Головна / Освітні програми / ОС Бакалавр / Економічна аналітика та статистика

Економічна аналітика та статистика

051 ЕКОНОМІКА
ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»

«ЕКОНОМІЧНА АНАЛІТИКА ТА СТАТИСТИКА»

(денна форма навчання)

Освітня програма спрямована на підготовку статистиків-аналітиків в сфері бізнесу та управління.

Набуття статистичних навичок та вмінь прикладного аналізу є невід’ємною вимогою високої кваліфікації аналітика. Широке застосування статистичних методів аналізу набуло поширення в таких галузях:

  1. Аудиті – застосовуються методи статистичної репрезентації даних вибіркових обстежень всіма провідними аудиторськими компаніями. На основі історичних даних будуються статистичні прогнози безперервної діяльності підприємств (going concern).
  2. Фінанси та банківська діяльність –оцінюються ризики відносно платоспроможності галузей економіки та суб’єктів ринку. Процеси бюджетування підприємств тісно пов’язані зі статистичним збором та аналізом результатів діяльності.
  3. Маркетинг –планування маркетингової політики компаній неможливе без організованих статистичних досліджень репрезентативності вибіркових досліджень, оцінок продажу, прогнозу розвитку ринку.
  4. Менеджмент –прийняття ефективних управлінських рішень неможливо без статистичного забезпечення їх обґрунтованості: оцінювання достовірності передумов прийняття рішень та їх різноваріантних наслідків.

Широкого застосування набули статистичні методи  аналізу і в інших суспільних науках: соціології, психології, біології, медицині, геології, географії,  хімії, фізиці, інжинірингу, юриспруденції, державному управлінню, тощо.

Випускники освітньої програми – висококваліфіковані аналітики, що мають високий попит на ринку праці усіх сфер суспільства:

– комерційних компаніях;
– транс-національних корпораціях;
– державних органах влади;
– міжнародних інституціях;
– науково-дослідних установах. 

Відгуки та пропозиції надсилайте: igonchar@knu.ua

Сертифікат акредитації