Міжнародні зв’язки

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

 Міжнародна діяльність кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту спрямована на інтеграцію освітніх послуг та наукового потенціалу у глобальну світову університетську спільноту.

 

МЕТА міжнародної діяльності полягає у покращенні якості освітніх програм відповідно до потреб сучасного суспільства; забезпеченні  необхідних змін на світовому ринку праці та освітньому просторі, швидкому реагуванні на потреби роботодавців; наданні студентам сучасних навичок для забезпечення можливості працевлаштування.

 

ЗАВДАННЯ: 

 • Удосконалення змісту та наповнення освітніх програм;
 • Модернізація діючого профілю компетентностей у відповідності з новітніми стандартами вищої освіти;
 • Створення інноваційного академічного середовища;
 • Модернізація навчально-лабораторної інфраструктури.

 НАШІ ПАРТНЕРИ:

 • Federation of Belgian Enterprises (Бельгія)
 • Lloyd Corporation (Великобританія)
 • Opole University (Польща)
 • CFA Institute Research Challenge (Великобританія)
 • Masaryk University (Чехія)
 • Університет Ла-Корунья, (Іспанія)
 • Університет Авейру (Португалія)
 • University of Nordland (Норвегія)
 • Regent School (Великобританія)
 • СК «ALSKOM», СК «ISHONCH», СК «KAPITAL SUGURTA» (Узбекистан)
 • Вища школа бізнесу при Академії державного і громадського будівництва при Президенті Республіки Узбекистан,
 • Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Insurance Institute of Regional (Польща)
 • Munich Reinsurance Company (Німеччина)
 • Willis Insurance Brokers (Великобританія)
 • СК «PZU Україна» (Польща)
 • СК «Ейгон» (Нідерланди)
 • Сіднейський Технологічний Університет (Австралія)
 • Женевська Бізнес Школа (Швейцарія) тощо.

 

ФОРМИ ПАРТНЕРСТВА

 Для викладачів:

 • Стажування;
 • Викладання;
 • участь конференціях.

 Для студентів:

 • участь у міжнародних олімпіадах, конкурсах, конференціях;
 • участь у студентських програмах кредитної мобільності.

  РЕЗУЛЬТАТИ МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТНЬОЇ ВЗАЄМОДІЇ:

 

підготовка університетських наукових кадрів та студентів як майбутніх висококваліфікованих фахівців;

 

розробка та видання спільних навчальних матеріалів, науково-методичної літератури, методичних посібників, підготовка спільних наукових монографій, науково-популярних публікацій, статей тощо;

 

обмін викладачами в рамках освітніх та наукових програм обміну досвідом, проведення педагогічної діяльності, лекцій, участь у спільних програмах та проектах, конференціях, семінарах, симпозіумах та круглих столах, проведення досліджень з питань, які становлять особливий взаємний інтерес, організація стажування та навчання на магістратурі;

 

обмін студентами в рамках освітніх та наукових програм, включаючи скоординовані комплексні освітні програми, з метою проходження навчання, підвищення кваліфікації, професійних знань та підвищення конкурентоспроможності на ринку праці, участь у спільних програмах і проектах, а також у конференціях, семінарах, круглих столах та інших заходах, проведення науково-дослідницької діяльності в галузях, що становлять взаємний інтерес;

 

проведення спільних досліджень у галузях, що становлять взаємний інтерес, а також за участю студентів, що здобувають ступінь магістра і доктора з наукової та науково-дослідної діяльності в основних галузях фундаментальних і прикладних наукових досліджень.

 

 

На кафедрі реалізовано проект з розробки і впровадження магістерської програми подвійного дипломування «Фінансові ринки та ризик-менеджмент», яка передбачає навчання студентів в Україні (1 та 2 семестр) та Чехії (3 та 4 семестр) з отриманням двох дипломів (Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Університету Масарика).

Міжнародне співробітництво покликане забезпечити спільне використання інтелектуальних і матеріальних ресурсів, наявних у розпорядженні ЗВО різних країн, для підвищення якості освіти вищої школи.