Селезньова Руслана Віталіївна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Дата народження: 04 липня 1968 року

Scopus ID  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201728284
Google scholar ID  https://scholar.google.com/citations?user=FX1gHd8AAAAJ&hl=en
ORCID ID  https://orcid.org/0000-0003-3080-773X

Навчання:

 • 1985-1990 рр. – студентка Вінницького національного технічного університету, який закінчила з відзнакою.
 • 1991-1994 рр. – навчалась в аспірантурі Вінницького національного технічного університету за спеціальністю «Застосування обчислювальної техніки, математичних методів та моделей у наукових дослідженнях»
 • У 1994 р. захистила достроково кандидатську дисертацію на тему: «Моделювання задач управління багатостадійними динамічними технологічними процесами».
 • У 2011- 2013 рр. – навчалась у магістратурі «Європейського університету» за спеціальністю «Управління інноваційними проектами», захистила диплом з відзнакою.

Трудова діяльність:

 • 1994-2003 рр. – асистент, старший викладач, доцент Вінницького національного технічними університету.
 • 2003-2004 рр. – доцент «Європейський університет».
 • 2004-2020 рр. – доцент Вінницького національного медичного університету імені Миколи Пирогова.
 • З вересня 2020 р. – доцент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає навчальні дисципліни

«Теорія та політики ціноутворення», «Макроекономіка».

Наукові інтереси: макроекономіка, економіко-математичне моделювання, теорія прийняття оптимальних рішень, імітаційне моделювання

Інша діяльність

Член редколегії журналів «World Medicine» (Польща).

Основні наукові праці

 1. Principles of construction of applied cybernetic systems. Kuzmin, S. Rudyk, R. Seleznova, A. Gertsiy, 2017 4th International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications. ScienceandTechnology (PICS&T), 2017, p. 137-140 IEEE, Scopus, WoS
 2. Концепція інклюзивного зростання в економіці. К.В. Сапун, Р.В. Селезньова. Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса, 2018, c. 177-182
 3. Sobon, K. Sapun, O. Bezpalchuk, R. Seleznova Perspectives of management development of international tourist business in Ukraine. Proceedings of Fourth International Scientific Conference “Telecommunications, Informatics, Energy and Management”;, Greece; TIEM 2019; Kavala, Scopus
 4. NV Burkina, K Sapun, RV Seleznova, D Sobon. Statistical analysis and modeling of financial indicators of social economic policy of Ukraine. Globalization the State and the Individual. 2021/2, Varna, Bulgaria
 5. Janusz Soboń, Kostiantyn Sapun, Natalia Burkina, Ruslana Selezneva. Comprehensive analysis of a company’s activity by means of statistical modeling as support for its decision-making system. Financial Internet Quarterly/ 2021/3, Poland, Springer
 6. Dariusz Soboń, Janusz Soboń, Joanna Rogozińska-Mitrut, Ruslana Seleznova. Economical Situation in Sub-Saharan African Countries. Financial Internet Quarterly/ 2021/4, Poland, Springer