Головна / Освітні програми / ОС Магістр / Економіка та політика (мова навчання англійська/українська) / Economics and Politics

Економіка та політика (мова навчання англійська/українська) / Economics and Politics

Назва ОП: Економіка та політика / Economics and Politics (мова навчання англійська/українська)

Спеціальність: 051 Економіка

Форма навчання: денна

Короткий опис ОП: Програма втілює інноваційні підходи до міждисциплінарної підготовки фахівців у сфері економіки та економічної політики і забезпечує формування ґрунтовних знань щодо закономірностей функціонування сучасних економічних систем в умовах глобалізаційних перетворень, взаємозв’язків між економічною та політичною системами суспільства, а також спеціальних практичних навичок розробки та оцінювання ефективності економічної політики й економічного аналізу з використанням кількісних методів. Змістовне наповнення програми передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей, необхідних для успішної професійної діяльності як у галузі публічного адміністрування, так і у приватному секторі економіки.

Особливості ОП: Викладання усіх дисциплін англійською мовою; Розвиток аналітичних компетентностей та практичних навичок у сфері управління економічними процесами на макро- та мікрорівні; Залучення вітчизняних та зарубіжних професіоналів-практиків до викладання  дисциплін; Формування практичних навичок застосовування сучасних методів аналізу мікро- та макроекономічних даних; Широкі можливості для академічної мобільності, стажування за кордоном; Формування комунікативних та лідерських навичок, здатності до роботи у мультидисциплінарному середовищі при вирішенні економічних проблем; Можливості реалізації творчих здібностей та розвитку softskills, які відповідають за високу продуктивність роботи завдяки участі у міжнародних та всеукраїнських студентських конкурсах та олімпадах.

Можливості майбутнього працевлаштування студентів:

Робота у провідних міжнародних та вітчизняних компаніях, зокрема аудиторських та консалтингових, департаментах та директоратах міністерств і відомств, а також у науково-дослідних установах. Аналітична та організаційно-управлінська діяльність на підприємствах та організаціях усіх форм власності.

Контакти/зворотній зв’язок: Володимир Віталійович Вірченко – д.е.н., професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки, гарант програми, virchenko_v@knu.ua