Головна / Кафедри / Кафедра фінансів / Наукова та видавнича діяльність

Наукова та видавнича діяльність

На кафедрі ведуться ґрунтовні наукові дослідження за напрямами: реформування бюджетної системи та шляхи зміцнення державних фінансів, теоретичне обґрунтування грошово-кредитної політики та її вплив на стабільність грошової одиниці; тенденції розвитку грошово-валютних систем зарубіжних країн тощо. Так, к.е.н. Рожко О.Д. отримав грант Президента України за цикл наукових досліджень у галузі державних фінансів.

Науково-дослідницька робота викладачів, докторантів¸ аспірантів та студентів кафедри фінансів відіграє важливу роль у забезпеченні зростання кваліфікації професорсько-викладацького складу, доступності для студентів досягнень сучасної фінансової науки та формуванню у студентів навичок самостійної аналітичної роботи.

На кафедрі фінансів підготовлено 91 фахівець вищої кваліфікації – докторів та кандидатів економічних наук.

 

Були підготовлені та захищені докторські дисертації:

  1. зав. кафедри обліку та фінансів Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету, д.е.н., проф. Алексеєнко Л.М.,
  2. проф. кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.е.н., проф. Васильченко З.М.,
  3. зав. кафедри фінансів підприємств і страхування Інституту економіки та управління (м. Сімферополь), д.е.н., проф. Воробйова Ю.М.,
  4. зав. кафедри фінансів ім. С. І. Юрія Тернопільського національного економічного університету, Заслуженого діяча науки і техніки України, д.е.н., проф. Кириленко О.П.,
  5. Голови Спостережної ради ПАТ АКБ «АРКАДА», Заслуженого економіста України, д.е.н., проф. Кравченка В.І.,
  6. зав. кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка,  Заслуженого діяча науки і техніки України, д.е.н., професора Крупки М.І.,
  7. Голови Правління банка «Аркада», Заслуженого економіста України, д.е.н. Паливоди К.В.,
  8. директора Інституту післядипломної освіти, Заслуженого економіста України, професора кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.е.н. Рожка О.Д.

Наукову позицію кафедри фінансів щодо актуальних питань розвитку фінансово-бюджетної системи представляють її викладачі на Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях, симпозіумах, круглих столах. З 2003 року під егідою кафедри фінансів проводиться щорічна міжнародна науково-практична конференція з актуальних питань сучасного розвитку світової фінансової системи та визначення напрямків розбудови і модернізації фінансової системи України. До цієї роботи залучені вчені та практики, що представляють всі регіони України, а також зарубіжні країни (США, Норвегія, Німеччина, Франція, Швеція, Азербайджан, Естонія, Литва, Грузія, Білорусь, Молдова, Казахстан, Росія, Туркменістан та ін.).

Особливістю конференції є проведення в її межах студентських секцій, в яких приймають участь студенти з вишів України та зарубіжжя, за результатами проведення яких публікується збірник студентських статей.

 

Найбільш обдарована молодь кафедри фінансів об’єднується у наукових гуртках «Фінансова безпека України в умовах глобалізації», «Фінансова аналітика, оцінка вартості компанії», «Реформування податкової системи України».