Методичні документи

РЕЦЕНЗІЇ І ВІДГУКИ НА ОПП «Економіка та політика (мова навчання англійська/українська) / Economics and PoliticsРецензія Марченко В.М.

Рецензія Кириленко В.І.

Рецензія Запотоцький С.П.

Рецензія Каленюк І.С.

Зведена інформація про викладачів ОПП «Економіка та політика (мова навчання англійська/українська) / Economics and Politics» та їх відповідність пунктам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

Методичні рекомендації до написання та захисту кваліфікаційної роботи магістра для студентів спеціальності 051 Економіка освітньої програми «Економіка та політика (мова навчання англійська/українська) / Economics and Politics»

Презентація  матеріально-технічної бази, що використовується під час реалізації ОПП «Економіка та політика (мова навчання англійська/українська) / Economics and Politics»

Методичні рекомендації щодо проходження виробничої (науково-дослідної) практики для студентів спеціальності 051 Економіка освітньої програми «Економіка та політика (мова навчання англійська/українська) / Economics and Politics»