Наукова та видавнича діяльність

Наукова діяльність кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту спрямована на одержання нових знань та їх імплементацію в навчальний процес для збагачення навчального контенту інформацією про останні досягнення фінансової науки, розгляд можливостей їх імплементації в практичній діяльності з метою забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців нової генерації.

Науковими напрямами кафедри є:

–           розвиток страхової та банківської систем;

–           трансформація ринку фінансових послуг в умовах діджиталізації (ринок банківських і небанківських фінансових послуг);

–           ризик-менеджмент фінансових ринків і фінансових інститутів.

Основні результати досліджень за науковими напрямами кафедри висвітлено у наукових, навчально-методичних і навчальних виданнях (https://cutt.ly/h8wjqfv, https://cutt.ly/i8wjaPO) та наукових статтях викладачів у вітчизняних і зарубіжних наукових періодичних виданнях, які належать до міжнародних наукометричних баз даних, у тому числі Scopus i Web of Science.

Належний рівень результатів наукових досліджень кафедри підтверджується високим рівнем підготовки студентів до участі у міжнародних та всеукраїнських олімпіадах і конкурсах. За період функціонування кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту студенти кафедри здобули 21 призове місце в олімпіадах та 19 призових місць у конкурсах наукових студентських робіт. Не менш важливими є 8 призових місць студентів у конкурсах, кейс-чемпіонатах і олімпіадах від роботодавців та стейкхолдерів галузі (https://cutt.ly/d8wkW4N).

 

Кафедра страхування, банківської справи та ризик-менеджменту веде підготовку фахівців вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру. За період функціонування кафедри було захищено 4 докторські дисертації, 16 кандидатських дисертацій, 1 дисертація доктора філософії на теми актуальних проблем фінансів, банківської справи та страхування.

Наукова діяльність кафедри передбачає організацію та проведення наукових заходів, а саме:

  • систематичної міжнародної науково-практичної конференції «Грудневі читання»;
  • студентських воркшопів;
  • круглих столів;
  • панельних дискусій, зокрема в межах, міжнародного форуму «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління».