Головна / Освітні програми / ОС Магістр / Менеджмент організацій і адміністрування

Менеджмент організацій і адміністрування

1073 МЕНЕДЖМЕНТ
ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МАГІСТР
«
МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ»

(заочна форма навчання)

Освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій і адміністрування» спрямована на підготовку фахівців, здатних ідентифікувати проблеми у сфері менеджменту організацій різних видів економічної діяльності та форм власності;  вирішувати складні науково-прикладні професійні завдання на засадах оволодіння системою професійних та соціальних компетентностей.

Переваги освітньо-професійної програми:

  1. Форми та методи навчання за ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» мають міждисциплінарний характер і зорієнтовані на формування та розвиток універсальних і професійних компетентностей, органічно поєднують теоретичні знання та практичні навички.
  2. ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» повністю забезпечена необхідними для навчання приміщеннями з відповідним сучасним обладнанням; передбачає застосування досконалих технологій роботи в он-лайн режимі; навчальні матеріали є змістовними, доступними та актуальними.
  3. Навчання на програмі дає можливість долучатись до міжнародних та національних науково-дослідницьких проектів.
  4. Підготовку фахівців здійснюють висококваліфіковані та досвідчені викладачі-науковці; критерії оцінювання знань здобувачів освіти є прозорими та зрозумілими.
  5. ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» забезпечує можливість набуття професійної кваліфікації «професіонал з управління проектами та програмами».
  6. Особливістю ОПП є проходження виробничої практики, яка спрямована на опанування прикладних навичок у сфері професійної діяльності здобувачів освіти.
  7. Випускники ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» можуть продовжити навчання за освітньо-науковим ступенем «доктор філософії», отримати післядипломну освіту.
  8. У практичній підготовці ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» орієнтується на вимоги роботодавців, зокрема установ та організацій наукової, організаційно-управлінської та освітньої галузей; органів державного управління і місцевого самоврядування, аналітично-інформаційних інституцій, дослідницьких наукових закладів, сфери бізнесу.

Випускники освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» обіймають статусні позиції в організаціях різних видів економічної діяльності, очолюють компанії та департаменти, започатковують власний бізнес; успішно працюють у різноманітних сферах – в інституціях державної служби, на державних українських підприємствах, в міжнародних компаніях, у фірмах великого, середнього та малого бізнесу, в наукових установах та закладах вищої освіти.