Головна / Освітні програми / ОС Магістр / Менеджмент інноваційної діяльності

Менеджмент інноваційної діяльності

073 МЕНЕДЖМЕНТ
ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МАГІСТР
«
МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

(денна форма навчання)

 

Програма орієнтована на підготовку фахівців, здатних використовувати найновіші (innovative) досягнення та інструменти менеджменту для управління інноваційними (innovation) організаціями різних сфер діяльності

 Мета освітньої програми – підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та вирішувати складні інноваційно-інвестиційні задачі та практичні проблеми у сфері управління інноваційними організаціями на засадах оволодіння системою компетентностей. Програма спрямована на набуття випускниками здатності критичного системного мислення, неординарності у підходах щодо прийняття рішень в інноваційному управлінні сучасними організаціями, реалізації науково-дослідницької, інноваційної та інших видів діяльності.

Переваги освітньої програми:

  • фокус на інноваційності, креативності та емерджентності застосування управлінського інструментарію і технологій менеджменту;
  • адаптивна траєкторія навчання з урахуванням інтересів усіх стейкхолдерів, тенденцій розвитку ринку праці, особистих пріоритетів професійного розвитку здобувачів освіти; дотримання вимог студенто-центрованого, проблемно-орієнтованого підходу;
  • можливість набуття професійної кваліфікації «Професіонал з управління проектами та програмами»;
  • за оцінками Національного агентства кваліфікацій України професія «менеджер (управитель) з інновацій» має перспективну потребу в рамках реалізації Національної економічної стратегії 2030.

Сфери працевлаштування:

інноваційні організації, R&D, система державної служби, українські й міжнародні компанії, наукові установи й ЗВО; робота на адміністративних і управлінських посадах (керівник, директор, начальник, головний фахівець, завідувач, управитель, менеджер, project manager, team-lead тощо), започаткування стартапів, організування власного бізнесу.

 

Гарант програми

к.е.н., доцент Горбась Ірина Миколаївна,

gorbas@knu.ua

Сертифікат акредитації