Наукові керівники

Перелік потенційних наукових керівників

економічного факультету

07 «Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

 

Лютий Ігор Олексійович – завідувач кафедри фінансів, д.е.н., професор

Тематики виконуваних досліджень:

 • Сучасна парадигма розбудови системи публічних фінансів
 • Фінансова політика держави

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Понад 250 публікацій, у т.ч.: 105 – фахові видання, 15 – монографій,

17 – підручників і посібників, 21 стаття – у закордонних видання, 6 – Scopus і Web of Science

21 – h Scholar,

1 – h Scopus,

1 – h Web of Science

2 авторських свідоцтва

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами

Кількість захищених:

9 докторів наук;

38 кандидатів наук;

1 доктор PhD

Керує : 4 аспірантами

 

Варналій Захарій Степанович – професор кафедри фінансів, д.е.н., професор

Тематики виконуваних досліджень:

 • Фінансова безпека
 • Загрози фінансовій безпеці
 • Податкова система

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Понад 600 публікацій, у т.ч. 5 – Scopus, 3- Web of Science

46 – h Scholar,

2 – h Scopus,

1 – h Web of Science

Авторські свідоцтва – 1

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами

Кількість захищених:

12 докторів наук;

20 кандидатів наук

Керує : 2 аспірантами

 

Любкіна Олена Вікторівнадоцент кафедри фінансів, д.е.н., доцент

Тематики виконуваних досліджень:

 • Управління фінансами корпорацій і приватного бізнесу
 • Цифрові фінанси і FinTech.
 • Ринок фінансових активів

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Понад 80 публікацій, у т.ч.: 15 – фахові видання, 3 – монографії,

14 – підручників і навчально-методичних посібників, 13 статей – у закордонних видання,

1- Scopus, 2 – WoS

7 – h Scholar

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами

Керує 2 аспірантами

 

Науменкова Світлана Валентинівна – професор кафедри фінансів, д.е.н., проф.

Тематики виконуваних досліджень:

 • Публічні і корпоративні фінанси

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

280 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч.

22 – у МНБД Scopus, WoS

h-Індекс: Scopus – 11;

Google Scholar

Citations – 45

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами

Кількість захищених аспірантів – 20

 

 

Петленко Юлія Володимирівна – доцент кафедри фінансів, к.е.н., доцент

Тематики виконуваних досліджень:

 • Публічні та корпоративні фінанси

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

132 праці, з них 5 – Scopus

11 – h Scholar

Авторські свідоцтва – 8

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами

Керує 1 аспірантом

 

Рожко Олександр Дмитрович – професор кафедри фінансів, д.е.н., професор

Тематики виконуваних досліджень:

 • Суперечності розвитку фінансової системи України
 • Публічні фінанси
 • Національні фінансові системи в умовах глобалізації

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

119 публікацій, з них 100 наукового та 16 навчально-методичного характеру, у тому числі 5 монографій, 5 публікацій у колективних монографіях, 3 підручники (серед яких 1 – з грифом МОН), 1 практикум, 1 навчальний посібник, 3 конспекти лекцій, 1 словник, 7 методичних розробок, 42 наукові праці, опубліковані фахових виданнях. Серед них– 13 наукових праць, які входять до МНБД (Scopus – 7 публікацій, у Web of Science – 9).

7 – h Scholar,

1 – h Scopus,

1 – h Web of Science

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами

Захищено 9 кандидатів економічних наук

Гарант ОНП Фінансовий менеджмент здобувачів Доктора філософії

 

Солодкий Олег Олегович – доцент кафедри фінансів, д.е.н., доцент

Тематики виконуваних досліджень:

 • Деривативи,
 • Фінансове моделювання

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

89 наукових праць

h-індекс – 6;

i10-індекс – 2

 

Чеберяко Оксана Вікторівна – професор кафедри фінансів, д.і.н., к.е.н., професор

Тематики виконуваних досліджень:

 • Публічні фінанси та фінансові ринки

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Понад 200 публікацій, у т.ч. 2 – Scopus, 2- Web of Science

7 – h Scholar,

1 – h Scopus, 1 – h Web of Science

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами

2 аспіранти

 

Приказюк Наталія Валентинівна – завідувач кафедри страхування, банківської

справи та ризик-менеджменту, д.е.н., професор

Тематики виконуваних досліджень:

 • Ринок фін послуг
 • Фінансові інститути
 • Страхова і банківська система
 • Ризик-менеджмент

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Автор понад 180 наукових та навчально-методичних праць

h-index 1 (Scopus)

h-index (scholar.google) 13

i10-индекс (scholar.google) 18

h-індекс (WoS) 1

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами – 4 роки

1 канд., 1 доктор філософії

 

Березіна Світлана Борисівна – професор кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту, доктор економічних наук, доцент

Тематики виконуваних досліджень:

 • Методи прогнозування надходжень і витрат на пенсійне забезпечення в залежності від динаміки і розподілення ВВП
 • Соціальні ризики: чинники та напрями мінімізації

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Опублікувано 90 наукових праць, з них 3 навчальних посібники з грифом МОН, 3 підручники з грифом МОН, 5 монографій, 1 лабораторний практикум, 1 міждисциплінарний словник, 1 навчальний посібник, 2 навчально-методичних комплекси; 3 автоматизовані інформаційно-довідкові та навчально-атестаційні системи на електронних носіях, 3 статті Scopus та 1 стаття Web of Science

h-index 1 (Scopus)

h-index (scholar.google) 7

i10-индекс (scholar.google) 2

 

Версаль Наталія Іванівна – доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту, доктор економічних наук, доцент

Тематики виконуваних досліджень:

 • Фінансові посередники та фінансові ринки
 • Банки в системі фінансового посередництва
 • Діджиталізація банківської діяльності
 • Фінансові шоки та банківська система

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Автор більше 100 публікацій

h-index 1 (Scopus)

h-index (scholar.google) 11

i10-индекс (scholar.google) 13

h-індекс (WoS) 2

 

Пікус Руслана Володимирівна – професор кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту, кандидат економічних наук, професор

Тематики виконуваних досліджень:

 • Страховий ринок
 • Ризик-менеджмент

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Автор понад 150 публікацій

h-index 1 (Scopus)

h-index (scholar.google) 13

i10-индекс (scholar.google) 20

Досвід наукового керівництва аспірантами, докторантами – 20 років

15 канд.

 

Шолойко Антоніна Сергіївна – доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту, доктор економічних наук, доцент

Тематики виконуваних досліджень:

 • Ринок фінансових послуг
 • Страховий ринок

Науковий здобуток (представлення наукових публікацій)

Всього 130 праць, з яких 7

монографій, 13 підручників

та навчально-методичних

посібників, 38 тез доповідей, 65 статей, у т.ч. 2 у Scopus I 1 Web of Science

h-index 1 (Scopus)

h-index (scholar.google) 15

i10-индекс (scholar.google) 19