Про кафедру

У відповідь на потребу підготовки фахівців нової формації, здатних приймати ефективні рішення в умовах залучення України до світогосподарської системи, на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка в травні 1998 року була створена кафедра міжнародної економіки. Засновником і першим завідувачем кафедри був відомий вчений, доктор економічних наук, професор А.П. Румянцев. З липня 2002 року кафедру очолює доктор економічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Старостіна Алла Олексіївна.

З 2013 року кафедра розширує перелік напрямків підготовки й змінює назву на кафедру міжнародної економіки та маркетингу.

З травня 2023 року у ситуації зростаючого попиту на висококваліфікованих фахівців з маркетингу було прийнято рішення про розподіл напрямків підготовки та створення кафедри маркетингу і бізнес-адміністрування.

Підготовка студентів здійснюється відомими професорами, доцентами та викладачами, які активно займаються науковою, методичною та практичною діяльністю, використовують найсучасніші методики викладання. Сукупність цих факторів дозволяє готувати фахівців на рівні сучасних світових вимог та формувати навички відповідно до актуальних викликів середовища.

10 сильних сторін та позитивних практик, якими вирізняється кафедра маркетингу і бізнес-адміністрування:

  1. Врахування інтересів всіх категорій стейкґолдерів при визначенні цілей і програмних результатів навчання, особливостей та кращих практик аналогічних вітчизняних і зарубіжних навчальних закладів при розробці нових та вдосконаленні наявних програм на кафедрі.
  2. Активний розвиток власної наукової школи маркетингу.
  3. Зразкова практика залучення представників бізнесу та експертів галузі маркетингу та бізнес-адміністрування до проведення аудиторних занять, що забезпечує досягнення заявлених програм кафедри.
  4. Впровадження кластеризації вибіркових дисциплін є позитивним прикладом максимального врахування інтересів здобувачів у процесі організації освітнього процесу.
  5. Системна співпраця із закордонними університетами, бізнес-школами і міжнародними організаціями та викладання окремих дисциплін англійською мовою сприяє інтернаціоналізації діяльності кафедри.
  6. Ефективна кадрова стратегія кафедри, що базується на пошуку викладачів серед кращих випускників кафедри та Університету, програм PhD.
  7. Форми контролю та оцінювання здобувачів є інноваційними в напрямку розробки творчих та індивідуальних завдань, які направлені на перевірку здобутих практичних компетентностей та закріплення теоретичних знань з предметної області.
  8. Політика кафедри нульової толерантності щодо проявів академічної недоброчесності є взірцевою і ефективно впливає на рівень підготовки майбутніх фахівців.
  9. Досягнення високих результатів навчання можливо завдяки потужній матеріально-технічній базі Університету, яка має розгалужену інфраструктуру, обладнані сучасною комп’ютерною технікою аудиторії, бібліотеку, дослідницькі центри, що створюють належні умови для здійснення освітнього процесу.
  10. Освітнє середовище повністю безпечне для життя здобувачів освіти: Університет має укриття на 5 тис. осіб., систему протипожежної безпеки, необхідне обладнання для здобувачів з особливими освітніми потребами.Програма розвитку кафедри