Антонова Марина Юріївна

к.ф.н., доцент

Освіта:
2002–2007 рр.: Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
2007–2012 рр.: здобувач кафедри англійської філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Викладає курси:
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Ділова іноземна мова

Спецкурси: International Business, Innovation Management, Business Accounting, Advanced Topics in International Economics.

Наукові інтереси: Економічний дискурс, когнітивна лінгвістика.

Основні публікації:
1. English for Business Purposes: навчальний посібник / М.Ю. Антонова. – К : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 180 с.
2. Практикум з курсу англійської мови за професійним спрямуванням: збірник завдань для практичних занять для студентів економічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” / М.Ю. Антонова. – К : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 50 c.
3. Навчально-методичні матеріали з курсу англійської мови за професійним спрямуванням рівня Intermediate / М.Ю. Антонова. – К : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 52 c.
4. Функції сполучників у структурі перелічувальних рядів (на матеріалі економічного дискурсу) / М.Ю. Антонова // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – № 56. – С. 87–90.
5. Структурна організація перелічення в економічному дискурсі / М.Ю. Антонова // Вісник Черкаського університету. Серія “Філологічні науки”. – Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2012. – Вип. № 27 (240). – С. 77–80.
6. Квантитативний аспект перелічення (на матеріалі економічного дискурсу) / М.Ю. Антонова // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал. – Чернівці : Золоті литаври, 2012. – Вип. 4. – С. 14–21.
7. Перелічення як засіб репрезентації концепту “фінансовий ризик” / М.Ю. Антонова // Записки з романо-германської філології. – Одеса : КП ОМД, 2012. – Вип. 2 (29). – С. 3–10.
8. Реалізація перелічення в економічному дискурсі: гомогенність та гетерогенність / М.Ю. Антонова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна № 1022. Серія “Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов”. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2012. – Вип. 71. – С. 20–24.
9. Перелічення як засіб організації концептуальної міжфреймової мережі поняття “економічна криза” / М.Ю. Антонова // Проблеми семантики слова, речення та тексту: збірник наук. праць. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2010. – Вип. 25. – С. 9–15.
10. Перелічення як засіб вербалізації концептів у сфері економічного дискурсу / М.Ю. Антонова // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2009. – Вип. 25. Част. 1. – С. 20–24.