Грішнова Олена Антонівна

Кафедра: Кафедра економіки підприємства

Посада: Професор кафедри

Науковий ступінь: Доктор економічних наук

Вчене звання: Професор

Scopus ID:  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55337862000

Researcher ID: G-1740-2017

ORCID ID:  0000-0002-4178-1662

Google Scholar:  https://scholar.google.com.ua/citations?user=WQa1kXoAAAAJ&hl=uk

 

Біографія:

 •  – Грішнова О.А. народилася 14 квітня 1960 р. Українка. У 1982 р. закінчила з відзнакою економічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «політична економія».
 •  – 1982-1990 рр. працювала викладачем економічних дисциплін, заступником директора Київського професійно-технічного училища №36.
 •  – 1990-1993 рік – аспірантка економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 •  – 1994 рік – захистила кандидатську дисертацію на тему «Професійно-технічна освіта в умовах формування ринку праці»
 •  – 1993 – 1997 рік – асистентка кафедри управління та економіки підприємства економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 •  – 1997 – 2000 рік – докторантка економічного факультету;
 •  – 2000 рік – отримала звання доцента;
 •  – 2002 рік – захистила докторську дисертацію на тему «Формування людського капіталу в системі освіти і професійної підготовки»
 •  – 2000 – 2004  рік – доцентка кафедри теоретичної і прикладної економіки;
 •  – 2004 рік – отримала звання професора;
 •  – з 2004 року і дотепер – професорка кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Нагороди:

 • Грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;
 • Подяка Київського міського голови;
 • Громадський орден «Слава і честь»
 • Грамоти і Подяки ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає курси:

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини
 • Економіка персоналу
 • Корпоративна культура
 • Соціоекономіка підприємства

Наукові інтереси: економіка праці, людський капітал, соціоекономіка, управління персоналом, соціальна відповідальність, соціальна безпека, людський розвиток.

Стажування:

 • почесний професор Вищої школи менеджменту інформаційних систем (м. Рига, Латвія) – з 2012 р.
 • стажування у Варшавському і Ягелонському унівесритетах (Польща, жовтень-листопад 2018 р.)
 • стажування у Інституті розвитку міжнародного співробітництва (Польща, січень-лютий 2020 р.)
 • у квітні – травні 2019 року брала особисту участь у циклі наукових семінарів, організованих Центром Демографічних і соціо-економічних досліджень українців у США Наукового товариства імені Шевченка в Америці (Нью-Йорк).

Громадська діяльність:

 • Експерт секції 17 «Економіка» Наукової ради МОН України.
 • Член редколегії наукових видань «Демографія та соціальна економіка», «Теоретичні та прикладні питання економіки», «Соціально-трудові відносини: теорія та практика», «Economics & Education» (Латвія), «Innjvative Economics and Management» (Грузія) та ін.
 • Член громадської організації «Інноваційний університет»
 • Член спеціалізованої вченої ради Д.26.001.13 (КНУ ім. Тараса Шевченка) та спеціалізованої вченої ради Д.26.247.01 (ІДСД НАНУ)
 • Заохочує і успішно залучає студентів до наукової роботи. Студенти під її керівництвом щорічно друкують наукові статті, тези, здобувають перемоги у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт.
 • Під її керівництвом вже захищено 30 кандидатських (в т.ч. 2 – громадянами Латвії) та 3 докторські дисертації.

Має понад 200 наукових публікацій, серед них:

 1. Grishnova, O., Bereziuk, K., & Bilan, Y. (2021). Evaluation of the level of corporate social responsibility of Ukrainian nuclear energy producers. Management & Marketing. Challenges for the Knowledge Society16(2), 152-166. (Scopus)
 2. Kharazishvili, Y., Lyashenko, V., Grishnova, O., Hutsaliuk, O., Petrova, I., & Kalinin, O. (2023, November). Modeling of priority institutional measures to overcome threats to sustainable development of the region. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1269, No. 1, p. 012023). IOP Publishing.(Scopus)
 3. Bilan, Y.Karyuk, V.Grishnova, O.Mishchuk, H. THE ATTRACTIVENESS OF TOURISM IN THE CONDITIONS OF MODERN CHALLENGES: METHODOLOGY, ASSESSMENT, PROSPECTS. Intellectual Economics  (Scopus) , 2023, 17(1), pp. 152–177
 4. ГРІШНОВА О.А., СУПРУН К.В.  Ефективне управління дистанційною роботою в умовах сучасних викликів // Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. Випуск 1 (44) (за ред. проф. Филюк Г.М.) – К.: ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ», 2022, Вересень. – С.35-47. (Index Copernicus,…)  http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2022_44/zb44_04.pdf
 5. Azmuk N., Grishnova O., Kuklin O. (2022). Digital Employment: Ukraine’s Ranking in the Global Division of Digital Labour. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 2(43), 380–391. https://doi.org/10.55643/fcaptp.2.43.2022.3578. ((Scopus)
 6. Грішнова О.А, Дуплякіна Н.М. Блокчейн технології у сфері праці: проблеми і перспективи використання //Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. –  2022 – Випуск 2 (46). –   С.87-100. Фахове видання. https://doi.org/10.17721/tppe.2022.45.9
 7. ГРІШНОВА О.А., КАРЮК В.І. Трансформація організаційної культури українських компаній в умовах війни та пандемії Сovid-19.  // Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2022. Випуск 62. С.206-223 (Index Copernicus,…)
 8. Грішнова О.А, Панченко О. Організаційна культура в системі соціальної відповідальності закладі вищої освіти // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / Національний університет «Чернігівська політехніка». – Чернігів : Національний університет «Чернігівська політехніка», 2022. – № 4(32).С.9-17 10.25140/2411-5215-2022-4(32)-9-16
 9. Грішнова О.А., Банніков П.О. ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ДРАЙВЕР КОРПОРАТИВНОГО ВОЛОНТЕРСТВА В УКРАЇНІ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ. – Інтелект ХХІ № 3, 2022. С.87-92.    https://doi.org/10.32782/2415-8801/2022-3.16
 10. ГРІШНОВА О.А., Копилов Д.В. ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ТА УТРИМАННЯ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ПРАЦІ  / Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. Випуск 2 (47) (за ред. проф. Филюк Г.М.) – К.: ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ», 2023, Грудень. – С.35-48  http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2023_47/zb47_04.pdf
 11. ГРІШНОВА О.А., ЖУК О. SOFT SKILLS ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ.// Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. Випуск 2 (43) (за ред. проф. Филюк Г.М.) – К.: ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ», 2021, Грудень. – 259 с.  С.24-36 (Index Copernicus,…) http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2021_43/zb43_03.pdf
 12. Kharazishvili, Y.; Kwilinski, A.; Grishnova, O.; Dzwigol, H. Social Safety of Society for Developing Countries to Meet Sustainable Development Standards: Indicators, Level, Strategic Benchmarks (with Calculations Based on the Case Study of Ukraine). Sustainability2020, 12, 8953. (Scopus).
 13. Kalenyuk I., Grishnova O., Tsymbal L., Djakona A., Panchenko E. Formation of intellectual corporate capital:methods and modern trends // BULLETIN OF NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, Volume 6, Number 383 (2020), 182 – 191 (Web of Science)
 14. Bilan, Y., Mishchuk, H., Samoliuk, N., Grishnova, O. (2019). ICT and Economic Growth: Links and Possibilities of Engaging. Intellectual Economics, 13(1), 93-104. (Scopus)
 15. Intellectual Challenges to Economic Globalism. Under Ed. R. Djakons and D. Lukianenko. – Riga, 2020, 412 p.(2. Intellectual capital: identification and measurement issues (Olena Grishnova, Olga Miroshnychenko) рр.35-56
 16. STRATEGIC PRIORITIES FOR DEVELOPING UKRAINE AND GEORGIA: INNOVATION AND PARTNERSHIP. Under Ed. D. G. Lukianenko and T. Beridze. – Batumi, 2018. 308 p.  (2. Improving the standard of living as a strategic priority of Ukraine and Georgia (Olena Grishnova, Yurii Kharazishvili) рр. 245-277
 17. Grishnova O., Cherkasov A., Brintseva O. Transition to a new economy: transformation trends in the field of income and salary functions // Problems and Perspectives in Management (Scopus) Volume 17. 2019, Issue #2, pp. 18-31
 18. Грішнова О.А.ДЕМОГРАФІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: ІНДИКАТОРИ, РІВЕНЬ, ЗАГРОЗИ / О.А.Грішнова, Ю.М.Харазішвілі // Демографія та соціальна економіка. – №2 (36). – 2019. – С. 162-173. (Index Copernicus тощо)
 19. Грішнова О.А. Інтеграція українського ринку праці з європейським: загрози та перспективи (оцінка на прикладі країн Східної Європи) / О.А.Грішнова, О.П.Рісний // Демографія та соціальна економіка. – №3 (31). – 2017. – С. 162-173. (Index Copernicus та ін.)
 20. Грішнова О. А. Якість життя в системі соціальної безпеки України: індикатори, рівень, загрози // Ю.М. Харазішвілі, О. А. Грішнова. Економіка України. 2018. № 11-12. С. 157-180 (Index Copernicus)
 21. Грішнова О. А. Стратегічні пріоритети підвищення рівня життя населення: порівняльна оцінка розвитку України і Грузії / Ю.М. Харазішвілі, О. А. Грішнова. // Вісник економічної науки України. – 2018. – №1. – С. 175–186.
 22. Грішнова О. А., Шевчук В.А. СВІТОВИЙ І УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК ПРАЦІ У СФЕРІ ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЙ: ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ПРИВАБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙ // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. Збірник наук. Праць. №1(1)/2018. С.59-68 КНЕУ (Index Copernicus)
 23. Грішнова О.А. Освіта в сучасному світі: зміна концепції відповідно до вимог новітнього ринку праці // Управління економікою: теорія та практика. Шості Чумаченківські читання: зб. наук. праць / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. С.52-64
 24. Грішнова О. А. Новітні технології в економіці персоналу: нові можливості й нові виклики / О. А. Грішнова, О. С. Заїчко. // Вісник економічної науки України. – 2016. – №2. – С. 52–56.