Маркетинг

075 МАРКЕТИНГ
ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВР
«МАРКЕТИНГ»
(денна форма навчання)

 

Освітня програма спрямована  на підготовку  висококваліфікованих фахівців з маркетингу, які володіють унікальними знаннями, вміннями та навичками діагностики ринкового стану компанії в умовах турбулентності національного та міжнародного бізнес-середовища, здатні виявляти управлінські проблеми, проводити маркетингові дослідження, визначати моделі ринкової поведінки споживачів, формувати стратегії ринково-продуктової діяльності та приймати гнучкі  екстрені управлінські рішення.

Викладання фахових дисциплін ОП здійснюється представниками однієї з перших наукових шкіл з маркетингу, які є авторами сучасної концепції маркетингу, були у витоків з першого до нинішнього етапу розвитку маркетингу в Україні, є розробниками оригінальних, авторських методик, підручників, посібників та кейсів за матеріалами української бізнес-практики.

ПЕРЕВАГИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:

  • НАБУТТЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ДІАГНОСТИКИ ТА АНАЛІЗУ НАЦІОНАЛЬНОГО І МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА КОМПАНІЇ, РОЗРОБКИ ЙОГО РИНКОВО-ПРОДУКТОВИХ СТРАТЕГІЙ.
  • ОВОЛОДІННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЄМ ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ОСНОВІ ВИЯВЛЕНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОБЛЕМ, ЗБОРУ ПЕРВИННОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ; ВИЯВЛЕННЯ МОДЕЛЕЙ РИНКОВОЇ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ.
  • ОТРИМАННЯ НАВИЧОК ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ У СФЕРІ МАРКЕТИНГУ.
  • НАБУТТЯ ВИСОКОГО РІВНЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗА РАХУНОК ВИЇЗНИХ СЕМІНАРІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ, ЗАЛУЧЕННЯ ЛІДЕРІВ БІЗНЕСУ ДО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ, ВИКОРИСТАННЯ CASE STUDY ЗА РЕАЛЬНИМИ КОМПАНІЯМИ.
  • ПОБУДОВА ЕФЕКТИВНОЇ КАР’ЄРИ УПРАВЛІНЦЯ У ПРОВІДНИХ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЯХ, А ТАКОЖ СТВОРЕННЯ ВЛАСНОГО БІЗНЕСУ ТА СТАРТАПІВ.
  • СПІВПРАЦЯ КАФЕДРИ З УНІВЕРСИТЕТОМ МАЧЕРАТА (ІТАЛІЯ) З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ ПОДВІЙНОГО ДИПЛОМУВАННЯ, ЩО СТВОРЮЄ СПРИЯТЛИВІ УМОВИ ДЛЯ ПРОДОВЖЕННЯ БЕЗКОШТОВНОГО НАВЧАННЯ ВИПУСКНИКІВ КАФЕДРИ НА ПРОГРАМІ ПОДВІЙНОГО ДИПЛОМУВАННЯ.
  • ОПАНУВАННЯ ОКРЕМИХ ДИСЦИПЛІН АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ, ЩО НАДАЄ МОЖЛИВІСТЬ ЗДОБУВАЧАМ АКТИВНО РЕАЛІЗУВАТИ СЕБЕ У ПРОГРАМАХ МІЖНАРОДНОЇ МОБІЛЬНОСТІ, МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНКУРСАХ ТОЩО.

СФЕРИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ: керівні та управлінські посади у департаменті маркетингу національних та міжнародних компаній, відділах бренд-менеджменту та PR, маркетингу та комунікацій, відділах стратегічного розвитку та digital-комунікацій, департаменті цифрового маркетингу, рекламному відділі тощо.

Наші випускники працюють в таких відомих компанія, як ПРАТ «КИЇВСТАР», ПРАТ «ВОДАФОН УКРАЇНА», IT-КОМПАНІЯ AMAZING APPS, ТОВ «ЮНІЛІВЕР УКРАЇНА», «ПУЗАТА ХАТА», ZAKAZ.UA, ТОВ «ЕПІЦЕНТР», ОKWINE, АГЕНСТВО ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ WEBPROMO, ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК.

Сертифікат акредитації

Контакти: гарант ОП Вікторія Журило, к.е.н., доцент vikroriazhurilo@knu.ua