Головна / Кафедри / Кафедра обліку та аудиту / Міжнародна діяльність

Міжнародна діяльність

Міжнародна діяльність кафедри обліку та аудиту

Одним з приоритетних напрямків діяльності кафедри обліку та аудиту є розвиток міжнародного співробітництва. З 2014 року викладачі кафедри беруть активну участь у проектах Центру реформ фінансової звітності Світового банку, зокрема:

  • – у 2014-2020рр. д.е.н., доц. Засадний Б.А та к.е.н., доц. Фещенко Є.А. були учасниками делегації представників ЗВО від України, які здійснюють підготовку фахівців у сфері бухгалтерського обліку і аудиту, та брали участь у практичних семінарах в рамках проектів Світового Банку «Зміцнення аудиту і звітності у країнах Східного партнерства» (STAREP) та «Удосконалення обліку і звітності у державному секторі» (PULSAR). Участь у зазначеному проекті дала змогу ознайомитися із досвідом підготовки студентів у провідних університетах країн Східного партнерства, зокрема: Академія економічної освіти Молдови (м. Кишинеу, 2014р.), Кавказький університет (м. Тбілісі, 2014р.), Азербайджанський державний економічний університет (м. Баку 2015р.), Білоруський національний економічний університет (м. Мінськ, 2016р.), Вірменський державний економічний університет (м. Єреван, 2016р.);
  • – 18-19 листопада 2015р. д.е.н., доц. Засадний Б.А., д.е.н., проф. Дорош Н.І., к.е.н., доц. Голубнича Г.П. взяли участь у майстер-класі для викладачів ВНЗ України «Методика викладання МСФЗ на базі Концептуальних умов», модератором якого був директор Фонду МСФЗ Майкл Велс (Великобританія);
  • – 19 листопада 2015р. на економічному факультеті п. Майкл Велс прочитав відкриту лекцію на тему «Розуміючи МСФЗ» для студентів спеціальності облік і аудит Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Київського торговельно-економічного університету;
  • – 20 листопада 2015р. д.е.н., доц. Засадний Б.А. у Представництві Світового банку в Україні в рамках проекту «Освіта можливостей: підтримка університетів у досягненні високої якості викладання» презентував результати порівняльного аналізу навчального плану підготовки бакалаврів за спеціальністю облік і аудит з вимогами програм професійних сертифікацій АССА та СIPFA;
  • – 27-29 листопада 2018 року д.е.н., доц. Засадний Б.А та к.е.н., доц. Фещенко Є.А. взяли участь у роботі Міністерської конференції «Високоякісна фінансова інформація та економічна інтеграція» (Відень, Австрія). Основною метою конференції було пошук шляхів для поглиблення економічної інтеграції Європейського Союзу та її найближчих сусідів у країнах Західних Балкан та Східного партнерства за допомогою формування високоякісної фінансової інформації у державному та приватному секторах економіки.

13 листопада 2018 р. кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аудиту Склярук Ірина Петрівна з метою підвищення професійної кваліфікації взяла участь у міжнародній практичній конференції «Практика постановки управлінського обліку та бюджетування», яка була організована Business Education Solutions LLC (офіційний провайдер програм Інституту Фінансових бухгалтерів) та Аудиторською фірмою RSM Україна (одна з провідних аудиторських фірм на українському ринку аудиторських і консалтингових послуг). В ході конференції представниками міжнародних, аудиторських компаній та лідерами міжнародних професійних організацій – СІМА (Chartered Institute of Management Accountants), IFA/IPA (The Institute of Public Accountants/The Institute of Financial Accountants) розкрито актуальні проблеми впровадження та удосконалення системи управлінського обліку на підприємствах в сучасних умовах господарювання.

06 грудня 2018 р. викладачі кафедри обліку та аудиту: д.е.н., доц. Засадний Б.А., к.е.н., доц. Фещенко Є.А., к.е.н., доц. Михальська О.Л., ас. Кугай І.В., ас. Цибульник М.О. взяли участь у роботі круглого столу, який було присвячено обговоренню питань розвитку бухгалтерської освіти в Україні. Круглий стіл проводився в рамках роботи Практикуючої спільноти з розвитку бухгалтерської освіти (EduCoP) в рамках регіональної програми з посилення обліку, аудиту і фінансової звітності у країнах Східного Партнерства (STAREP). У рамках круглого столу пройшла зустріч представників  вищих навчальних закладів та професійних організацій України з експертом з питань розвитку освіти для бухгалтерів та аудиторів, старшим спеціалістом з фінансового управління Центру реформ фінансової звітності Світового банку Альфредом Боргоново.

З 11 по 16 лютого 2019 р. кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аудиту Мельник Т.Г. взяла участь у програмі академічної мобільності за формою – наукове стажування – на тему «Обмін досвідом у дослідженні та організації навчального процесу з економіки, менеджменту, права (активні методи навчання)» у Єзуїтському університеті Ігнатіанум у Кракові. Метою наукового стажування було підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки, проведення авторських досліджень з використанням сучасного обладнання і технологій, опанування новітніх унікальних методів, набуття досвіду провадження науково-дослідної діяльності, забезпечення інформаційного обміну та розширення наукових контактів.

З 18 по 25 січня 2020 року кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аудиту Мельник Т.Г. взяла участь за програмою академічної мобільності – за формою – наукове стажування у Грузії, м. Батумі, Центр Громадська освіта з питань бухгалтерського обліку PULSAR Практика (EduCoP), Академія Міністерства фінансів Грузії за підтримки Світового банку та АССА.