Нейромережі
 • Машинне навчання
 • Застосування енергоефективних технологій та дослідження впливу екологічних факторів на економічну систему

 Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

165 наукових та навчально-методичних праць, з них: 15 монографій, 10 підручників та посібників, 105 наукових статей, 22 Scopus , 6 Web of Science

h-index 2 (Scopus)

h-index 2 (Web of Science)

h-index 7 (scholar.google)

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами – 12 років

кандидатів наук / докторів філософії – 4

аспірантів  – 1

 

Чорноус Галина Олександрівна – професор кафедри економічної кібернетики, д.е.н., професор

Тематики виконуваних досліджень:

 • Інтелектуальний аналіз даних (Data Mining) в економіці
 • Інформаційні системи в економіці
 • Системи підтримки прийняття рішень в економіці
 • Проактивне управління соціально-економічними системами

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

146 наукових та навчально-методичних праць, з них: 10 монографій, 4 підручники, 4 посібники, 37 статей у наукових фахових виданнях, 18 Scopus та 7 Web of Science

h-index  2 (Scopus)

h-index  1 (Web of Science)

h- index  9 (scholar.google)

i10- index -8 (scholar.google)

 Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами  – 8 років

докторів філософії – 2

 

Затонацька Тетяна Георгіївна – професор кафедри економічної кібернетики, д.е н., професор

Тематики виконуваних досліджень:

 • Електронна комерція
 • Національна економіка
 • Міграція
 • Альтернативні інвестиції
 • Економічна безпека
 • Податкова політика
 • Макроекономічне моделювання
 • Машинне навчання
 • Інформаційні системи
 • Реформа вищої освіти

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

200 наукових та науково-методичних праць, з них: 27 Scopus, 15  Web of Science

h-index 7 (Scopus)

h-index 8 (Web of Science)

h-index 14 (scholar.google)

і 10- index -25 (scholar.google)

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами – 10 років

кандидатів наук / докторів філософії – 4

докторів наук – 1

аспірантів – 2

 

Камінський Андрій Борисович – професор кафедри економічної кібернетики, д.е.н., професор

Тематики виконуваних досліджень:

 • Аналіз, оцінка та моделювання кредитних ризиків
 • Моделювання ризиків фінтех технологій
 • Моделювання бінес-процесів онлайн кредитування
 • Data Mining
 • Моделювання інветиційних ризиків
 • Фінансові шоки
 • ESG – інвестування
 • Менеджмент інвестиційного портфеля

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

140  наукових та науково-методичних праць, з них:  6 монографії, 15 Scopus

h-index 6 (Scopus)

h-index 13 (scholar.google)

i10-index 19 (scholar.google)

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами -14 років

кандидатів наук/докторів філософії –  1

докторів наук – 1

аспірантів 2

 

Ставицький Андрій Володимирович – професор кафедри економічної кібернетики, д.е.н., професор

Тематики виконуваних досліджень:

 • Економічна безпека
 • Енергетична безпека
 • Податкова політика
 • Макроекономічне моделювання та прогнозування
 • Машинне навчання
 • Інформаційні системи,
 • Реформа вищої освіти
 • Підприємництво в освіті

 Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

260 науковвих та науково-методичних праць, з них:  13 монографій, 29 підручників та навчальних посібників, 152 наукові статті, 32 Scopus, 18 Web of Science

h-index 9 (Scopus)

h-index 4 (Web of Science)

h-index 17 (scholar.google)

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами – 2 років

аспірантів  – 2

 

Баженова Олена Володимирівна – професор кафедри економічної кібернетики, д.е.н., професор

 Тематики виконуваних досліджень:

 • Економічний розвиток
 • Зовнішня стійкість економіки
 • Макроекономічний аналіз
 • Макроекономічне моделювання
 • Соціальна безпека людини та суспільства
 • Міграційні процеси

 Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

133 наукові та навчально-методичні праці, з них: 12 монографій, 8 підручників та навчальних посібників, 16 публікацій Scopus та Web of Science

h-index – 3 (Scopus)

h-index 3 (Web of Science)

h- index – 13 (scholar.google)

i10- index – 17 (scholar.google)

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами – 2 роки

аспірантів – 2

 

Харламова Ганна Олексіївна –професор кафедри економічної кібернетики, д.е.н., доцент

Тематики виконуваних досліджень:

 • Інвестиційна безпека
 • Національна безпека
 • Цілі сталого розвитку
 • Екологічна безпека
 • Енергетична безпека: економіко-математичне моделювання

 Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

298 наукових та науково-методичних праць, з них:  75 Scopus, 53 Web of Science

h-index 14 (Scopus)

h-index 11 (Web of Science)

h-index 21 (scholar.google)