Проекти змін ОП

Проєкт змін до освітньо-наукової програми «Облік, оподаткування та контроль» ОС «Магістр» є відкритим для обговорення та надання зауважень і пропозицій від здобувачів вищої освіти, роботодавців, представників громадських професійних організацій, органів державної влади, закладів вищої освіти та інших стейкхолдерів.

Зауваження та пропозиції надсилайте на електронну пошту гаранта ОНП – доктора економічних наук, доцента, завідувача кафедри обліку та аудиту Засадного Богдана Андрійовича – b_zasadnyi@knu.ua, тема листа: ПРОПОЗИЦІЇ до ОНП Облік, оподаткування та контроль.

Дякуємо за співпрацю!