Головна / Освітні програми / ОС Бакалавр / Підприємництво та біржова діяльність

Підприємництво та біржова діяльність

076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»
«ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»
(денна форма навчання)

Освітня програма спрямована на теоретичну і практичну підготовку фахівців у галузі підприємництва та біржової діяльності на рівні вимог сучасного ринку.

Перевагами освітньої програми є:

 • формування професійних компетенцій у сфері організації та управління підприємницькою діяльністю;
 • студенти мають можливість розкрити в собі підприємницькі та лідерські здібності, здатність до інновацій та змін;
 • викладання здійснюють висококваліфіковані викладачі, бізнес-практики, закордонні фахівці;
 • вивчення окремих дисциплін англійською мовою та можливість відвідування лекцій відомих іноземних бізнес-практиків та науковців;
 • проходження практики в провідних українських та іноземних компаніях, державних установах;
 • можливість навчання та стажування за кордоном;
 • можливість реалізації творчих здібностей і талантів в позааудиторний час.

Випускники освітньої програми – це управлінці нового покоління, високо конкурентні фахівці на ринку праці, здатні працювати:

 • в органах державного управління;
 • на вітчизняних підприємствах та в організаціях різних форм власності;
 • у міжнародних корпораціях та фірмах;
 • у фінансових установах та інвестиційно-консалтингових компаніях;
 • успішно започаткувати власну справу.