Головна / Освітні програми / ОС Магістр / Менеджмент організацій і адміністрування

Менеджмент організацій і адміністрування

1073 МЕНЕДЖМЕНТ
ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МАГІСТР
«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ»

(денна форма навчання)

Освітньо-наукова програма «Менеджмент організацій і адміністрування» спрямована на підготовку фахівців, здатних ідентифікувати проблеми у сфері менеджменту організацій різних видів економічної діяльності та форм власності;  вирішувати складні науково-прикладні професійні завдання на засадах оволодіння системою професійних та соціальних компетентностей.

Переваги освітньо-наукової програми:

  1. Форми та методи навчання за ОНП «Менеджмент організацій і адміністрування» мають міждисциплінарний характер і зорієнтовані на формування та розвиток універсальних і професійних компетентностей, органічно поєднують теоретичні знання та практичні навички.
  2. ОНП «Менеджмент організацій і адміністрування» повністю забезпечена необхідними для навчання приміщеннями з відповідним сучасним обладнанням; передбачає застосування досконалих технологій роботи в он-лайн режимі; навчальні матеріали є змістовними, доступними та актуальними.
  3. Навчання на програмі дає можливість долучатись до міжнародних та національних науково-дослідницьких проектів.
  4. Підготовку фахівців здійснюють висококваліфіковані та досвідчені викладачі-науковці; критерії оцінювання знань здобувачів освіти є прозорими та зрозумілими.
  5. ОНП «Менеджмент організацій і адміністрування» забезпечує можливість набуття професійної кваліфікації «професіонал з управління проектами та програмами».
  6. Особливістю ОНП є проходження науково-дослідної практики, яка спрямована на закріплення досвіду самостійної дослідницької роботи.
  7. Випускники ОНП «Менеджмент організацій і адміністрування» можуть продовжити навчання за освітньо-науковим ступенем «доктор філософії», отримати післядипломну освіту.
  8. У практичній підготовці ОНП «Менеджмент організацій і адміністрування» орієнтується на вимоги роботодавців, зокрема установ та організацій наукової, організаційно-управлінської та освітньої галузей; органів державного управління і місцевого самоврядування, аналітично-інформаційних інституцій, дослідницьких наукових закладів, сфери бізнесу.

Випускники освітньо-наукової програми «Менеджмент організацій і адміністрування» обіймають статусні позиції в організаціях різних видів економічної діяльності, очолюють компанії та департаменти, започатковують власний бізнес; успішно працюють у різноманітних сферах – в інституціях державної служби, на державних українських підприємствах, в міжнародних компаніях, у фірмах великого, середнього та малого бізнесу, в наукових установах та закладах вищої освіти.