Головна / Освітні програми / ОС Бакалавр / Економічна кібернетика

Економічна кібернетика

Освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика»,
спеціальність 051 «Економіка», форма навчання – денна

 Освітня програма спрямована на формування у фахівців з економіки системного світосприйняття, усвідомлення наукових підходів до вирішення економічних проблем на базі математичних моделей і методів з використанням новітніх інформаційних технологій, сучасних комп’ютерних методів управління та прийняття ефективних управлінських рішень.

Переваги освітньої програми

 • формування системного мислення при вирішенні економічних проблем для управління в економіці;
 • потужне володіння математичним апаратом, методами математичного моделювання, комп’ютерного моделювання та їх застосуванням в економіці;
 • формування професійних ІТ компетенцій, що базуються на використанні під час навчального процесу новітніх інформаційних технологій і систем провідних світових виробників програмних засобів для економіки і бізнесу (SAP, IBM, Microsoft та інших);
 • опанування методів і систем підтримки прийняття рішень в економіці та бізнесі, набуття практичних навичок щодо ідентифікації проблем прийняття рішень;
 • професійні компетенції в розробці концепцій та побудові моделей кібернетичного управління економічними системами;
 • високий рівень володіння англійською мовою, що формується на основі вивчення окремих дисциплін англійською мовою, закордонних стажувань, самостійної роботи з англомовними джерелами, насамперед, зі сфери ІТ;
 • розширення фахових знань та умінь під час стажування в провідних університетах за кордоном;
 • проходження практики в провідних українських, іноземних компаніях, державних установах.

Випускники освітньої програми – висококонкурентні фахівці на ринку праці, які працюють як аналітики соціально-економічних процесів та фахівці з інформаційних технологій в економіці:

 • в органах державної влади та управління, органах місцевого самоврядування (Національний Банк України, Міністерство економіки України, Міністерство фінансів України);
 • у вітчизняних та міжнародних корпораціях і фірмах (Vodafone, Київстар, Фармак, Біофарма, Fozzy Group, Philip Morris);
 • у фінансових установах, інвестиційних компаніях (Dragon Capital);
 • у ІТ компаніях (Google, Microsoft, EPAM, Genesis, SoftServe);
 • у консалтингових та аудиторських компаніях (Deloitte, PWC, KPMG, EY).

Контакти

За більш детальною інформацією звертайтеся до гаранта ОПП «Економічна кібернетика» д.е.н., проф. Олени ЛЯШЕНКО:

Email: olenalyashenko@knu.ua

 

Сертифікат акредитації