Про кафедру

У відповідь на потребу підготовки фахівців нової формації, здатних приймати ефективні рішення в умовах залучення України до світогосподарської системи, на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка в травні 1998 року була створена кафедра міжнародної економіки. Засновником і першим завідувачем кафедри був відомий вчений, доктор економічних наук, професор А.П. Румянцев. З липня 2002 року кафедру очолює доктор економічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Старостіна Алла Олексіївна.

З 2013 року кафедра розширує перелік напрямків підготовки й змінює назву на кафедру міжнародної економіки та маркетингу.

Підготовка студентів здійснюється відомими професорами, доцентами та викладачами, які активно займаються науковою, методичною та практичною діяльністю, використовують найсучасніші методики викладання. Сукупність цих факторів дозволяє готувати фахівців на рівні сучасних світових вимог та формувати навички відповідно до сучасних викликів середовища.

Спеціалізації кафедри:
•Міжнародна економіка
• Маркетинг
• Бізнес-адміністрування
• Міжнародна торгівля
• Міжнародна економічна інтеграція
• Міжнародна інвестиційна діяльність
• Міжнародні фінанси

Кафедра міжнародної економіки та маркетингу здійснює підготовку фахівців за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 • «бакалавр» і «магістр» за спеціальністю «Міжнародна економіка» (денна та заочна форма навчання).

На даній програмі здійснюється підготовка фахівців, здатних виявляти тенденції та закономірності функціонування міжнародної економіки; приймати проактивні управлінські рішення для суб’єктів міжнародного бізнесу в умовах змінності глобального бізнес-середовища. Такий підхід забезпечує конкурентні переваги випускників на національному і міжнародному ринку праці.

 • «бакалавр» і «магістр» за спеціальністю «Маркетинг» (денна форма навчання). Освітня програма готує фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, професійними методиками, технологіями та інструментами, необхідними для провадження ефективної маркетингової діяльності у вітчизняних та міжнародних компаніях різних секторів економіки, консалтингових та аудиторських компаніях, в органах державної влади тощо.
 • «магістр» за спеціальністю «Бізнес-адміністрування» із можливістю участі в спільній програмі подвійного диплому з Університетом Мачерата (Італія).

Акредитована як «зразкова» міжнародна міждисциплінарна програма з можливістю безкоштовної ступеневої мобільності в одному з найстарших закладів вищої освіти Європи – Університеті Мачерата, Італія, яка визнана на європейському ринку з 2012 року. Формує дослідницькі та аналітичні компетенції, управлінські та практичні навички адміністрування і консультування бізнесу та міжнародних відносин з фокусом на міжнародний бізнес.

Кафедра пропонує ексклюзивну програму з можливістю отримання подвійного диплому в Італії, в межах якої її учасники без додаткової оплати за навчання вчитися протягом 2-го семестру у вузі-партнері (Університет Мачерата) та ,як результат, отримати одночасно два дипломи про вищу освіту у визнаних світових університетах.

Особливістю програми подвійного диплому “Міжнародний бізнес та міжнародна торгівля” є те, що слухачі не тільки вивчають теорію і практику управління бізнесом, але й набувають специфічних навичок управління підприємницькою діяльністю в умовах швидкозмінюваного середовища. Виконуючи ситуаційні вправи та реальні проекти, вони здобувають досвід прийняття адекватних управлінських рішень, злагодженої роботи в команді, лідерства тощо.

Повний перелік спеціальностей та освітніх програм кафедри, за якими здійснюється підготовка спеціалістів:

 • Рівень «бакалавр»:
  05 Соцiальнi та поведiнковi науки : 051 Економiка : Міжнародна економіка
  07 Управління та адміністрування : 075 Маркетинг : Маркетинг
 • Рівень «магістр»:

05 Соцiальнi та поведiнковi науки : 051 Економiка: Міжнародна економіка

07 Управління та адміністрування: 075 Маркетинг : Маркетинг

07 Управління та адміністрування: 075 Маркетинг: Бізнес-адміністрування і консультування (мова навчання англійська/українська) з можливістю подвійного дипломування з Університетом Мачерата, Італія (Global Politics and International Relations, Curriculum International Politics and Economic Relations)

07 Управління та адміністрування: 073 Менеджмент: Бізнес-адміністрування

07 Управління та адміністрування: 073 Менеджмент: Бізнес-школа. МВА

 • Рівень «доктор філософії (PhD)»:
  07 Управління та адміністрування : 075 Маркетинг: Маркетинг

 

Контакти:
03022, Україна, м. Київ, вул. Васильківська, 90-А, кім. 602
Тел.:+38(044)431-04-64
ieandmarketing.chair1@gmail.com

Facebook сторінка кафедри