Головна / Освітні програми / ОС Бакалавр / Торгівля, логістика та екологічне підприємництво

Торгівля, логістика та екологічне підприємництво

076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВР
«ТОРГІВЛЯ, ЛОГІСТИКА ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО»

(денна форма навчання)

МЕТА ОП «Торгівля, логістика та екологічне підприємництво» – підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють сучасними знаннями, здатні вирішувати практичні проблеми та спеціалізовані задачі у сфері торгівлі, логістики та екологічного підприємництва.

ОСНОВНИМ ФОКУСОМ програми є отримання загальних та професійних знань, розумінь, навичок і компетентностей у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, які мають універсальний характер.

ПЕРЕВАГИ ОП:

  • багатопрофільний характер програми, з чітким спрямуванням на екологізацію торгівлі, логістики та бізнесу. Навчальна програма складена з врахуванням досвіду освіти провідних європейських та вітчизняних університетів;
  • практична спрямованість програми з обов’язковою виробничою практикою на базі підприємств-партнерів;
  • отримання практичних навичок оцінки товарів на базі Лабораторії товарознавчої експертизи;
  • можливість залученості до програм міжнародної академічної мобільності під час навчання;
  • додатковий розвиток мовленнєвих компетентностей, адже здійснюється викладання окремих фахових дисциплін англійською мовою.

СФЕРИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:

Випускники ОП можуть працювати керівниками та менеджерами у роздрібній і оптовій торгівлі та сфері послуг; фахівцями і менеджерами відділів логістики підприємств різних форм власності; консультантами та експертами з екологічного контролю та екологічної оцінки; фахівцями з біржових операцій, аналітиками з дослідження товарного ринку; категорійними менеджерами; менеджерами з міжнародних перевезень; менеджерами з систем управління якістю; менеджерами з екологічного управління та інших.

Гарант програми – Харченко Тетяна Борисівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри екологічного менеджменту та підприємництва економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

E-mail: kharchenkot@knu.ua

Сертифікат