Головна / Кафедри / Кафедра фінансів / Склад кафедри / Варналій Захарій Степанович

Варналій Захарій Степанович

Посада: професор

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Дата та місце народження:
 21.02.1955, с. Крива Балка, Саратський район, Одеська область, Україна (УРСР)

e-mail: vzs1955@gmail.com

Посилання на профілі:

Навчання:

 • 1980 – Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, економічний факультет за спеціальністю «Політична економія».
 • 1991 – кандидат економічних наук (зі спеціальності 08.00.01 – політична економія).
 • 1999 – доктор економічних наук (зі спеціальності 08.01.01 – економічна теорія).

Кандидатська дисертація:

 • Економічна конкуренція в системі соціалістичного господарювання, 1990 р.

Докторська дисертація:

 • Економічна природа та особливості розвитку малого підприємництва в Україні, 1998 р.

Трудова діяльність:

 • 1980-1981 – асистент кафедри політичної економії Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту
 • 1981-1988 – партійна робота
 • 1988-1992 – старший викладач кафедри політичної економії Київського інституту політології та соціального управління
 • 1992-1994 – доцент кафедри інноваційного менеджменту та підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 1994-1996 – головний консультант Адміністрації Президента України
 • 1996-1998 – докторант економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 1998-1999 – доцент кафедри економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 1999-2000 – професор кафедри економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 2000-2001 – начальник відділу, 2001-2003 – Керівник Управління економічної безпеки Апарату РНБО України
 • 2003-2007 – заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень
 • 2007-2012 – начальник Науково-дослідного центру з проблем оподаткування Національного університету ДПС України
 • 2012- по т.ч. – професор кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Нагороди та відзнаки:

 • Відмінник освіти України (2002)
 • Заслужений діяч науки і техніки України (2005)
 • Медаль «15 років Збройним Силам України» (2006)
 • Орден “За заслуги” III ступеня (2008)
 • Знак МОН України «За наукові досягнення» (2009)
 • Знак ДПА України «Почесний працівник Державної податкової служби України» (2010)
 • Почесний професор Переяслав-Хмельницького державного  педагогічного університету імені Григорія Сковороди (2017)
 • Почесний професор Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (2018)
 • Медаль «Народна шана українським науковцям 1918-2016» (2018)
 • Відзнака НАН України «За підготовку наукової зміни» (2019)
 • Лауреат премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2021)
 • Почесна Грамота Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2021)
 • Почесна грамота Міністерства фінансів України (2022)

Викладає навчальні дисципліни:

 •  «Економічна та фінансова безпека держави»
 • «Економічна та фінансова безпека підприємства»
 • «Податкова система»
 •  «Методологія наукових досліджень фінансів і кредиту»
 • «Теорія та методи наукових досліджень»
 • «Науково-дослідний семінар «Корпоративні фінанси»

Наукові інтереси:

 • Економічна та фінансова безпека
 • Фінансова політика
 • Детінізація економіки
 • Податкова політика та система оподаткування
 • Теорія і практика підприємництва

Варналій З.С. сформував наукову школу України з актуальних проблем розвитку підприємництва, забезпечення економічної та фінансової безпеки держави: підготував 12 докторів та 20 кандидатів економічних наук, 1 доктора філософії. За його участю розроблено ряд важливих для економіки України програм, стратегій та нормативно-правових актів, що стали вагомим внеском в розбудову Української держави. Наукові праці професора Варналія З.С. публікуються в Німеччині, Польщі, Латвії, Литві, Румунії, Грузії, Італії, Японії, Великій Британії, США, Швеції, Норвегії, Індії, Азербайджані, Казахстані, Китаї, ОАЕ.

Громадська діяльність та членство:

 • Член  спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій (в Одеському національному економічному університеті)
 • Дійсний член Академії економічних наук України (2004)
 • Академік Академії наук вищої школи України (2019)
 • Член Правління Товариства «Знання України».
 • Член Ради Спілки підприємців мали, середніх та приватизованих підприємств України.
 • Член редколегій низки наукових збірників та журналів.
 • Член Ради Асоціації платників податків України
 • Член Наукової експертної рани МОН України
 • Член науково-експертної ради КНУ імені Тараса Шевченка
 • Позаштатний науковий консультант з економічних питань Центра Разумкова
 • Заступник голови Наукової ради Міністерства фінансів України

Основні публікації:
Варналій З.С. є автором понад 650 наукових праць загальним об’ємом понад 750 д.а., у тому числі – 65 монографій, 37 підручника та навчальних посібника, зокрема:

 1. Варналій З.С., Красільник О.В., Хмелевська Л.П. Фінансування державних вищих навчальних закладів України. Київ : Знання України, 2017. 231 с.
 2. Варналій З.С. Фінансова безпека підприємства: навч. посібник / З.С. Варналій, З.Б. Живко, Р.Р. Білик, С.В. Онищенко, М.О. Живко; за ред. З.С. Варналія. Львів: Ліга-Прес, 2018. 300 с.
 3. Варналій З.С., Романюк М.В. Податкова система : підручник. К. : Знання України, 2019. 567 с.
 4. Варналій З.С. Інвестиційна безпека України в умовах фінансової глобалізації / Модернізація державних фінансів України в контексті європейського вибору : монографія / За наук. ред. І.О. Лютого, В.Б. Тропіної. Чернігів : ЧНТУ, 2019. 312 с. С. 140-157.
 5. Варналій З. С. Економічна та фінансова безпека України в умовах глобалізації. Київ : Знання України, 2020. 423 с.
 6. Економічна безпека суб’єктів підприємництва : підручник / З.С. Варналій, Т.Г. Васильців, О.І. Іляш та ін.; за ред. З.С. Варналія. Чернівці: Технодрук, 2020. 458 с.
 1. Варналій З.С., Лекарь С.І., Мацур С.М. Трансферне ціноутворення: сутність та методи застосування: монографія. Хмельницький: ТОВ Мельник А.А., 2021., 148 с.
 2. Фінансова безпека суб’єктів підприємництва в умовах війни та повоєнного відновлення (науково-експертна та соціологічна оцінка): монографія. За ред. Варналія З.С. та Катамадзе Г.Ш. К. : КМ-Букс, 2023. 240 с.
 3. Варналій З. С. Бюджетна безпека України в умовах сучасних викликів та загроз // Фінансова система України: реалії, виклики, перспективи : монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. І.О. Лютого. Київ : 2023. 420 с. С. 278-312.
 4. Варналій З. С. Фінансова безпека держави // Фінанси. Пілручник : 2-ге вид., доп. та перероб. / І. О. Лютий, С. Я. Боринець, З. С. Варналій та ін.; за заг. ред. д.е.н., проф. І.О. Лютого. Київ : 2023. 716 с. С.74-97.

 

 

Наукові статті:

 1. STATE POLICY FOR ENSURING BUDGETARY SECURITY OF UKRAINE IN TERMS OF FINANCIAL GLOBALIZATION” authored by “Zakharii Varnalii, Svitlana Onyshchenko, Olena Filonych and Oleksandra Maslii “ had been reviewed by the Editorial Board and published in “International Journal of Management (IJM), Volume 11, Issue 12, December 2020, pp. 2283-2292; ISSN Print: 0976-6502 and ISSN Online: 0976-6510; Journal Impact Factor (2020): 10.1471 Calculated by GISI (Scopus).
 2. Варналiй З. С.,Кіслова А. О. Реформування податкової системи як чинник забезпечення фінансової безпеки України // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”. 2021. №12 (56), 1 т. С.14-22. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-12-7786.  
 3. Варналій З.С. Детермінанти фінансування закладів вищої освіти України в умовах сучасних викликів // НАУКОВИЙ ВІСНИК Одеського національного економічного університету. 2022. № 3-4 (292-293). С. 38-45. (0,7 д.а.) DOI:10.32680/2409-9260-2022-3-4-292-293-38-45
 4. Varnalii, Z.Onyshchenko, S.Maslii, O.Filonych, O. Prerequisites for Shadowing and Corruption in the Construction Business of Ukraine (Передумови тінізації та корупції в будівельному бізнесі України) // Lecture Notes in Civil Engineeringthis link is isabled, 2022, 181,С. 793–808. (Scopus). https://doi.org/10.1007/978%2D3%2D030%2D85043%2D2_73
 5. Варналій З., Мацур С. Критерії бенчмаркінгового дослідження зіставних компаній для застосування методу чистого прибутку трансфертного ціноутворення // ВІСНИК Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2022. 2(219). С. 12-16. DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2022/219-2/2
 6. Zakharii Varnalii, Andriy Mekhed. Business entities` financial security under digital economy (Фінансова безпека суб’єктів підприємництва в умовах цифрової економіки) // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Том 4/45. С. 267-275. (Web of Science) https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/3813/3632. https://doi.org/10.55643/fcaptp.4.45.2022.3813
 7. Варналiй З.С., Мацур С.М. Аналіз джерел інформації для трансфертного ціноутворення в умовах діджиталізації // Теоретичні та прикладні питання економіки Збірник наукових праць. Випуск 1 (44). 2022. С.4-11. DOI https://doi.org/10.17721/tppe.2022.44.1 http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2022_44/index.htm
 8. Z. Varnalii, P. Kulyk, D. Nikytenko, O. Cheberyako, V. Hurochkina 2023 Circular economy implementation as a strengthening factor in the economic security of Ukraine during the post-war period IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.1126 012006  (Scopus) DOI 1088/1755-1315/1126/1/012006  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1126/1/012006/pdf
 9. Варналій З. С., Мехед А.М. Загрози фінансовій безпеці суб’єктів підприємництва України та шляхи їх запобігання. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Економіка. 2022. № 4 (221). С. 13-18. DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2022/221-4/2
 10. Z. Varnalii, P. Kulyk, D. Nikytenko, O. Cheberyako, V. Hurochkina. 2023. Circular economy implementation as a strengthening factor in the economic security of Ukraine during the post-war period IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.1126 012006  (Scopus) DOI 1088/1755-1315/1126/1/012006 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1126/1/012006/pdf