Головна / Освітні програми / ОС Магістр / Економіка та економічна політика

Економіка та економічна політика

051 ЕКОНОМІКА
ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МАГІСТР
«ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА»

(денна форма навчання)

Освітньо-наукова програма спрямована на якісну теоретичну і практичну підготовку фахівців з економіки, здатних здійснювати ефективну аналітичну, науково-дослідну, проєктно-економічну, організаційно-управлінську, консалтингову та педагогічну діяльність, а також набуття студентами компетентностей у сфері розробки та реалізації ефективної економічної політики на різних рівнях державної влади та управляння.

Особливості ОНП «Економіка та економічна  політика»:

 • фундаментальна підготовка в сфері економічної теорії, макро- та мікроекономіки;
 • глибокі знання та компетентності у сфері розробки та реалізації ефективної економічної політики;
 • здобуття практичних навичок проведення наукових досліджень та викладання економічних дисциплін;
 • здобуття освітньої («Магістр економіки») і 2 професійних кваліфікацій: «Економіст» та «Викладач закладів вищої освіти (економічні дисципліни)».

 Переваги ОНП «Економіка та економічна  політика»:

 • потужний кадровий склад випускової кафедри (9 докторів економічних наук, 5 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки та в галузі освіти, 2 лауреати премії імені М.І. Туган-Барановського НАН України);
 • залучення до викладання професіоналів-практиків з Національного банку України, Антимонопольного комітету України, відомих українських та міжнародних компаній;
 • проходження практики в провідних українських, міжнародних компаніях, державних установах, науково-дослідних закладах, закладах вищої освіти;
 • участь у спільних проєктах з Міністерством економіки України, Національним банком України, Департаментом державної регуляторної політики Державної регуляторної служби України та ін. державних організацій і установ;
 • викладання 25% навчальних дисциплін англійською мовою, формування здатності до професійної комунікації державною та іноземними мовами;
 • розвиток лідерських навичок, здатності до генерування нових ідей та здійснення інноваційної діяльності;
 • академічна мобільність, стажування студентів за кордоном.

 Випускники ОНП – висококонкурентні фахівці, які працюють:

 • в органах державної влади та управління, органах місцевого самоврядування;
 • на вітчизняних та міжнародних підприємствах усіх форм власності;
 • у фінансових установах, інвестиційних, консалтингових та аудиторських компаніях;
 • у науково-дослідних установах і закладах вищої освіти.

Мова навчання – українська. Окремі дисципліни викладаються англійською мовою.

Термін навчання: 1 рік 9 місяців.

Сертифікат про зразкову акредитацію ОНП «Економіка та економічна політика (№3146 від 20.04.2022 р.).

 НАШІ КОНТАКТИ

03022, Україна, м. Київ,

вул. Васильківська, 90-а, каб. 609

(м. “Васильківська”)

Телефон: (044) 521 – 35 – 80

E-mail: econom_teoriya@ukr.net