Проекти змін ОП

Пропозиції для громадського обговорення

від 04.10.2021

Гаранти освітніх програм запрошують до обговорення пропозицій з розвитку ОП «Економічна аналітика та статистика» сформованих за результатами обговорення науковою та академічною спільнотами на ІІ міжнародному форумі EFBM 2.0.

Концептуальне питання – збалансованість прикладної та освітньої підготовки студентів бакалаврського рівня, а також практичної і науково-дослідницької підготовки магістрів. 

Шляхи вирішення:

  1. перегляд структури і змісту навчальних дисциплін з орієнтацією на запити практики;
  2. зміна організаційних форм навчального процесу (з акцентом на групові та індивідуальні результати навчання);
  3. співпраця із роботодавцями у контексті запровадження елементів дуальної освіти;
  4. залучення викладачів до практичної роботи та втіленням їхнього практичного досвіду у навчальний процес.

Відгуки та пропозиції надсилайте: n.kovtun@knu.ua

Бакалаврський рівень:

Розширити вибіркові блоки практичної підготовки статистиків-аналітиків запровадженням двох додаткових кластерів спеціалізації:

  1. «Аналітика даних» – поглиблене опанування  інформаційно-аналітичних систем аналізу, машинного навчання, штучного інтелекту.
  2. «Економіка здоров’я» – спеціалізація у сфері клінічних досліджень та статистико-економічного обґрунтування управлінських рішень в сфері охорони здоров’я суспільства.

Відгуки та пропозиції надсилайте: igonchar@knu.ua

Графік 2-го етапу:

прийом пропозицій – до 15.12.2021 р.

розгляд пропозицій – до 21.01.2022 р.

оприлюднення висновків – 24.01.2022 р.

Результати 2-го етапу громадського обговорення:

Кафедра отримала листи з  пропозицією долучитись до пропонованого обговорення і сприяти розвиткові запропонованих напрямів від: Представництва Світового Банку в Україні, Громадської організації “Нові комунікації”, від представників громадської ради Міністерства цифрової трансформації України.

Результати 3-го етапу громадського обговорення:

За результатами спільної  роботи групи з вдосконалення ОП «Економічна аналітика та статистика» виносяться на громадське обговорення підготовлені проекти:

Термін обговорення проектів – до 1 листопада 2022 р.

Відгуки та пропозиції надсилайте: igonchar@knu.ua