Проекти змін ОП

Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування» є відкритою для обговорень та отримання зауважень і пропозицій усіх стейкхолдерів.

Пропозиції направляти на електронну пошту гаранта із назвою в темі листа:

ПРОПОЗИЦІЇ до ОПП 071 Облік і оподаткування.

 

Гарант програми – Мельник Тетяна Григорівна, к.е.н., доцент кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

E-mail: t.melnyk@knu.ua

 

Дякуємо за Ваші пропозиції!