Наукові керівники

Перелік потенційних наукових керівників

економічного факультету

05 «Соціальні та поведінкові науки»

051 Економіка

 

Ігнатюк Анжела Іванівна – декан економічного факультету, д.е.н, професор

Тематики виконуваних досліджень:

 • Конкурентні відносини та конкурентна політика
 • Галузеві ринки в умовах глобалізації
 • Багатосторонні ринки: конкурентні відносини та регулювання.
 • Мережева економіка

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій):

160 наукових та навчально-методичних праць: 5 Scopus, 4 Web of Science

h-index 10 (scholar.google)

i10-індекс 10 (scholar.google)

h-index 1 (Scopus)

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами – 15 років

канд. – 6,

докт.- 1

Керує підготовкою 1 аспіранта.

Є другим керівником 3-х іноземних студентів.

 

Гражевська Надія Іванівна – зав. кафедри, д.е.н, професор

Тематики виконуваних досліджень:

 • Трансформація економічних систем.
 • Глобалізація
 • Економіки.
 • Теорія суспільного вибору

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Всього 205, з них: 9 монографій,

7 Scopus

3 Web of Science

h-index 2 (Scopus)

h-index (scholar.google) 14

i10-индекс (scholar.google) 20

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами – 10 років

канд. – 5,

докт.- 1.

 

Осецький Валерій Леонідович – д.е.н, професор

Тематики виконуваних досліджень:

 • Теорія інвестицій та інновацій
 • Моделі підприємницьких університетів
 • Цифрова економіка

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Всього 250, з них: 11 монографій, 5 наукових посібників,

10 Scopus,

8 Web of Science

h-index 4 (Scopus)

h-index 2 (Web of Science)

h-index (scholar.google) 12

i10-индекс (scholar.google) 17

4 свідоцва про реєстрацію авторського права

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами – 16 років

канд. – 14.

 

Слухай Сергій Васильович – д.е.н., професор

Тематики виконуваних досліджень:

 • Державні фінанси
 • Спільний вибір

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

230 праць, з них: 2 одноосібні монографії, 6 публікацій у Scopus, 5 WoS

h-index 12, i10- index 15 (scholar.google.com)

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами – 20 років

канд. – 5.

 

Маслов Анатолій Олександрович – д.е.н., професор

http://econom.knu.ua/departments/etmam/staff/maslow/

Тематики виконуваних досліджень:

 • Історія економіки та економічної думки
 • Інформаційна економіка
 • Інституціональна економіка

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Всього 125, з них: 7 монографій (2 особисті), 6 Scopus, 1 Web of Science.

h-index (Scopus) 1

h-index (scholar.google) 10

i10-индекс (scholar.google) 10

3 свідоцтва про авторське право

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами – 12 років

канд. – 2.

 

Вірченко Володимир Віталійович –д.е.н., доцент

Тематики виконуваних досліджень:

 • Комерціалізація інтелектуальної власності
 • Відтворення інтелектуального капіталу
 • Поведінкова економіка

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Всього 135, з них: 2 монографії, 8 публікацій у закордонних та 64 – у вітчизняних фахових виданнях, 2

Scopus

3 Web of Science у т.ч. 2 Core Collection

h-index 1 (Scopus)

h-index (scholar.google) 8

i10-индекс (scholar.google) 5

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами – 3 роки

Керівництво 3 аспірантами.

 

Нестеренко Олена Петрівна – д.е.н., доцент

Тематики виконуваних досліджень:

 • Економічна теорія
 • Історія економічної думки
 • Австрійська традиція

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Всього – понад 120, з них:

4 монографії,

1 Scopus, 1 Web of Science Core Collection

Google Scholar

h-індекс – 7,

i10-індекс – 6

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами – 10 років

канд. – 2.

 

 

Гайдай Тетяна Вікторівна – д.е.н, професор

Тематики виконуваних досліджень:

 • Історія економічних учень
 • Методологія економічної науки
 • Інституційна економіка

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Всього 150, з них: 6 монографій, у т.ч. 2 одноосібні,

4 Scopus,

1 WoS

h-index 2 (Scopus)

h-index (scholar.google) 11

i10-индекс (scholar.google) 12

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами – 20 років,

канд. – 3.

 

Ходжаян Аліна Олександрівна – д.е.н, професор

Тематики виконуваних досліджень:

 • Економічна безпека
 • Індустріалізація
 • Структурна політика
 • Конкурентоспроможність економіки

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Всього 125, з них: 10 моног-рафій,

4 Scopus

2 Web of Science у

h-index 1 (Scopus)

h-index (schol-ar.google) 7

i10-индекс (scholar.google) 4

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами – 11 років

канд. – 4, доктор.- 1

 

Ляшенко Олена Ігорівна – Зав. кафедри економічної кібернетики, д.е.н., проф.

Тематики виконуваних досліджень:

 • Економіко-математичне моделювання
 • Економічна динаміка
 • Динаміка фондових та валютних індексів
 • Фрактальний аналіз
 • Нейромережі
 • Машинне навчання
 • Застосування енергоефективних технологій та дослідження впливу екологічних факторів на економічну систему

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Scopus – 14,

Web of Science – 3, загалом: 15 монографій, підручників, посібників, методичних комплексів, 90 наукових статей

Scopus (h-index=2), Web of Science (h-index=1), Google Scholar (h-index=5)

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами

4 кандидати економічних наук, 1 аспірант

 

Чорноус Галина Олексанрівна – професор кафедри економічної кібернетики, д.е.н., доцент

Тематики виконуваних досліджень:

 • Інтелектуальний аналіз даних (Data Mining) в економіці
 • Інформаційні системи
 • Системи підтримки прийняття рішень в економіці
 • Проактивне управління соціально-економічними системами

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

115 наукових праць, з них 9 монографій, 34 статті у національних фахових виданнях, 17 статей англійською мовою, 11 статей у виданнях, що входять до МНБД SCOPUS та Web of Science

h-index -1 (Scopus),

h-index -2 (WoS),

h- index – 7, i10- index -5 (Google Scholar)

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами

1 доктор філософії (спеціальність 051 «Економіка», 2016-2020),

1 аспірантка (спеціальність 051 «Економіка», 2021)

 

Затонацька Тетяна Георгіївна – професор кафедри економічної кібернетики, д. е. н., професор

Тематики виконуваних досліджень:

 • Електронна комерція
 • Національна економіка
 • Міграція
 • Альтернативні інвестиції
 • Економічна безпека
 • Податкова політика
 • Макроекономічне моделювання
 • Машинне навчання
 • Інформаційні системи
 • Реформа вищої освіти

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

196 наукових та науково-методичних праць за фахом, з них в Scopus – 10, WoS – 11

Scopus (h-index=4), Web of Science (h-index=3), Google Scholar (h-index=14)

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами

4 кандидати економічних наук, 1 доктор економічних наук, 1 аспірант

 

Камінський Андрій Борисович – професор кафедри економічної кібернетики, д.е.н., професор

Тематики виконуваних досліджень:

 • Аналіз, оцінка та моделювання кредитних ризиків
 • Інвестиційні ризики та портфельний менеджмент

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

24 наукових та науково-методичних праць за фахом, з них в Scopus – 8, монографії – 2

(за останні 5 років)

h-index 3

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами

1 кандидат економічних наук

1 доктор економічних наук

 

Ставицький Андрій Володимирович – професор кафедри економічної кібернетики, д.е.н., доцент

Тематики виконуваних досліджень:

 • Економічна безпека
 • Енергетична безпека
 • Податкова політика
 • Макроекономічне моделювання
 • Машинне навчання
 • Інформаційні системи,
 • Реформа вищої освіти
 • Підприємництво в освіті

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Scopus – 19,

Web of Science – 18, загалом: 39 монографій, підручників, посібників, методичних комплексів, 137 наукових статей

Scopus H=6,

Web of Science H= 2

 

Харламова Ганна Олексіївна – доцент кафедри економічної кібернетики, д.е.н., доцент

Тематики виконуваних досліджень:

 • Інвестиційна безпека
 • Національна безпека
 • Цілі сталого розвитку
 • Екологічна безпека
 • Енергетична безпека: економіко-математичне моделювання

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

254 наукових та науково-методичних праць за фахом, з них в Scopus – більше 30, WoS – більше 20)

Scopus (h-index=10), Web of Science (h-index=13), Google Scholar (h-index=18)

 

Ковтун Наталія Василівна – завідувач кафедри статистики, інформаційно-аналітичних систем і демографії, д.е.н, професор

Тематики виконуваних досліджень:

 • Біометрична статистика
 • Статистика охорони здоров’я

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Всього 145, з них: 5 монографій,

5 Scopus

17 Web of Science у т.ч. 8 Core Collection

h-index 2 (Scopus)

h-index (scholar.google) 11

i10-индекс (scholar.google) 12

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами – 15 років

Канд – 6

 

Пальян Зінаїда Оганесівнадоцент кафедри статистики, інформаційно-аналітичних систем і демографії, к.е.н, доцент

Тематики виконуваних досліджень:

 • Статистичне дослідження соціально- демографічних процесів

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Всього 118, з них: 2 монографії; 5 Web of Science Core Collection

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами – 5 років

Канд – 1

 

Филюк Галина Михайлівна – професор кафедри економіки підприємства, д.е.н., професор

Тематики виконуваних досліджень:

 • Конкурентна політика
 • Конкурентоспроможність
 • Бізнес-моделювання

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

понад 150 публікацій

5 статей, 13 цитат у WoS

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами

захищено 4 аспіранти,

2 доктори філософії, наукове консультування зарубіжного доктора філософії,

захищено 1 доктора наук

 

Грішнова Олена Антонівна – професор кафедри економіки підприємства,, д.е.н., професор

Тематики виконуваних досліджень:

 • Людський, інтелектуальний, соціальний капітал
 • Соціальна безпека

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

більше 200 публікацій, в т.ч. 20 статей англ мовою

8 статей, 74 цитати у Scopus,

4 статті і 4 цитати у WoS

1 свідоцтво про авторські права

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами

Науковий керівник захищених 30 кандидатів екон. наук (в т.ч. 2 – громадян Латвії),

1 доктора філософії,

3 доктори екон. наук

 

Баюра Дмитро Олександрович – професор кафедри економіки підприємства, д.е.н, професор

Тематики виконуваних досліджень:

 • Корпоративне управління,
 • Корпоративна соціальна відповідальність,
 • Корпоративна реструктуризація на засадах сталого розвитку

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

понад 150 публікацій

3 статті, 2 цитати у Scopus

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами

захищено 3 аспіранти, науковий керівник одного здобувача.

Гарант ОНП 073- Менеджмент здобувачів Доктора філософії

 

Шаульська Лариса Володимирівна – професор кафедри економіки підприємства, д.е.н., професор

Тематики виконуваних досліджень:

 • Економіка територій
 • Стратегічний менеджмент
 • Розвиток громад
 • Поведінкова економіка
 • Креативна економіка
 • Ринок праці та освітніх послуг
 • Університетський менеджмент

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Понад 130 публікацій

Scopus – 4 статті (6 цитат)

WoS – 3 статті (2 цитати)

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами

підготовлено кандидатів ек. наук – 14;

докторів ек. наук – 3;

докторів філософії з економіки – 2

 

 

Старостіна Алла Олексіївна завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингу, доктор економічних наук, професор, почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2009 р.), «Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки України» за комплекс підручників з маркетингу у 7 книгах (2011), «Відміник освіти» (1997р.), Нагрудний знак МОН України » За наукові та освітні досягнення» (2019 р.), «Кращий викладач КНУ імені Тараса Шевченка» (2020-2021 рр.).

Тематики виконуваних досліджень:

 • Маркетингові дослідження
 • Стратегічний аналіз національних та міжнародних ринків
 • Стратегії міжнародного економічного співробітництва
 • Діяльність підприємницьких університетів

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Всього 305, з них 6 статтей у виданнях, що входять до МНБД Scopus -3, Web of Science – 3.

h-index 1 (Scopus)

h-index (scholar.google) 20 -индекс (scholar.google)

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами – 26 років

23 захисти кандидатів економічних наук

4 доктори економічних наук

 

Каніщенко Олена Леонідівна – професор кафедри міжнародної економіки та маркетингу, доктор економічних наук, професор

Тематики виконуваних досліджень:

 • Маркетингові дослідженнянаціональних та міжнародних ринків;
 • Стратегії міжнародного економічного співробітництва

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Всього 145, з них:

1 Scopus

них 1 стаття у виданні, що входять до МНБД Scopus.

h-index 1 (Scopus)

h-index (scholar.google) 7

-индекс (scholar.google)

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами – 24 роки

8 захистів кандидатів економічних наук,

1 докторів економічних наук

 

Длігач Андрій Олександрович – доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, доктор економічних наук, доцент

Тематики виконуваних досліджень:

 • Національні економічні стратегії; міжнародні економічні стратегії держав;
 • Стратегії розвитку МСБ
 • Стратегічне і системно-рефлексивне управління
 • Бренд-менеджмент
 • Стратегії впровадження інновацій

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Всього 64, з них 4 статті у виданнях, що входять до МНБД Scopus -1, Web of Science – 3.

h-index = 11 (scholar.google)

i10-index = 13 (scholar.google)

Цитованість = 349 (scholar.google)

Цитованість = 58 (Research Gate)

RG Score = 2.75

(Research Gate)