Про кафедру

Кафедра фінансів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка бере початок у своєму освітянському та науковому зростанні з кафедри фінансово-валютних відносин, що була заснована у 1992 році.

Кафедра фінансів формувалась і розвивалась під керівництвом видатних українських вчених-економістів, докторів економічних наук, професорів, Заслужених діячів науки і техніки України Гальчинського А.С. (1992-1993), Василика О.Д. (1993-2003) та Заслуженого економіста України, доктора економічних наук Лютого І.О. (2003-по теперішній час).

У грудні 2009 року на базі кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту було сформовано кафедри банківської справи, страхування та ризик-менеджменту та кафедру фінансів, завідувачем якої було призначено завідувача основоположної кафедри д.е.н., професора, Академіка Академії Наук Вищої школи України, Академіка Академії економічних наук України Лютого Ігоря Олексійовича.

Стратегічні напрями підготовки висококваліфікованих кадрів на кафедрі визначає сфера її наукових інтересів: фінансова система держави та публічні фінанси, бюджетна система та фінансова політика держави, фінансові аспекти соціальної функції держави, фінансовий ринок і біржова діяльність, фіскальна політика та податкова система, фінанси суб’єктів господарювання, міжнародні фінансові системи.

Кафедра фінансів націлена на підготовку фахівця нового типу – здатного здійснити глибокий аналіз економічних та соціальних процесів, і на цій основі сформувати та реалізувати фінансову стратегію забезпечення розвитку як держави, так і окремої компанії. Зростити конкурентоспроможних спеціалістів майбутнього дозволяють освітні програмами кафедри фінансів на освітньо-кваліфікаційних рівнях «Бакалавр» та «Магістр».

З моменту започаткування і до теперішнього часу на кафедрі було підготовлено та випущено понад 3500 фахівців з фінансів.

В різні роки на кафедрі фінансів працювали професори: Білик  М.Д., Васильченко З.М., Грушко В.І., Заруба О.Д., Ковальчук Т.Т., Костіна Н.І., Кулієв Р., Малік М.Й., Міщенко В.І., Пилипченко О.І., Стельмах В.С., Тропіна В.Б.

Викладацький потенціал кафедри на сьогодні – 23 висококваліфіковані фахівці у сфері фінансів.