Головна / Кафедри / Кафедра іноземних мов / Наукова та видавнича діяльність

Наукова та видавнича діяльність

Наукова робота кафедри іноземних мов економічного факультету здійснюється у межах кафедральної теми «Дослідження та викладання іноземних мов для реалізації макроекономічної стратегії європейського вектору економічного розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя». У складі кафедри працюють 20 викладачів, з яких 17 мають науковий ступінь кандидата наук, з них: 13 –  кандидати філологічних наук, 3 – кандидати педагогічних наук і 1 – кандидат з теорії та історії державного управління. 12 викладачів кафедри мають звання доцента.

 

У межах наукової тематики кафедри розробляються такі проблеми:

 • вироблення та застосування інноваційних підходів до формування мовних компетенцій та академічних вмінь;
 • розробка нових методик викладання та вивчення іноземних мов професійного спрямування;
 • дослідження іноземних мов у глобалізованому економічному просторі;
 • залучення сучасних технологій до викладання іноземних мов за професійним спрямуванням та активізація міждисциплінарних досліджень.

Тематика роботи охоплює також низку актуальних проблем та шляхи їх вирішення з урахуванням таких факторів, як глобалізація освіти та міжнародна стандартизація вимог до володіння іноземними мовами, розвиток сучасних інформаційних технологій та їх лінгводидактичний потенціал, нові сучасні підходи до аналізу мовних факторів і їх втілення в навчальний процес і практику перекладу.

Результати досліджень означених напрямків було представлено у 5 колективних монографіях, 185 статтях, у тому числі 53 статтях опублікованих у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз даних.

 

Поступальний розвиток та ефективність роботи кафедри забезпечується безперервним підвищенням професійного рівня та кваліфікації членів кафедри. За період з 2012 по 2022рр дев’ять викладачів захистили кандидатські дисертації, п’ять викладачів здобули звання доцента. Викладачі кафедри розробили та успішно викладають спецкурси англійською мовою для студентів-економістів Innovation Management, Academic Writing, Business English in International Trade, Business English in International Investment, Business English in Strategic Marketing Management, Business English in Marketing Communications.

 

З перших років діяльності на економічному факультеті кафедра іноземних мов започаткувала практику ділитися науковими надбаннями та досвідом використання інноваційних підходів у практиці викладання іноземних мов з науковцями та фахівцями як з України так і іноземними колегами.

19 вересня 2014 року на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулася І Міжнародна конференція «Дослідження і викладання іноземних мов у глобалізованому економічному просторі» (Language Research and Teaching in the Global Economic Environment).

До роботи конференції долучилися науковці та фахівці з 5 країн світу (зокрема України, Сполучених Штатів Америки, Польщі, Швеції, Індії) та представники 20 університетів і освітніх установ України.

 

Пленарне засідання учасників І Міжнародної конференції «Дослідження і викладання іноземних мов у глобалізованому економічному просторі» в Українсько-німецькому центрі економічного факультету 2014 рік

На пленарному засіданні, яке відбулося в Українсько-німецькому центрі економічного факультету, виступили з доповідями провідні науковці у галузі економіки, філології, педагогіки та методики викладання іноземних мов професійного спрямування.

Конференція була присвячена, передусім, осмисленню сучасних та перспективних тенденцій дослідження іноземних мов у глобалізованому економічному просторі; визначенню напрямів актуалізації викладання іноземних мов професійного спрямування; обговоренню інноваційних підходів до формування мовних компетенцій та академічних вмінь.

Виступ к.ф.н., доцента Борисенко Олександри Анатоліївни на пленарному засіданні І Міжнародної конференція «Дослідження і викладання іноземних мов у глобалізованому економічному просторі» 2014 рік

 

Під час роботи конференції з метою активізації та розширення практики викладання фахових дисциплін іноземною мовою було проведено майстер-клас для викладачів економічних дисциплін, що читаються англійською мовою.

Матеріали конференції направлено для впровадження у Центр іноземних мов Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

6 жовтня 2016 року Економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка гостинно вітав філологів України і численних країн світу, які приїхали на ІІ Міжнародну конференцію «Дослідження і викладання іноземних мов у глобалізованому економічному просторі». Фахівці з дослідження і викладання мов, технічного і художнього перекладу, філософії і педагогіки обговорили динаміку розвитку мов в останні десятиліття внаслідок потужного впливу глобальних економічних процесів.

Ініціатор конференції – кафедра іноземних мов економічного факультету – запросила вчених Європи, Азії, Північної Америки і Австралії. Учасники зібрання представляли Саррейській університет (Велика Британія), Альбертський університет (Канада), Мічіганський університет (США), університет Берклі з Каліфорнії (США), Національний університет міста Канберра (Австралія), університет імені Мехмета Акіфа Ерсоя (Туреччина). Україну представляли науковці  з 16 вишів Києва, Львова, Полтави. Серед учасників конференції були співробітники НАПН України, 11 провідних учених (член-кореспондентів та професорів), 23 доктори і  кандидати наук, 18 аспірантів та здобувачів, 27 викладачів вузів та гімназій.

Учасники ІІ Міжнародної  конференції «Дослідження і викладання іноземних мов у глобалізованому економічному просторі».

 

На пленарному засіданні, яке відбулося в Українсько-німецькому центрі економічного факультету, виступили з доповідями провідні науковці у галузі філології, перекладу, педагогіки та методики викладання іноземних мов за професійним спрямуванням.

Виступ на пленарному засіданні завідувача кафедри іноземних мов доцента Миколи Васильовича Петровського

 Учасники конференції продовжили плідну співпрацю у секціях за наступними напрямками:

 1. Викладання іноземних мов професійного спрямування в умовах глобалізації освіти та академічної мобільності.
 2. Актуальні теоретико-методологічні проблеми лінгвістичних досліджень.
 3. Проблеми перекладу та його викладання в умовах глобалізації науки і національних економік.
 4. Інноваційні технології в дослідженні та викладанні іноземних мов у глобалізованому освітньому просторі.
 5. Перспективи сучасних міждисциплінарних досліджень: прикладна лінгвістика, етнолінгвістика, психолінгвістика, лінгвокультурологічні студії та філософія мови.

Виступ Даніеля Уілсона – аспіранта кафедри перекладу Саррейського університету (Велика Британія)

 

У рамках роботи Міжнародного економічного форуму EFBM 2.0 кафедра іноземних мов 30 вересня 2021 року провела науково-практичну конференцію «Викладання англійської мови у закладах вищої освіти: постпандемічні проблеми та їх рішення».

На конференції  виступили з доповідями провідні науковці у галузі педагогіки та методики викладання іноземних мов професійного спрямування. Тематика представлених доповідей охоплювала низку актуальних проблем, пов’язаних з такими питаннями як вплив глобалізації освіти та міжнародної стандартизації на вимоги до володіння іноземною мовою; впровадження проектного навчання у академічному середовищі; використання лінгводидактичного потенціалу сучасних інформаційних технологій у викладанні іноземних мов професійного та академічного спрямування.

Колектив кафедри іноземних мов на чолі із деканом економічного факультету професором Ігнатюк Анжелою Іванівною та завідувачем кафедри іноземних мов доцентом Петровським Миколою Васильовичем

Учасники конференції, вчені, науковці закладів вищої освіти, академічних інститутів, експерти з освітніх програм представництв іноземних країн взяли участь у роботі трьох підсекцій:

 1. Competency framework of the new online ESP and EAP curricula (Система компетентностей нових навчальних програм онлайнових курсів з Англійської мови професійного спрямування та Академічної англійської мови)
 2. Project Based Learning: towards building collaborative academic environment (Проєктне навчання: забезпечення взаємодії та співпраці у академічному середовищі)
 3. Digitization of language teaching and learning (Діджиталізація викладання та вивчення іноземних мов)

Виступ завідувача кафедри іноземних мов, доцента Миколи Васильовича Петровського, з доповіддю «Пріоритети мовних компетентностей у постковідному курсі англійської для економістів»

 Видавнича діяльність кафедри

 Підручники та навчальні посібники:

 1. Антонова М.Ю. English for Specific Purposes: Business Environment: Handbook. Київ: Ліра-К. 2020 – 115с.
 2. Діденко І.О., Філатова О.О. Business Advantage Intermediate. Supplementary exercises. Part ІІ (Units 7-12). Навчальний посібник з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування». Київ: Ліра-К, 2021. – 82 с.
 3. A. Melnyk, L.O.Sandyha, N.M.Semenikhina, S.V.Romanchuk, The Impact of Globalization on the Financial System of Ukraine (Linguistic aspect). Навчальний посібник для студентів спеціальності «Економіка». Київ: Ліра-К, 2021 – 118 с.
 4. Олійник І.В., Петровський М.В., Святюк Ю.В. Підручник з англійської мови для студентів ІІІ-IV курсів Економічного факультету за фахом “Економіка” К.: Альфа-ПІК. 2019. – 311 с.
 5. Семініхина Н.М., Свиридюк Т.В., Рубан Л.М., Грищенко Ю.Ю. Move forward. Teaching and learning handbook. – Київ: Видавництво «Printto». 2020. – 243с.
 6. Сизенко А.С. Петровський М.В. Дьячкова Я.О. Навчальник посібник Academic Writing in Economics К.: Видавництво «Ніка-Центр», 2019. – 96c.
 7. Шевченко Л.О. Навчальний посібник Finance: teaching and learning handbook. Київ: ФОП «Васько Д.Ю.», 2020. – 144c.
 8. Cандига Л.О. Романчук С. Modern business solutions: Teaching and Learning Handbook for Students оf Economics Lira-K, 2020. 41 c.
 9. Полонська І.П., Навчальний посібник «Functions of bank». Київ: Ліра-К, 2021 – 72 p.
 10. Полонська І.П. English Grammar Pittfalls. Методичні матеріли для самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» для студентів економічного факультету. Київ: Ліра-К, 2021 – 31.
 11. Petrovsky M.V., Kharchenko T.B., Sahaidak Yu.A. Environmental and Economic Pricing Policy. Київ: Ліра-К. 2020. – 49 с.

 

Монографії:

 1. Ruban L. Rozwój talentów wybitnych skandynawskich bajkopisarzy. Dziecko wybitnie uzdolnione w domu i szkole. – Piotrków Trybunalski, 2018. – P. 327-344 (колективна монографія)
 2. Zagoruiko, L., Zabolotna, O. & Kapeluszna, T. (2021). Reforma szkolnictwa średniego na Ukrainie w warunkach radykalnych zmian społecznych. In P. Długosz, R. Marzęcki & M. Kamionka (Eds.), Polska i Ukraina w procesie przemian społeczno-politycznych (pp. 177-198). Dom Wydawniczy ELIPSA Warszawa. (колективна монографія)
 3. Ruban L. Teaching English as a foreign language through fairy tale narratives in Higher Educational Establishments. Globalne i regionalne konteksty wedukacji wczesnoszkolnej – Piotrków Trybunalski, 2019. – P. 77-82 (колективна монографія)
 4. Antonova, M. Drożdż, Ya. Gryshchenko, T. Veretenko: et al. Transformations in Contemporary Society: Humanitarian Aspects. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. – 288 p. (колективна монографія)
 5. Діденко І.О., Філатова О.О. Tertiary education under pandemic: new highs or new lows? Публікація в колективній монографії ‘Education during Pandemic Crisis: Problems and Prospects’ Видавництво The Academy of Management and Administration in Opole. – Opole, 2020. – Poland. – Pp. 130-134 (колективна монографія)

Стажування у рамках проекту Британської Ради «Англійська мова для університетів»

Наприкінці 2015 – початку 2016 років кафедра іноземних мов економічного факультету сприяла підвищенню професійної майстерності та кваліфікації своїх співробітників. 8 викладачів кафедри, а саме: Грищенко Ю.Ю., к.п.н. Діденко І.О., Клименко Л.Й., Марусіна О.С., Мельник Р.А., Семініхина Н.М., к.ф.н. Сизенко А.С. та к.ф.н. Борисенко О.А. пройшли черговий етап стажування у рамках проекту Британської Ради «Англійська мова для університетів», який було ініційовано спільно з Міністерством освіти та науки України та провідними університетами України з метою поліпшення ситуації у сфері володіння англійською мовою в університетах України.

 

Викладачі кафедри іноземних мов економічного факультету на стажуванні у Британській Раді «Англійська мова для університетів»

В рамках цієї масштабної ініціативи викладачі кафедри пройшли тренінги за програмою підвищення викладацької майстерності в Києві та Львові за напрямками ESP (Англійська мова професійного спілкування) та EAP (Англійська мова для академічних цілей).

Про рівень заходу свідчить той факт, що в якості тренерів було запрошено світових фахівців з ESP та EAP: Tony Prince, Evan Frendo та Rosalind Wright. Викладачі кафедри отримали можливість долучитися до сучасних методик та світових тенденцій у викладанні ESP та EAP, поспілкуватися та поділитися досвідом зі своїми колегами із 9 провідних університетів України.

Наступною фаза реалізації проекту було проведення заходів з поширення набутих знань та обміну досвідом із колегами. Зокрема, за результатами навчання було проведено засідання «круглого столу» з викладачами економічного факультету, які прослухали курс EMІ (Англійська мова, як засіб викладання), де обговорювалися проблеми та перспективи співробітництва викладачів кафедри іноземних мов та викладачів фахових дисциплін, які читають лекції англійською мовою; а також, були проведені методичні семінари та майстер-класи для науково-педагогічних працівників різних кафедр факультету.

 

Викладачі кафедри іноземних мов економічного факультету на стажуванні у Британській Раді «Англійська мова для університетів»

 

Підвищенню рівня викладання навчальних дисциплін іноземними мовами сприяють методичні тренінги та семінари, які кафедра іноземних мов проводить для викладачів економічного факультету, які викладають свої дисципліни англійською мовою. Кафедра іноземних мов не тільки надає постійну допомогу усім кафедрам економічного факультету у редагуванні перекладів науково-методичних матеріалів, але й бере активну участь у спільному створенні англомовного методичного забезпечення, підготовці і публікації результатів наукових економічних досліджень.

 

Тренінг «English for Academics» для професорсько-викладацького складу економічного факультету.

З 21 квітня по 19 травня 2016 року одинадцять професорів, доцентів та викладачів з п’яти кафедр економічного факультету: економічної теорії, макро- та мікроекономіки, страхування та управління ризиками, банківської справи, екологічного менеджменту та підприємництва, обліку та аудиту стали першими слухачами курсу «English for Academics», розробленого для викладачів університетів.

Заняття проводила викладач кафедри іноземних мов економічного факультету, кандидат філологічних наук Анастасія Сизенко, яка має відповідний сертифікат від Британської Ради в Україні.

Практичні заняття в пілотному модулі «Participating in International Conferences» (Участь в міжнародних конференціях) охоплювали чотири прикладні теми:

 1. International Academic Conferences and Calls for Papers
 2. Academic Publications: Abstract Writing
 3. Presenting at Academic Conferences
 4. Networking at Academic Events

 

Кафедра послідовно розширює географію своїх наукових контактів та долучається до роботи міжнародних наукових та науково-практичних конференцій.  Наукова спільнота неодноразово запрошувала представників кафедри іноземних мов увійти до складу організаційних комітетів та виступити спікерами на міжнародних наукових заходах.

Викладач кафедри, кандидат педагогічних наук Діденко Ірина Олексіївна увійшла до складу організаційного комітету XVI Міжнародної конференції з соціальних наук, яка відбулася у Парижі у 2018 році. Окрім роботи в оргкомітеті, викладач виступила з доповіддю про нові підходи до оцінювання студентів різного рівня в курсі «Англійська мова професійного спрямування». Дослідження проводилось у співпраці із Запорізьким національним технічним університетом.

 

Участь к.п.н. Діденко І.О. у XVI Міжнародній конференції з соціальних наук, Париж 2018 рік

 

У червні 2018 року доцент Рубан Лариса Миколаївна виступила як  член наукового комітету та як доповідач доповідач І Міжнародної наукової конференції «Глобальні та регіональні контексти в початковій освіти» (Globalne i regionalne konteksty w edukacji wczesnoszkolnej), що відбулася у в університеті Яна Кохановського в м. Кельце, Польща.

 

К.п.н. Рубан Лариса Миколаївна на І Міжнародній науковій конференції «Глобальні та регіональні контексти в початковій освіти», м. Кельце, Польща

Також у 2018 році у Чехії на конференції DisCo 2018: Overcoming the Challenges and the Barriers in Open Education виступили кандидат філологічних наук Сизенко Анастасія Сергіївна, кандидат педагогічних наук Дьячкова Яна Олегівна та кандидат педагогічних наук Діденко Ірина Олексіївна. Вони поділилися досвідом викладанні курсу «Англійська мова професійного спрямування»

 

К.п.н. Діденко Ірина Олексіївна, к.п.н. Дьячкова Яна Олегівна та к.ф.н. Сизенко Анастасія Сергіївна на міжнародній конференції DisCo 2018: Overcoming the Challenges and the Barriers in Open Education

Кафедра іноземних мов на Bologna Cooperation Forum у Баку 2019

Викладач кафедри іноземних мов економічного факультету, кандидата педагогічних наук Ірину Діденко разом з більш ніж 300 науковцями і освітянами з Німеччини, Туреччини, Кіпру, Іспанії, України, Росії, Беларусі та Азербайджану запросили взяти участь в Bologna Cooperation Forum, який проходив у Азербайджані у 2019 році.

У центрі уваги дискусій були питання ефективності методик викладання, відбір сучасних навчальних матеріалів, що відповідають нагальним професійним потребам студентів. Учасники міжнародного Форуму проаналізували регіональні особливості запровадження Болонського процесу в університетах різних країн Європи і Азії. У рамках Форуму було проведено спеціальне засідання круглого столу, присвячене обміну досвідом підготовки студентів до участі в програмах міжнародної мобільності Erasmus+ і DAAD. Ірина Діденко, як представник потужного українського університету, поділилася досвідом планування і розробки навчальних програм дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням».

Викладач кафедри іноземних мов економічного факультету, кандидат педагогічних наук Ірина Діденко на Bologna Cooperation Forum, м. Баку