Наукові керівники

Перелік потенційних наукових керівників

економічного факультету

 07 «Управління та адміністрування

73- Менеджмент

 

Жилінська Оксана Іванівна – професор кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, доктор економічних наук, професор, Відмінник освіти України, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Тематики виконуваних досліджень:

  • Інноваційні механізми активізації розвитку науково-технічної діяльності
  • Державна науково-технічна та інноваційна політика
  • Розвиток менеджменту в інформаційному суспільстві
  • Управління розвитком дослідницьких університетів

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Автор понад 220 наукових і навчально-методичних праць, серед них: одна одноосібна і 15 колективних монографій, 11 навчальних посібників, 130 наукових статей, у тому числі у МНБД Scopus та Web of Science Core Collection 21 стаття (14 Scopus + 7 WoS).

H-index (Scopus)=3

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами

захищено 2 докторські та 13 кандидатських дисертацій, 1 дисертація доктора філософії

 

Ситницький Максим Васильович – завідувач кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, доктор економічних наук, професор

http://econom.univ.kiev.ua

Тематики виконуваних досліджень:

  • Стратегічне управління конкурентоспроможністю суб’єктів господарювання та національної економіки України, управління інтелектуальною власністю, стратегічне управління розвитком дослідницьких університетів в умовах інформаційного суспільства. Інноваційні механізми активізації розвитку науково-технічної діяльності в Україні. Розвиток мережі інноваційної економіки у дослідницьких університетах Вишеградської групи. Розвиток і підтримка інноваційних проектів у галузі підприємницької діяльності, активізація науково-дослідної діяльності у сфері креативних індустрій та креативного підприємництва.

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Автор понад 122 наукових та навчально-методичних праць. У МНБД Scopus та Web of Science Core Collection 10 статей (3 Scopus + 7 WoS).

Учасник понад 60 міжнародних наукових та науково-практичних конференцій, круглих столів та семінарів.

H-index (Scopus)=1; H-index (WoS)=3

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами – з 2020 р.

 

Баюра Дмитро Олександрович– професор кафедри економіки підприємства, д.е.н, професор

Тематики виконуваних досліджень:

  • корпоративне управління, корпоративна соціальна відповідальність, корпоративна реструктуризація на засадах сталого розвитку

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

понад 150 публікацій

3 статті, 2 цитати у Scopus

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами

Захищено:

3 аспіранти, науковий керівник одного здобувача.

Гарант ОНП 073- Менеджмент  здобувачів Доктора філософії

 

Кухта Павло Володимирович – доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, кандидат економічних наук, доцент, відповідальний по кафедрі менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності за наукову роботу

Тематики виконуваних досліджень:

  • Управління інвестиційною діяльністю підприємств. Управління інноваційною діяльністю підприємств. Управління портфелем інноваційно-інвестиційних проектів підприємств.  Управління процесом виведення нового продукту на споживчий ринок. Антикризовий менеджмент підприємств. Організаційно-економічний механізм антикризового управління підприємствами.

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Автор понад 90 наукових та навчально-методичних праць. У МНБД Scopus та Web of Science Core Collection 8 статей.

H-index (Scopus)=2.

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами – з 2019 р.