Проекти змін ОП

Проєкт змін до освітньо-наукової програми «Маркетинг» другого (магістерського) освітнього ступеня є відкритим для обговорення та надання зауважень і пропозицій від стейкхолдерів освітнього процесу (здобувачів вищої освіти, роботодавців, представників громадських професійних організацій, органів державної влади і закладів вищої освіти тощо).

Зауваження та пропозиції просимо надсилати на електронну пошту гаранта ОНП – доктора економічних наук, професора, професора кафедри маркетингу і бізнес-адміністрування Старостіної Алли Олексіївни – allastarostina@knu.ua, зазначаючи у темі листа: РЕКОМЕНДАЦІЇ до ОНП Маркетинг

Проєкт ОП “Маркетинг” 2024