Міжнародні зв’язки

Міжнародна діяльність кафедри передбачає наступні напрямки роботи:

  • дослідницька взаємодія через спільні проєкти;
  • співпраця з провідними науковими та освітніми установами світу;
  • налагодження контактів з іноземними науковцями й освітянами, практиками міжнародного бізнесу;
  • спільні публікації у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз даних;
  • участь у програмах міжнародного стажування, підвищення кваліфікації, академічної мобільності;
  • членство у міжнародних організаціях та участь у симпозіумах, конференціях, круглих столах, фахових і професійних панелях, дискусійних клубах тощо.

Виконання міжнародних грантових проєктів

У межах грантової угоди про співпрацю із Кінгстонським університетом (м. Лондон, Велика Британія) з 2019 року реалізується проєкт «Національний центр розвитку креативного підприємництва», який спрямовано на розвиток у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка додаткових умов для підтримки інноваційних проєктів у галузі підприємницької діяльності, забезпечення активізації науково-дослідної діяльності у сфері креативних індустрій та креативного підприємництва (комплексну реалізацію проєкту гарантує Британська Рада).

Працівники кафедри залучені до реалізації грантових проєктів: від Visegrad Scholarship Program (2020–2021) «Розвиток мережі інноваційної економіки у дослідницьких університетах Вишеградської групи»; одержано додатковий грант від Visegrad Scholarship Program на 2021–2022 рр. під реалізацію проєкту «Розвиток підприємницьких талантів у дослідницьких університетах» (наук. керівник: зав. кафедри МІІД, проф. Ситницький М.В.); за грантовою угодою із Visegrad Scholarship Program реалізовано дослідницький проєкт «Інноваційні механізми посилення розвитку науково-технічної діяльності у дослідницьких університетах», 2019–2020; за грантовою угодою № 771361 (Єврокомісія в Україні, TOPIC: COSME-2014-2.8, 2017–2021) реалізовано дослідницький проєкт “Innovation capacity building in Ukrainian SMEs and enhancing cooperation with European SMEs” («Розбудова інноваційного потенціалу в українських МСП та посилення співпраці з європейськими МСП»).

Візити іноземних освітян, вчених, науковців, представників уряду та практиків бізнесу:

2014 р. Лекція-зустріч від Дипломата економічного відділу Другого секретаря Посольства США Крістофера Сміта для студентів магістратури на тему: «Інтелектуальна власність у сучасному світі» з нагоди Всесвітнього дня Інтелектуальної̈ Власності (http://surl.li/anarc).

2018 р. Лекція Марка Гінзбурга «Ключові тренди сучасних ІТ-технологій» (https://cutt.ly/FLXDIVz).

2019 р. Лекція професора Нортрумбійського університету (Велика Британія) Альфредо Москардіні організована Національним центром розвитку креативного підприємництва NССЕ (http://surl.li/anaqu).

2019 р. Офіційний візит, у рамках ФОРУМу ЕФБМ 2019, польської делегації Факультету менеджменту Варшавського університету І. Постули, Я. Пасєчного, Т. Росяка, А. Постули (Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski; http://surl.li/anqjd; https://cutt.ly/rLXS3w6.

2019 р. Виступ-обговорення від Олександра Царука, Ecole des Ponts, Paris, France (http://surl.li/anqjd).

2020 р. Наукові дослідження, лекції, майстер-класи, кемп організовані Національним центром розвитку креативного підприємництва NССЕ для тренерів від представників Нортумбрійський університет (Велика Британія) Ребеки Страчан, Альфредо Москардіні, Елісон Пікард, Тетяни Власової, Northumbria University, UK (http://surl.li/anqmo).

2021 р. Зустріч-обговорення, у рамках ФОРУМу EFBM 2.0 «Зміни. Адаптація. Нова економіка» (EFBM), фахових компетенцій менеджерів з представниками бізнесу, академічного та державного секторів з 6 країн світу: Норвегії, ОАЕ, США, Фінляндії, Франції, Швейцарії: Innovation Norway Роман Жеребко; бренд-категорійний експерт в Європі бренду Maybelline New York міжнародної компанії L`Oreal Інна Спіріна; проєктний директор міжнародної компанії ICLUB Global (ОАЕ) Роман Хомчук (https://cutt.ly/8LXDWQF).

Міжнародне стажування, підвищення кваліфікації членів кафедри МІІД

Міжнародне стажування за програмою «Майстер ділового адміністрування. Менеджмент персоналу» (2014). Міжнародна бізнес-школа Борнмута (м. Борнмут, Велика Британія) Герасименко О.О.

Міжнародне академічне стажування «Публікаційна і проектна активність в Європейському Союзі» (2016, 2017). Празький інститут підвищення кваліфікації (м. Прага, Чехія) Анісімова Л.А., Горбась І.М., Овчаренко Т.С., Вікулова А.О., Жилінська О.І.

Викладання та підвищення кваліфікації за програмою «Erasmus+» (2017). Університет Томаша Баті (м. Злін, Чехія). Університет Лучіана Блага (м. Сібіу, Румунія) Ситницький М.В.

Зимова та літня школи Студіуму Східної Європи Варшавського університету (2018). Варшавський університет (м. Варшава, Республіка Польща) Ситницький М.В.

Міжнародне наукове стажування та підвищення кваліфікації  в рамках виконання програми «Creative Spark» від Британської Ради (2019). Нортумбрійський університет (м. Ньюкасл-апон-Тайн, Велика Британія) Жилінська О.І., Ситницький М.В.

Міжнародне академічне стажування за програмою «Creative Spark», Boot-camp “Train the Trainers” (2020). NССЕ, Нортумбрійський університет (м. Ньюкасл-апон-Тайн, Велика Британія) Горбась І.М., Жилінська О.І., Ситницький М.В.

Міжнародне наукове стажування та підвищення кваліфікації за програмою Visegrad Scholarship Program на тему: “Інноваційні механізми розвитку науково-технічної діяльності у дослідницьких університетах” (2019-2020). Варшавський Університет (м. Варшава, Республіка Польща) Ситницький М.В.

Підвищення мовної кваліфікації за програмою Learn English Select, Creative Spark Project (2020-2021). Британська Рада. Горбась І.М., Деркач О.Г., Ковальська К.В., Павленко Н.М., Святненко В.Ю., Степанова А.А.

Науково-педагогічне стажування на тему: “Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління” (2020). Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems (м. Рига, Латвія) Білорус Т.В., Оліх Л.А.

Науково-педагогічне стажування на тему: «Сучасні методи навчання та інноваційні технології в вищій освіті: європейський досвід та глобальні тенденції» (2020) Університет фінансів, бізнесу і підприємництва (м. Софія, Болгарія) Корнілова І.М., Фірсова С.Г.

Академічне стажування на тему: «Сучасні методи навчання та інноваційні технології у вищій освіті: європейський досвід та глобальні тенденції» (2021). VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship (м. Софія, Болгарія) Кальний С.В.

Освітня діяльність здобувачів освіти на спеціальності 073 Менеджмент охоплює також різні форми академічної мобільності, які реалізували 15 студентів зокрема в Університеті  Нурланду (Норвегія) – 10 студентів (2011-2015, Єрмоленко О., Колесник Т., Жеребко Р., Антонюк Є., Горохова О., Гончаренко І., Аксьом Г., Вакуленко В., Чуйко М., Дацькова Д.: https://cutt.ly/MRsYKj5), 3 студентів – в університетах Чехії та Італії (Павленко Н., 2018; Чорноус К., 2019; Мельник Д., 2022: https://cutt.ly/CEWuKoBhttps://cutt.ly/LEOQFlF), 2 студентів – в університетах Німеччини й Польщі, (Підмурняк О., 2017;Тугай К., 2022).

Досвід навчання іноземних студентів

– Комфорт Онуче (Нігерія), іноземний здобувач освітнього рівня бакалавр напряму підготовки «Менеджмент і адміністрування», 2014-2018, тема кваліфікаційної роботи бакалавра «Вплив реклами на обсяги продажів», наук. кер. доц. Ільїна Г.В.;

– Ма Девень (КНР), іноземний здобувач освітнього рівня бакалавр напряму підготовки «Менеджмент і адміністрування», 2010-2014, тема кваліфікаційної роботи бакалавра «Методи оцінювання інвестиційної привабливості підприємства», наук. кер. доц. Кухта П.В.;

– Хуа Ченвен (КНР), іноземний здобувач освітнього рівня бакалавр напряму підготовки «Менеджмент і адміністрування», 2000-2004, наук. кер. доц. Кухта П.В.;

– Ду Сіньюань (КНР), іноземний здобувач освітнього рівня магістр ОНП «Менеджмент інноваційної діяльності», 2018-2020, тема кваліфікаційної роботи магістра «Управління маркетинговою діяльністю підприємства в мережі Інтернет», наук. кер. к.е.н. Вікулова А.О.;

– Алієв Хікмат Гасан Огли (Азербайджан), іноземний здобувач освітнього рівня магістр спеціальності «Менеджмент», 2012-2014, тема кваліфікаційної роботи магістра «Розробка і впровадження інвестиційних проектів у сфері енергозбереження (на прикладі азербайджанської нафтогазової компанії «Socar»)», наук. кер. доц. Кухта П.В.;

– Хуан Хе (КНР), іноземний здобувач освітнього рівня магістр спеціальності «Менеджмент», 2011-2013 рр., тема кваліфікаційної роботи магістра Управління інвестиційною діяльністю на підприємстві (на прикладі китайської компанії “ХАНДЖОУ ВАХАХА ГРУП КО., ЛТД”)», наук. кер. к.е.н., доц. Кухта П.В.;

– Салаєв Кянан Гаджи огли (Азербайджан), іноземний аспірант кафедри МІІД за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством», 2016-2019, тема дисертаційної роботи «Економічна безпека Азербайджану в умовах інформаційного суспільства», наук. кер. проф. Жилінська О.І. Захист кандидатської дисертації у 2019 р.;

– Шабані Сеїф Еддін (Алжир), іноземний здобувач освіти ОНП підготовки докторів філософії зі спеціальності 073 «Менеджмент», 2019-2022 рр., тема дисертаційної роботи «Стратегічне управління людськими ресурсами ІТ-підприємств», наук. кер. д.е.н. Вірченко В.В.