Проекти змін ОП

Проєкт змін до освітньо-професійної програми «Облік, оподаткування та контроль» ОС «Магістр» є відкритим для обговорення та надання зауважень і пропозицій від здобувачів вищої освіти, роботодавців, представників громадських професійних організацій, органів державної влади, закладів вищої освіти та інших стейкхолдерів.

Проєкт змін ОПП “Облік, оподаткування та контроль” ОС Магістр, заочна форма навчання

Зауваження та пропозиції надсилайте на електронну пошту гаранта ОПП – кандидата економічних наук, доцента кафедри обліку та аудиту Мисаки Ганни Вікторівни –  mysaka_g@knu.ua, тема листа: ПРОПОЗИЦІЇ до ОПП Облік, оподаткування та контроль.

 

Дякуємо за співпрацю!