Проекти змін ОП

Освітня програма «Облік, оподаткування та контроль» є відкритою для обговорень та отримання зауважень і пропозицій усіх стейкхолдерів.

Пропозиції направляти на електронну пошту гаранта із назвою в темі листа: ПРОПОЗИЦІЇ до ОПП «Облік, оподаткування та контроль».

 

Гарант програми – Мисака Ганна Вікторівна, к.е.н., доцент кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

E-mail: mysaka_g@knu.ua

 

Дякуємо за Ваші пропозиції!