Головна / Кафедри / Кафедра іноземних мов / Склад кафедри / Петровський Микола Васильович

Петровський Микола Васильович

Науковий ступінь – кандидат філологічних наук

Вчене звання – доцент

Освіта: у 1974 р. закінчив відділення перекладачів та аспірантуру (1977–80) ф-ту ром.-герм. філології Київ. університету ім. Тарас Шевченка; 1988 р. стажування в ун-ті м. Лідс, Великої Британії.

 

В Київському університеті: 1983–84 – старш. викл.; з 1984 – доцент. 1991–94 – зав. каф. англ. мови природнич. ф-ів, 1994–98 – зав. каф. англ. мови фіз.-мат. ф-ів, 2002–12 зав. каф. англ. мови природнич. ф-тів., 2012–13 зав. каф. ін. мов економ. ф-ту.
Головний редактор (2005-2012 р.) міжуніверситетського збірника наук. праць “Іноземні мови на природничих факультетах”.
Перекладач англ. мовою колективних монографій: E. Stutsky. Acknowledgement (2007); I. Vernadaky. Roots (2009) та ін.
Синхронний перекладач в США (1995–1997 рр.) на міжнародних семінарах з ядерної фізики та радіаційної безпеки.

Викладає курси: “Англійська мова для аспірантів економічних спеціальностей”, “Ділова англійська мова для магістрів бізнес-адміністрування”, “Письмовий та усний переклад економічної інформації”.

Наукові інтереси: Теорія і практика перекладу, стилістика і лексикологія, ІТ у викладанні іноземних мов.

Автор більше 80 наукових та методичних праць.

Публікації з головних напрямків наукової діяльності:
Пути воссоздания некоторых средств графической эмфазы. Теорія і практика перекладу, № 1, 1979.
Графические выделения как способ передачи коннотации при переводе поэзии, Теорія і практика перекладу, № 3, 1980.
К вопросу о лингвистическом и паралингвистическом статусе стилистического курсива. Вестник КГУ, № 15, 1981.
Параязыковые элементы письменного текста в аспекте перевода. У зб.:”Актуальные проблемы филологических исследований”, Минск, МПИИЯ, 1992.
Змістова варіативність тексту. У зб.: “Філологічні читання, присвячені пам’яті проф. Н.М.Раєвської”, Київ, 1993.
Спроба тримовного лексикографічного опису підмови радіометрії та радіоекології. У зб.: “Наукова та професійна комунікація: завдання та перспективи”. К., КДУ, 1994
ESP Trough PCs. У Зб. “Матеріали наукової конференції Української асоціації викладачів англійської мови”, Львів, 2001.
Аmerican Studies and the English Language Course at an Economic Faculty. American Studies Association in Ukraine. Issue 6, К.: ASAU, 2004.
Внутрішні та зовнішні фактори мовної еволюції. – Міжкафедральний збірник наукових праць “Іноземні мови на нефілологічних факультетах” № 1. К.: ВЦКНУ, 2005.
Національна уніфікація програм з іноземних мов для магістрів нефілологічних спеціальностей. У зб.: “Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах” – Львів: Вид-во ЛДУ БЖД, 2010.
Плеоназми у науковому тексті та їх переклад. У зб. “Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць”. – Випуск 124. – Частина 2. – К. : КНУ імені Тараса Шевченка, 2015.
Пособие по внелекционному чтению на английском языке для студентов физического факультета специальности “Оптика”, К, КДУ, 1986.
Пособие по английскому языку к разделу “Молекулярная физика и термодинамика” для студентов физического факультета, К, КДУ, 1986.
Пособие по английскому языку к разделу “Механика” для студентов физического факультета, К., КДУ, 1989.
Навчальні завдання з англійської мови до теми “Сонце та зірки” для студентів фізичного факультету, К., КДУ, 1990
Програма підготовки аспірантів і здобувачів нефілологічних спеціальностей до складання кандидатського іспиту з іноземної мови. / Вєтрова Є.І., Мусієнко А.П. та ін. К., КНУ, 2003.
Страхування у Великий Британії. У підручнику: “Страхування”. За ред. д.е.н., проф. Базилевича В.Д. К.: “Знання”, 2008. З грифом МОН МС України (лист № 14/18.2—894 від 5.04.06).
Statistics: Sampling Techniques. /А.І. Черняк, Н.М. Семеніхіна К.: ВЦКНУ, 2009.
International Tourism: New Challenging Types of International Tourism and Popular Holiday Destinations in Ukraine. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (за спец. “Туризм”). За ред. М.В. Петровського. КНУ ім. Т.Шевченка. / М.В. Денисенко та ін. – К.: ТОВ “Вольф”, 2009. – 252 с. З грифом МОН МС України (лист № 1/11 – 2922 від 09.04.10).
Глосарій зеленого бізнесу: україно-німецько-російсько-англійський. /Базилевич В.Д., Д. Вальтер, В. Хартманн, В. Нойманн, Г, Купалова. – К.: Знання, 2010. – 518 с.
Міждисциплінарний словник з менеджменту./Жилінська О.І. та ін. К.: Нічлава, 2011. – 624 с. З грифом МОН МС України (лист № 1/11-5940 від 12.07.2011).