Ситницький Максим Васильович

Дата народження: 29 травня 1983 р.

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності

Посада: завідувач кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності

Навчання:

 • 2016–2019 рр. – підготовка докторської дисертації на тему: «Стратегічне управління розвитком дослідницьких університетів України: теорія і практика». Захист на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством відбувся 17 грудня 2019 року у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
 • 2010–2014 рр. – друга вища освіта у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство». Диплом з відзнакою.
 • 2005–2008 рр. – аспірантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Кандидатську дисертацію захистив 26 березня 2009 року на тему: «Управління стратегічною гнучкістю підприємств машинобудівної галузі України»  за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
 • 2003–2005 рр. – магістратура Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримано диплом магістра економічних наук за спеціальністю «Менеджмент організацій».
 • 2001–2003 рр. – Інститут менеджменту та фінансів при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, отримано диплом бакалавра за спеціальністю «Менеджмент організацій».

Трудова діяльність:

 • З 2020 р.  – завідувач кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З 2019 р. – старший науковий співробітник економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2014–2020 рр. – доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2008–2014 рр. – асистент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Громадська діяльність:

 • З 2021 р. Член робочої групи Міністерства економіки України з питань стабільного функціонування системи державного матеріального резерву.
 • З 2020 р. – член вченої ради економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З 2020 р. – член редакційної колегії наукового періодичного видання  «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка».
 • З 2020 р. – член редакційної колегії наукового періодичного видання «Збірник наукових праць теоретичні та прикладні питання економіки».
 • З 2020 р. – експерт комісії із «Зв’язків з громадськістю» у Всесвітній організації мотоциклетного спорту (Fédération Internationale de Motocyclisme), м. Женева, Швейцарія.
 • З 2019 р. – Член Української бібліотечної асоціації (УБА)
 • З 2019 р. – заступник голови бібліотечної ради Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З 2017 року є рецензентом трьох міжнародних фахових наукових журналів Європейського Союзу та одного у США (California management review, Haas School of Business, University of California, Berkeley), що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science.
 • З 2016 р. – член правління Федерації мотоциклетного спорту України.
 • З 2015 р. – експерт комісії з «Маркетингу, просування і промисловості» у Європейській федерації мотоспорту (FIM Europe), м. Рим, Італія.
 • 2010–2017 рр. – координатор профорієнтаційної діяльності економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2003–2006 рр. – голова ради студентів та аспірантів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Стажування:

 • 2019–2023 рр. – розроблено ідею та виграно грант від Британської Ради (програма «Creative Spark»: Higher Education Enterprise Program) для створення «Національного центру розвитку креативного підприємництва» (NCCE) у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Автор та керівник проекту.
 • 2019, 2020, 2021 рр. –  Visegrad Scholarship Program, наукове стажування та підвищення кваліфікації, Варшавський Університет, м. Варшава, Республіка Польща.
 • 2019 р. – наукове стажування та підвищення кваліфікації, Оксфордський університет, м. Оксфорд та Нортумбрійский університет, м. Ньюкасл-апон-Тайн, Велика Британія.
 • 2018–2019 рр. – наукове стажування за стипендіальною програмою Вишеградського фонду, Варшавський університет, м. Варшава, Республіка Польща. Проект «Підвищення рівня інноваційного потенціалу дослідницьких університетів України та Польщі».
 • 2018 р. – літня школа Студіуму Східної Європи Варшавського університету. Вивчення особливостей стратегічного управління політичною системою США.
 • 2018 р. – зимова школа Студіуму Східної Європи Варшавського університету. Вивчення особливостей стратегічного управління політичною системою Польщі.
 • 2017–2018 рр. – наукове стажування та підвищення кваліфікації за стипендіальною програмою Уряду Республіки Польща для молодих науковців, Варшавський університет, факультет менеджменту, м. Варшава, Республіка Польща.
 • 2017 р. – викладання та підвищення кваліфікації за програмою «Erasmus+», Університет Томаша Баті, м. Злін, Чеська Республіка.
 • 2017 р. – викладання та підвищення кваліфікації за програмою «Erasmus+», Університет Лучіана Блага, м. Сібіу, Румунія.
 • 2016–2017 рр. – стажування в рамках реалізації проекту Британської Ради в Україні «Розвиток лідерського потенціалу університетів України» (проект «Софт Скілз портал для Лідерства»), Нортумбрійский університет, м. Ньюкасл-апон-Тайн, Велика Британія.
 • 2012–2016 рр. – стажування в рамках реалізації міжнародного проекту Європейського Союзу «TEMPUS Project 530534 – IMPRESS» у якості керівника напряму «Підвищення ефективності студентських служб», Нортумбрійский університет, м. Ньюкасл-апон-Тайн, Велика Британія.

Відзнаки:

 • 2014 р. – Подяка ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за багаторічну сумлінну працю.
 • 2015 р. – Подяка ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за пропаганду і популяризацію наукових знань, ознайомлення учнів із сучасними напрямами розвитку науки, техніки і технологій, стимулювання пізнавальної активності учнів та їх професійної орієнтації.
 • 2016 р. – кандидат у майстри спорту України з мотоциклетного спорту.
 • 2016 р. – подяка декана економічного факультету за високий рівень наукової етики та професіоналізм в організації та проведенні II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент» у 2015/2016 навчальному році.
 • 2017 р. – подяка декана економічного факультету за високий рівень наукової етики та професіоналізм у роботі галузевої конкурсної комісії II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент» у 2016/2017 навчальному році.
 • 2019 р. – Подяка Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за сумлінну працю та високий професіоналізм з нагоди 75-річчя економічного факультету.
 • 2021 р. – Грамота Київського національного університету імені Тараса Шевченка за багаторічну самовіддану плідну наукову працю, високий професіоналізм, підготовку наукової зміни, вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки та міжнародного наукового співробітництва.

Викладає дисципліни:
«Стратегічне управління», «Інноваційний менеджмент», «Principles of Strategic management», «Сучасні концепції лідерства», «Менеджмент», «Основи стратегічного менеджменту», «Прагматика та менеджмент етнокультурних проектів», «Організація та менеджмент фольклорного івенту», «Маркетинг у сфері культури».

Наукові інтереси:
Стратегічне управління конкурентоспроможністю суб’єктів господарювання та національної економіки України, управління інтелектуальною власністю, стратегічне управління розвитком дослідницьких університетів в умовах інформаційного суспільства.

Основні наукові праці:
Автор понад 122 наукових та навчально-методичних праць, учасник понад 60 міжнародних наукових та науково-практичних конференцій, круглих столів та семінарів.

Дисертації:

 1. Ситницький М. В. Стратегічне управління розвитком дослідницьких університетів України: теорія і практика : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.03 / Ситницький Максим Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2019. 577 с.
 2. Ситницький М. В. Управління стратегічною гнучкістю підприємств машинобудівної галузі України : дис. … кандидата економ. наук : 08.00.04. К., 2009. 170 с.

Монографії одноосібні:

 1. Ситницький М. В. Стратегічне управління розвитком дослідницьких університетів : монографія. Київ, Видавництво Ліра-К, 2018. 302 с.

Монографії колективні:

 1. Sitnicki, M. Aktywizacja działalności innowacyjnej w uniwersytetach badawczych w warunkach wyzwań globalizacyjnych. Rewolucja cyfrowa: wyzwania, problemy. Perspektywy rozwoju. Warszawa, 2019. Pp. 55–62.
 2. Zhylinska, O., Sitnicki, M. Development of Innovative Entrepreneurship in Research Universities of Poland and Ukraine in the Context of Global Challenges. Procesy zarządzania w globalizującej się gospodarce. Warszawa, 2018. Pp. 27–46.
 3. Zhylinska, O., Sitnitskiy, M. Strategic Analysis and Evaluation of a Research University’s Performance. Emerging Issues in the Global Economy. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham, 2018. Pp. 407–417. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-71876-7_36

Навчально-методичні праці:

 1. Ситницький М.В., Жилінська О.І., Ковальська К.В., Корнілова І.М. Методичні рекомендації щодо організації та проведення науково-дослідної практики для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» ОНП «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент інноваційної діяльності». К. 2021. 37 с.
 2. Ситницький М. В., Кухта П. В., Герасименко О. О., Горбась І. М., Ковальська К. В.,  Приймак В. М. Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи магістра для студентів заочної форми навчання спеціальності 073 “Менеджмент”, освітньо-професійної програми “Менеджмент організацій і адміністрування”. К., 2021. 59 с.
 3. Ситницький М. В., Фірсова С. Г., Оліх Л. А., Кальний С. В. Методичні рекомендації щодо організації та проведення виробничої практики для здобувачів вищої освіти магістерського рівня спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій і адміністрування». К. 2021. 36 с.
 4. Креативне мислення [Creative Thinking] : навч. посіб. / М. В. Ситницький, О. І. Жилінська, С. В. Руденко, І. М. Горбась, В. І. Вялкова ;за ред. М. В. Ситницького. Київ : Національний центр розвитку креативного підприємництва КНУ ім. Т. Шевченка, Видавництво Ліра-К, 2020. 100 с.
 5. М’які навички для підприємців [Soft Skills for Entrepreneurs] : навч. посіб. / Г. О. Харламова, Т. В. Карамушка, В. П. Зубченко, А. В. Кунцевська ; за ред. М. В. Ситницького. Київ : Національний центр розвитку креативного підприємництва КНУ ім. Т. Шевченка, Видавництво Ліра-К, 2020. 100 с.
 6. Креативне лідерство [Creative Leadership] : навч. посіб. / С. Ю. Пащенко, О. О. Сербін, С. П. Стоян, А. Ю. Трофімов, Д. В. Лукін ; за ред. М. В. Ситницького. Київ : Національний центр розвитку креативного підприємництва КНУ ім. Т. Шевченка, Видавництво Ліра-К, 2020. 100 с.
 7. Оцінювання [Evaluation] : навч. посіб. / О. І. Черняк, О. В. Баженова, Є. О. Черняк ; за  ред. М. В. Ситницького. Київ : Національний центр розвитку креативного підприємництва КНУ ім. Т. Шевченка, Видавництво Ліра-К, 2020. 100 с.
 8. Маркетинг у сфері культури : навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності «Культурологія» / упорядники С. Г. Фірсова, М. В. Ситницький. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2015. 80 с.
 9. Principles of strategic management : Course Compendium for students majoring in Psychology / M. Sitnicki. K.: Publishing printing center «Kyiv University», 2013. 44 p.
 10. Стратегічне управління : навчально-методичний комплекс / М. В. Ситницький. К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. 120 с.
 11. Міждисциплінарний словник з менеджменту : навчальний посібник (з грифом МОНмолодьспорту України, у співавторстві). К.: Нічлава, 2011. 624 с.

Статті у міжнародних наукових періодичних виданнях інших держав:

 1. Starostina, A., Sitnicki, M.W., Petrovsky, M., Kravchenko, V., & Pimenova, O. Marketing research in a transition economy of the turbulent world. Amazonia Investiga. 2021. 10(46). Pp. 51-70. DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2021.46.10.5 (Web of Science).
 2. Bugrov, V., Sitnicki, M., Serbin, O. Strategic management of creative industries: A case study of university information institutions. Problems and Perspectives in Management. 2021. 19(2). Pp. 453–467. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.19(2).2021.36 (SCOPUS)
 3. Sitnicki, M., Balan, V., Tymchenko, I., Sviatnenko, V., Sychova , A. Measuring the commercial potential of new product ideas using fuzzy set theory. Innovative Marketing. 2021. 17(2). Pp. 149–163. DOI: https://doi.org/10.21511/im.17(2).2021.14 (SCOPUS)
 4. Sitnicki, M., Netreba, I. Interdependence Assessing for Networked Readiness Index Economic and Social Informative Factors. Baltic Journal of Economic Studies. 2020. Vol. 6. №2. Pp. 47–53. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-2-47-53 (Web of Science).
 5. Zhylinska, O., Sitnicki, M., Vikulova, A. Systematic Assessment of Innovative Potential of a Research University. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5. № 2. Pp. 38–44. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-2-38-44 (Web of Science).
 6. Pasieczny, J., Sitnicki, M. Causes and consequences of organizational mismatches. Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. 2019. No. 136. Pp. 457–470. DOI: http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2019.136.35 (Index Copernicus та ін.).
 7. Sitnicki, M. Determining the Priorities of the Development of EU Research Universities Based on the Analysis of Rating Indicators of World-Class Universities. Baltic Journal of European Studies. 2018. Vol. 8. № 1 (24). Pp. 76–100. DOI: https://doi.org/10.1515/bjes-2018-0006 (SCOPUS, Web of Science).
 8. Sitnicki, M. Managing Financial Autonomy of a Research University. E-mentor. 2018. № 1 (73). Pp. 86–93. DOI: https://doi.org/10.15219/em73.1342 (Web of Science).
 9. Sitnicki, M. Development of a Model of Digital Research Universities. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4. № 1. Pp. 311–318. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-1-311-318 (Web of Science).
 10. Sitnicki, M. Franchising Model of Commercialization of Scientific Libraries’ Services at Research Universities. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4. № 2. Pp. 214–221. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-2-214-221 (Web of Science).
 11. Sitnicki, M. The Development of Entrepreneurship at a Research University. Studia i Materialy. 2018. Vol. 1(26). Pp. 117–126. DOI: https://doi.org/10.7172/1733-9758.2018.26.11 (Index Copernicus та ін.).
 12. Sitnicki, М. Innowacyjne zasady w strategicznym planowaniu rozwoju centrów usługowych w instytucjach publicznych. Zarządzanie Publiczne. 2017. № 3 (39). S. 345–358. DOI: https://doi.org/10.4467/20843968ZP.16.027.7242 (Index Copernicus та ін.).
 13. Kharlamova, G., Sitnitskiy, M. Growing Regional Scientific Migration and Mobility: the Europian Union and the Eastern Partnership. Eurint 2016. The Eastern Partnership Under Strain – Time for a rethink? (May 20–21, 2016, Romania). Vol. 3. Pp. 210–234. URL: http://cse.uaic.ro/eurint/proceedings/index_htm_files/EURINT%202016_KHA.pdf (Web of Science).
 14. Sitnicki, M., Stepanova, A., Pryimak, V., Zhylinska, O. Creative management: Model for the development of entrepreneurial competencies. Problems and Perspectives in Management. 2022. 20(3). Pp. 310–324. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.20(3).2022.25 (SCOPUS)

Статті у наукових фахових виданнях України:

 1. Ситницький М.В. Концепція стратегічного управління розвитком дослідницьких університетів. Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. пр. 2021. Вип. 1(42). С. 41–48. DOI https://doi.org/10.17721/tppe.2021.42.4 (Index Copernicus та ін.).
 2. Ситницький М. В., Розбейко К. В. Побудова методичного підходу до розробки стратегій інноваційних підприємств за умов гнучкого відвідування офісу після пандемії covid-19. Ефективна економіка. 2021. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9134. DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.8 (Index Copernicus та ін.).
 3. Ситницький М. В. Сучасні стратегії розвитку дослідницьких університетів України на шляху до світового визнання. Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. пр. 2020. Вип. 1-2(40-41). С. 47–60. DOI: https://doi.org/10.17721/tppe.2020.40.4 (Index Copernicus та ін.).
 4. Ситницький М., Кожухівська А. Ранжування роботодавців сфери IT та телекомунікацій за ознаками впізнаваності бренда. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2020. №6(213). С. 13–19. (Index Copernicus та ін.).
 5. Ситницький М. В., Розбейко К. В. Розробка методичного підходу до візуалізації результатів GAP-аналізу стратегічного управління IT підприємств. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7867. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.5.10 (Index Copernicus та ін.).
 6. Ситницький М. В. Міжнародний конкурентний потенціал дослідницьких університетів України. Бізнес Інформ. 2020. № 3. C. 170–181. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-170-181 (Index Copernicus та ін.).
 7. Sitnicki, M. Regulatory Framework for the Institutional Development of Research Universities in Ukraine. Business Inform. 2019. № 4. Pp. 189–198. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-189-198 (Index Copernicus та ін.).
 8. Ситницький М. В. Впровадження цифрової ідентифікації у діяльність дослідницьких університетів України. Формування ринкової економіки в Україні. 2019. Вип. 41. С. 376–381.
 9. Жилінська О., Ситницький М., Кухта П. Глобальні тренди та комплементарні ефекти розвитку дослідницьких університетів світового класу. Формування ринкової економіки в Україні. Вип. 42. 2019. С. 50–60.
 10. Sitnicki, M. Exploration of The Role of Business Schools in The Development of World-Class Research Universities. Technology audit and production reserves. 2018. Vol. 1. № 5 (39). Pp. 36–45. DOI: https://doi.org/10.15587/2312-8372.2018.124674 (Index Copernicus та ін.).
 11. Ситницький М. В. Перспективи міжнародної кооперації Варшавського університету та Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Формування ринкової економіки в Україні. 2018. Вип. 40. Ч. 2. С. 151–158.
 12. Ситницький М. В. Інструменти стратегічного управління розвитком дослідницьких університетів. Ефективна економіка. 2018. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2018/39.pdf (Index Copernicus та ін.).
 13. Ситницький М. В. Модель стратегічного управління розвитком дослідницького університету. Бізнес Інформ. 2018. № 5. С. 447–452. (Index Copernicus та ін.).
 14. Ситницький М. В. Місія та сфери прояву феномена дослідницького університету. Бізнес Інформ. 2018. № 4. C. 96–101. (Index Copernicus та ін.).
 15. Ситницький М. В. Дослідницький університет як соціальний та економічний феномен. Бізнес Інформ. 2018. № 3. C. 133–140. (Index Copernicus та ін.).
 16. Ситницький М. В. Університетські рейтинги як інструменти розвитку: досвід функціонування рейтингових систем Польщі. Бізнес Інформ. 2018. № 2. C. 296–303. (Index Copernicus та ін.).
 17. Сербін О. О., Ситницький М. В. Оцінювання стратегії розвитку наукової бібліотеки дослідницького університету в контексті практичної реалізації та окреслення подальших перспектив. Бізнес Інформ. 2018. № 1. C. 117–127. (Index Copernicus та ін.).
 18. Сербін О. О., Ситницький М. В. Перспективи розвитку наукових бібліотек дослідницьких університетів України в контексті імплементації європейського досвіду. Проблеми економіки. 2018. № 1 (35). С. 115–121. (Index Copernicus та ін.).
 19. Ситницький М. В. Бізнес-школи дослідницьких університетів Польщі. Бізнес-навігатор. 2018. № 1–1 (44). C. 84–88. (Index Copernicus та ін.).
 20. Ситницький М. В. Концептуальні засади стратегії розвитку Варшавського університету. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 21. С. 402–406. URL: http://global-national.in.ua/archive/21-2018/78.pdf (Index Copernicus та ін.).
 21. Ситницький М. В. Стратегія розвитку освітніх послуг та навчальних програм у Варшавському університеті. Бізнес Інформ. 2017. № 12. С. 54–59. (Index Copernicus та ін.).
 22. Ситницький М. В. Пріоритети розвитку Варшавського університету як міжнародної дослідницької і навчальної інституції. Вісник ОНУ І. І. Мечникова. 2017. Т. 22. Вип. 12 (65). С. 148–152. (Index Copernicus та ін.).
 23. Ситницький М. В. Організація рекрутації в бізнес-школах університетів Італії. Бізнес Інформ. 2017. № 7. C. 43–49. (Index Copernicus та ін.).
 24. Ситницький М. В. Стратегічні імперативи розвитку наукової бібліотеки дослідницького університету. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2017. № 5 (194). С. 34–39. DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2017/194-5/5 (Index Copernicus та ін.).
 25. Ситницький М. В. Франчайзинг у сфері культури. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2013. № 4 (145). С. 57–59. DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/145-4/20 (Index Copernicus та ін.).
 26. Балан В., Ситницький М. Role of Portfolio Analysis in Forming the Enterprise Competitive Strategies. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 5. С. 141–148. (SCOPUS).
 27. Ситницький М.В., Курінський Д.О. Управлінські перспективи розвитку вітчизняної аграрної галузі в умовах статусу України як кандидата у члени Європейського Союзу. Ефективна економіка. 2022. № 8. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2022.8.14 (Index Copernicus та ін.).